phương trình hóa học với máy tính cầm tay

1 188 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

• VỚI PHƯƠNG TRÌNH CHẤT - Để cân bàng có số quy tắc sau bạn cần nắm vững - Đầu tiên bạn viết phương trình sản phẩm phản ứng (lưu ý viết sản phẩm cân bàng sản phẩm không quan trọng miến điều đề thi nên bạn không cần lo lắm) Vd: Cu + HNO3 + Cu(NO3)2 + NO + H2O (1) Tiếp bạn mở máy tính cầm tay mà thương tính toán mở phần giải hệ ẩn phương trình thường máy fx500 mode->mode Với fx 500 ES vào mode->3->2 vào giải hệ ẩn phương trình (với đời máy sau bạn tự tìm hiểu cách vào hệ ẩn phương trình được) Các bạn lưu ý điều quan trọng máy tinh giải đến hệ bậc nên cân phương trình từ đến chất ví dụ chất Cu HNO Cu(NO3)2 NO H2O chất hết sáu chất hay chất cân phức tạp bạn muốn biết thêm chi tiết liên hệ qua yahoo để biết rõ thêm - Với phương trình (1) bỏ nguyên tố đồng cân cuối máy tính giải tới hệ ẩn - Tiếp nhìn vào phương trình (1) nhập thông số vào hệ ẩn phương trình vừa thiết lập - Chúng ta nhìn số lượng nguyên tố nhập cột máy tính tương ứng nguyên tố H 2, N O2 lưu ý chỗ nguyên tố nhập vào (số không)
- Xem thêm -

Xem thêm: phương trình hóa học với máy tính cầm tay, phương trình hóa học với máy tính cầm tay, phương trình hóa học với máy tính cầm tay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay