một số muối quan trọng

22 43 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

Ti t 15 : M t s mu i quan tr ng Kim tra bi c ỏp ỏn: 1, Phn ng trao i l PHH, ú hai hp cht tham gia phn ng trao i vi nhng thnh 1,Th no l phn traochỳng, i ? iu xy rahp phn phn cung to ca tokin nhng chtng mi.trao i? Vit PTP minh ha?phn ng trao i xy : ỏp ỏn: iu kin 2,in cụng thcng húa hc h s thớch hp vo ch Phn trao iv dung dung dchca cacht cỏc cht ch trng xy nu phm thnh khụng tan hoc cht 2.tronga.cỏcFes + CuCl Cu phn ng sau:to FeCl sn +cú cht khớ.+ CuCl2 a. -> + Cu b CaCO3 + 2HCl CaCl + CO + H O b CaCO3 + -> CaCl2 + + H22O KOH -> KNO KNO c.c.KOH + + HNO ++ H 3 2O d Na2SO4 + > BaSO4 + d Na2SO BaSO + 2NaCl 0+ BaCl e KClO43 t -> KCl + e 2KClO3 2KCl + O2 Tit 15: Qua quan sỏt tranh v em cho Embit hóy Trạng tháihóy tự nhiên Trong 1m3 nc bin cú hũa tan cỏch khai thỏc mui cho bitcú: chng 27 kg mui natri clorua, Trong tự nhiên muối natri clorua n t nc bin? Vy theo kg mui magie clorua, 1kg mui cỏch + Hòa tan nớc biển Em hy cho bit v mt lng + Kết tinh mỏ muối khai thỏc mui khaitrong t nhiờncanxi sunfat nh natri mui khỏc clorua ta lm thỏc mui natri clorua cú H õu? Tnh chỳngnh th no? Cách khai thácmui n Khai thác từ nớc biển: ta cú vựng quờ t m Cho nớc biển bay từ từ thu đợc mui? no lm mui muối kết tinh Khai thác từ mỏ muối: hay Đào hầm giếng sâu qua lớp đất đá đến mỏ muối Muối mỏ đợc nghiền nhỏ tinh chế để có muối ứng dụng khụng? Tit 15: Qua quan sỏt tranh v em cho Embit hóy Trạng tháihóy tự nhiên Trong 1m3 nc bin cú hũa tan cỏch khai thỏc mui cho bitcú: chng 27 kg mui natri clorua, Trong tự nhiên muối natri clorua n t nc bin? Vy theo kg mui magie clorua, 1kg mui cỏch + Hòa tan nớc biển Em hy cho bit v mt lng + Kết tinh mỏ muối khai thỏc mui khaitrong t nhiờncanxi sunfat nh natri mui khỏc clorua ta lm thỏc mui natri clorua cú H õu? Tnh chỳngnh th no? Cách khai thácmui n Khai thác từ nớc biển: ta cú vựng quờ t m Cho nớc biển bay từ từ thu đợc mui? no lm mui muối kết tinh Khai thác từ mỏ muối: hay Đào hầm giếng sâu qua lớp đất đá đến mỏ muối Muối mỏ đợc nghiền nhỏ tinh chế để có muối ứng dụng khụng? Tit 15: Mui n cú nhng S mt s ng dng trng tớnh chquan t hoỏ hcca natri clorua Qua quan sỏt no c a mu i qun thc phm s trờn emGia v bo khụng ? n hóy cho bit Mui mui n cú cũn cú Na NaHCO nhng 3ng in phõn nhng + Ch to hp kim dng gỡ? NaCl núng chy Na2CO3 ng dng + Cht trao i nhit Cl in gỡ na +Sn xut thy tinh phõn khụng? +Ch to x phũng dung dch +Cht ty tng hp NaClO NaOH H2 Cht ty trng Ch to x phũng Nhiờn liu Cht dit trựng Cụng nghip giy B nhõn to Cl2 Sn xut cht PVC Cht dit trựng, tr sõu, dit c Sn xut axit clohiric Sn xut axit clohric Tit 15: Trạng thái tự nhiên Cách khai thác ứng dụng - Lm gia v v bo qun thc phm - Dựng sn xut : Na; H2 ; Cl2 ; NaOH ; Na2CO3 ; NaHCO3 Tính chất - Là chất rắn màu trắng, tan nhiều nớc - Bị phân hủy nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit (KNO2) khí oxi => KNO3 có tính oxi hóa mạnh -PTHH t0 2KNO3 (r) Kali nitrat 2KNO2 + O2 (r) (k) Kali nitrit Mui kali nitrat cú nhng tớnh Qua quan hoỏ hc Thớcht nghim Nhúm: no ca muithớ 1.Quan sỏtsỏt mu cht kali nitrat hay khụng? nghim (Trng thỏi, mu sc) em vo cc nc Hũa tantrờn kali nitrat hóytan cho (Tớnh nc) bit kali nitrat cú tớnh cht vt lớ nh th no? Tit 15: Qua quan Trạng thái tự nhiên tranh Cáchsỏt khai thác v , em ứng dụng hóy cho bit mui kali nitrat cúchất nhng Tính ng màu dngtrắng, tan nhiều -Là chấtrắn nớc gỡ? - Bị phân hủy nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit (KNO2) => KNO2 có tính oxi hóa mạnh PTHH t 2KNO3 2KNO2 + O2 (r) (r) (k) Kali nitrat Kali nitrit ứng dụng - Ch to thuc n en - Lm phõn bún (cung cp nguyờn t nit v kali cho cõy trng ) - Bo qun thc phm cụng nghip Tit 15: Qua quan Trạng thái tự nhiên tranh Cáchsỏt khai thác v , em ứng dụng hóy cho bit mui kali nitrat cúchất nhng Tính ng màu dngtrắng, tan nhiều -Là chấtrắn nớc gỡ? - Bị phân hủy nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit (KNO2) => KNO2 có tính oxi hóa mạnh PTHH t 2KNO3 2KNO2 + O2 (r) (r) (k) Kali nitrat Kali nitrit ứng dụng - Ch to thuc n en - Lm phõn bún (cung cp nguyờn t nit v kali cho cõy trng ) - Bo qun thc phm cụng nghip Tit 15: Tỏc dng tt ca mui n : Mt gia v khụng th thiu ba n hng ngy, bo qun thc phm, lm nguyờn liu sn xut NaOH, Cl2, HCl, nh hng xu ca mui n : t nụng nghip b nhim mn lm cõy trng b cht Con ngi khụng th s dng nc mn sinh hat Ngũai mui NaCl cũn cú nhiu ng dng cuc sng, cú th dựng lm mtvt:s v Ty thuc cha mt Mo vtkhú chựi ras bnh: xoong rc mui ch d, mui mt ho gi sau ú Lm tancho: phự mt: dựnglờn mt mung tan 600ml nc chựi bụng li, xoong cho s sch núng, dựng thm nc mui, p lờn mt, giỳp chng sng phự mt - Bo qun thy tinh: mua v, bn cho vo ni nc cú pha mui, nu sụi lờn Sau ú thtting: nguitrc ri vt v li bng nc Khụ c, khn khiradin thuyt, ca hỏt, h p mt ngm nc ló, thy tinh s cú th chu nhit tt mui nht - Ty qun ỏo d: vt chanh ti lờn qun ỏo b g saugng ú ly mui mt Cm mo dost, lnh: ti sau bt rc gió lờn, nhuyn, rang núng vi mui, ờmtỳi vvi, gitp li bng x phũng v nc lnh cha lờn trỏn - Lm sch thm: rc u mui lờn ch d, vi gi, sau ú dựng bn chi mm chi iu tr tht tỏo bún: ngisbnh k, thm sch.tỏo bún mi ngy ung ly nc mui lỳc bng úi, giỳp tng cng tiờu hoỏ, gim nh tỏo bún iu tr bnh tr, nt hu mụn: dựng ớt mui pha vi nc núng, ngi ngõm Tit 15: Trạng thái tự nhiên Cách khai thác ứng dụng - Lm gia v v bo qun thc phm - Dựng sn xut : Na; H2 ; Cl2 ; NaOH ; Na2CO3 ; NaHCO3 Tính chất -Là chất rắn, tan nhiều nớc - Bị phân hủy nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit (KNO 2) => KNO2 có tính oxi hóa mạnh t PTHH 2KNO3 2KNO2 + O2 (r) (r) (k) Kali nitrat Kali nitrit ứng dụng - Ch to thuc n en - Lm phõn bún (cung cp nguyờn t nit v kali cho cõy trng ) - Bo qun thc phm cụng nghip Tit 15: Trạng thái tự nhiên Cách khai thác ứng dụng - Lm gia v v bo qun thc phm - Dựng sn xut : Na; H2 ; Cl2 ; NaOH ; Na2CO3 ; NaHCO3 Tính chất -Là chất rắn, tan nhiều nớc - Bị phân hủy nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit (KNO 2) => KNO2 có tính oxi hóa mạnh t PTHH 2KNO3 2KNO2 + O2 (r) (r) (k) Kali nitrat Kali nitrit ứng dụng - Ch to thuc n en - Lm phõn bún (cung cp nguyờn t nit v kali cho cõy trng ) - Bo qun thc phm cụng nghip Tho lun nhúm (1phỳt) 1- Bi trang 36 SGK : Cú nhng mui sau : CaCO3 ; CaSO4 ; Pb(NO3)2 ; NaCl Mui no núi trờn : a) Khụng c phộp cú nc n vỡ tớnh c hi ca nú ? b) Khụng c nhng cng khụng c cú nc n vỡ v mn ca nú ? c) Khụng tan nc, nhng b phõn hy nhit cao ? d) Rt ớt tan nc v khú b phõn hy nhit cao ? Chỳc Phn mựng em thng Phn ca em l thng mt trng ca em l v tay im 10 2 Phn Phn thng thng ca em lca em l mt chic mt quyn bỳt v 4 Cõu Khi in phõn dung dch NaCl cú mng ngn, sn phm thu c l : A- NaOH ; H2 ; Cl2 B- NaCl ; NaClO ; H2 ; Cl2 C- NaCl ; NaClO ; Cl2 D- NaClO ; H2 ; Cl2 Cõu Mt nhng thuc th no sau õy cú th dựng phõn bit dung dch NaCl v KNO3: A- Dung dch BaCl2 B- Dung dch NaOH C- Dung dch AgNO3 D- Dung dch HCl Cõu Mui lm nguyờn liu sn xut vụi, xi mng l: A- NaCl B- KNO3 C- CaCO3 D- KNO3 Cõu Phng phỏp no sau õy cú th iu ch c mui KNO3 A- Cho dung dch NaCl vo dung dch KOH B- Cho dung dch HNO3 vo dung dch KOH C- Cho dung dch KCl vo dung dch Cu(NO3)2 D- Cho dung dch NaCl vo dung dch Ba(NO3)2 Bi 2: Trn 200 ml dung dch K2SO41M vi 150ml dung dch Ba(NO3)2 2M a) Tớnh lng kt ta thu c b) Tớnh nng mol dung dch thu c sau phn ng (Gi s th tớch dung dch trc v sau phn ng khụng i) Phng hng gii bi: - Tớnh s mol ca cht tham gia - Vit phng trỡnh húa hc - Xỏc nh cht tham gia phn ng ht v cht d (nu cú) - S dng s mol ca cỏc cht phn ng ht tớnh toỏn theo phng trỡnh Bi 2: Trn 200 ml dung dch K2SO41M vi 200ml dung dch Ba(NO3)2 1,5M a) Tớnh lng kt ta thu c b) Tớnh nng mol dung dch thu c sau phn ng (Gi s th tớch dung dch trc v sau phn ng khụng i) Theo p: Gii nK2SO4 = 0,2.1= 0,2(mol) nBa(NO ) = 0,2 x 1,5=0,3(mol) PTHH: K2SO4 + Ba(NO3)2 BaSO4 + 2KNO3 Trc p 0,2 mol 0.3 mol mol mol Phn ng 0,2mol 0,2 0,2 0,4 mol 0,1 mol 0,2 mol 0,4 mol a) Tớnh lng kt ta thu c: Sau p nBaSO4 = 0,2(mol), (theo p ) => mBaSO4 = 0,2.233 = 46,6 (g) b) Dung dch thu c sau phn ng l KNO v Ba(NO3)2 d nBa(NO3 )2 d = 0,3 - 02 = 0,1 (mol) nKNO =0,4(mol) Vdd sau p = 0,2 + 0,2 = 0,4 (lit) CMKNO = 0,4 : 0,4 = 1(M) CMBa(NO ) (d) = 0,1 : 0,4 = 0,25 (M) Hc bi v lm bi : 2,3,4,5 trang 36 SGK c phn : Em cú bit ? trang 36 SGK Chun b bi Phõn bún húa hc : Tỡm hiu xem v vai trũ ca cỏc nguyờn t húa hc i vi cõy trng? Nhng lai phõn bún húa hc no thng dựng v tỏc dng ca chỳng? [...]... nhiên 2 Cách khai thác 3 ứng dụng - Lm gia v v bo qun thc phm - Dựng sn xut : Na; H2 ; Cl2 ; NaOH ; Na2CO3 ; NaHCO3 1 Tính chất -Là chất rắn, tan nhiều trong nớc - Bị phân hủy ở nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit (KNO 2) => KNO2 có tính oxi hóa mạnh 0 t PTHH 2KNO3 2KNO2 + O2 (r) (r) (k) Kali nitrat Kali nitrit 2 ứng dụng - Ch to thuc n en - Lm phõn bún (cung cp nguyờn t nit v kali cho cõy trng... nhiên 2 Cách khai thác 3 ứng dụng - Lm gia v v bo qun thc phm - Dựng sn xut : Na; H2 ; Cl2 ; NaOH ; Na2CO3 ; NaHCO3 1 Tính chất -Là chất rắn, tan nhiều trong nớc - Bị phân hủy ở nhiệt độ cao tạo thành muối kali nitrit (KNO 2) => KNO2 có tính oxi hóa mạnh 0 t PTHH 2KNO3 2KNO2 + O2 (r) (r) (k) Kali nitrat Kali nitrit 2 ứng dụng - Ch to thuc n en - Lm phõn bún (cung cp nguyờn t nit v kali cho cõy trng
- Xem thêm -

Xem thêm: một số muối quan trọng , một số muối quan trọng , một số muối quan trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay