sản xuất lưu huỳnh

1 68 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:50

KHAI THÁC LƯU HUỲNH TRONG LÒNG ĐẤT Không khí Bọt lưu huỳnh nóng chảy Nước 170oC Nước nóng Nước nóng Lưu huỳnh nóng chảy Hình 6.10: Thiết bi khai thác lưu huỳnh (phương pháp Frasch)
- Xem thêm -

Xem thêm: sản xuất lưu huỳnh , sản xuất lưu huỳnh , sản xuất lưu huỳnh

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay