Động cơ YAMZ 240m2 YAMZ 240NM2 YAMZ 240PM2

73 192 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:51

kết cấu bên trong , giới thiệu về động cơ thế hệ cũ yamz 240. có kết cấu trục khuỷu rất hay và đáng khám phá.Động cơ yamz được dùng cho các xe benla, xe ở các hầm than, công trường, đôi khi là đầu máy xe lửa cỡ nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Động cơ YAMZ 240m2 YAMZ 240NM2 YAMZ 240PM2, Động cơ YAMZ 240m2 YAMZ 240NM2 YAMZ 240PM2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay