dấu ngoặc kép

13 123 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:53

Kim tra bi c : Nêu công dụng dấu ngoặc đơn & dấu hai chấm ? - Dấu ngoặc đơn : dùng đánh dấu phần thích ( giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm ) - Dấu hai chấm: + Dùng đánh dấu ( báo trước ) phần giải thích, thuyết minh cho phần trước + Dùng đánh dấu ( báo trước ) lời dẫn trực tiếp ( dùng với dấu ngoặc kép ) hay lời đối thoại ( dùng với dấu gạch ngang ) Tit 53 : Dấu ngoặc kép Ng liu & phân tích ngữ liệu a, Thánh Găng-đi có phương châm : Chinh phục người cho khó , tạo tình thương , lòng nhân đạo, thông cảm người với ngư ời lại khó b, Nhìn từ xa , cầu Long Biên dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng , thực dải lụa nặng tói 17 nghìn tấn! I/ Bi hc: Công dụng dấu ngoặc kép - Đánh dấu lời dẫn trực tiếp - Đánh dấu từ ngữ đư ợc hiểu theo nghĩa đặc biệt Tit 53 : Dấu ngoặc kép Ng liu & phân tích ngữ liệu c, Tre với người nghìn năm Một kỉ văn minh , khai hóa thực dân không làm tấc sắt Tre phải vất vả với người d, Hàng loạt kịch Tay người đàn bà , Giác ngộ, Bên sông Đuống, đời I/ Bi hc: Công dụng dấu ngoặc kép - Đánh dấu từ ngữ mang hàm ý mỉa mai - Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập sanđược dẫn Tit 53 : Dấu ngoặc kép Công dụng dấu ngoặc kép Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp Đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai Đánh dấu tên tác phẩm tờ báo , tập san dẫn Tit 53: Dấu ngoặc kép II/ Luyn tp: 1/ Bài 1: Giải thích công dụng dấu ngoặc kép đoạn trích sau: a, Nó làm in trách tôi; kêu ử; nhìn tôi, muốn bảo rằng: A ! Lão già tệ ! Tôi ăn với lão mà lão đối xử với à? - Đánh dấu câu nói dẫn trực tiếp: Đây câu nói mà Lão Hạc tưởng chó Vàng nói với b, Kết cục , anh chàng hầu cận ông lí yếu chị chàng mọn, bị chị túm tóc lẳng cho cái, ngã nhào thềm - Đánh dấu từ ngữ dùng với hàm ý mỉa mai: anh chàng đư ợc coi hầu cận ông límà bị người đàn bà nuôi mọn túm tóc lẳng ngã nhào thềm c, Hai tiếng em bé mà cô ngân thật dài ra, thật rõ, nhiên xoắn lấy tâm can theo ý cô muốn - Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp, dẫn lại lời người cô d/ Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp An- nam- mit : từ ngữ thực dân Pháp gọi nhân dân ta chúng xâm lược, cai trị đầu kỉ XX - Đánh dấu từ ngữ mang ý mỉa mai yêu bạn hiền Chiến sĩ bảo vệ công lí & tự : Chính sách bắt người Việt Nam đánh thuộc địa Pháp, thực chất làm bia đỡ đạn cho lính Pháp để lừa mị nhân dân, chúng dùng từ ngữ mĩ miều e/ Cái thứ mặt sắt mà ngây tình không lấy làm đẹp - Đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp ( dẫn từ câu thơ Nguyễn Du ) Tit 53 : Dấu ngoặc kép II/ Luyn tp: Bi 2: a, Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo : - Nhà xưa quen bán cá ươn hay mà phải đề biển cá tươi ? Nhà hàng nghe nói, bỏ chữ tươi (Theo Treo biển) b, Nó nhập tâm lời dạy Tiến Lê : Cháu vẽ thân thuộc với cháu ( Theo Tạ Duy Anh, Bức tranh em gái tôi) c, Lão Hạc ơi! Lão yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo lắng cho vườn lão Tôi cố giữ gìn cho lão Đến trai lão về, trao lại cho bảo : Đây vườn mà ông cụ thân sinh anh cố để lại cho anh trọn vẹn; cụ chết không chịu bán sào (Theo Nam Cao, Lão Hạc) Tit 53 : Dấu ngoặc kép II/ Luyn tp: Bài 3: Vì hai câu sau có ý nghĩa giống mà dùng dấu câu khác nhau? a, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : Tôi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự , đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành. b, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói Người có ham muốn , ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta có cơm ăn, áo mặc, học hành * Đoạn văn a : Dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép : Trích dẫn nguyên văn lời nói Chủ tịch Hồ Chí Minh ( lời dẫn trực tiếp ) * Đoạn văn b: Không dùng dấu hai chấm dấu ngoặc kép câu nói không dẫn nguyên văn ( lời dẫn gián tiếp ) 4/Bài tập 4: Viết đoạn văn thuyết minh có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm dấu ngoặc kép Giải thích công dụng nó: Con trâu người bạn gần gũi thân thiết người nông dân Con trâu giúp người nông dân công việc đồng Trâu kéo cày bừa, trục lúa, chở xe Người nông dân coi Con trâu đầu nghiệp, tài sản to lớn gia đình Cũng người nông dân trâu với người bạn thân : Trâu ta bảo trâu Trâu ruộng trâu cày với ta ( Ca dao ) Ngày sống có nhiều thay đổi, trâu mãi hình ảnh làng quê Việt Nam * Công dụng: - dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp - dấu hai chấm dùng để báo trước lời dẫn trực tiếp - dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần thích Tit 53 : Dấu ngoặc kép IV/ Củng cố - dặn dò: - Công dụng dấu ngoặc kép - Cách sử dụng dấu ngoặc kép viết - Học thuộc ghi nhớ - Làm tập lại - Chuẩn bị [...]... nhưng con trâu vẫn mãi mãi là hình ảnh của mỗi làng quê Việt Nam * Công dụng: - dấu ngoặc kép dùng để đánh dấu lời dẫn trực tiếp - dấu hai chấm dùng để báo trước lời dẫn trực tiếp - dấu ngoặc đơn dùng để đánh dấu phần chú thích Tit 53 : Dấu ngoặc kép IV/ Củng cố - dặn dò: - Công dụng của dấu ngoặc kép - Cách sử dụng dấu ngoặc kép khi viết - Học thuộc ghi nhớ - Làm bài tập còn lại - Chuẩn bị bài mới ...* Đoạn văn a : Dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vì : Trích dẫn nguyên văn lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( lời dẫn trực tiếp ) * Đoạn văn b: Không dùng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép như ở trên vì câu nói không được dẫn nguyên văn ( lời dẫn gián tiếp ) 4/Bài tập 4: Viết một đoạn văn thuyết minh có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm và dấu ngoặc kép Giải thích công dụng của nó: Con
- Xem thêm -

Xem thêm: dấu ngoặc kép , dấu ngoặc kép , dấu ngoặc kép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay