bài giảng toán (3)

11 44 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Số thực gì? Cho ví dụ số hữu tỉ , số vô tỉ Bài tập ( 117 / 20 SBT ) Điền dấu ( ∈;∉; ⊂ ) thích hợp vào ô trống ∈Q −3 ∉ Z -2 ∈ ∈ R ∈ N N ⊂ I R HS2: Nêu cách so sánh hai số thực ? Bài tập 118/SBT a) 2,151515… 2,141414… b) – 0, 2673 – 0,2673333… c) 1,235723… 1,2357 d) 0,(428571) Dạng 1: So sánh số thực Bài 91/45 SGK Điền chữ số thích hợp vào ô vuông 01 a) – 3,02 < – 3, b) – 7,5 08 > – 7,513 c) – 0,4 9854 < – 0,49826 d) – 1, 90765 < – 1,892 Nêu quy tắc so sánh hai số âm ? Trong hai số âm , số có trị tuyệt đối lớn số nhỏ Bài 92/45 sgk Sắp xếp số thực : – 3, ; ; ; 7,4 ; ; – 1,5 − a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giá trị tuyệt đối chúng Giải a) – 3, < – 1,5 < < < < 7,4 − b) < − < < −1,5 < −3,2 < 7,4 Nhận Hãy Hãyđổi đổi xétcác số phân mẫu thập số phân phân sốrathập Nêu thứ tự thực phép tính? Dạng 2:Tính giá trị biểu thức số phân phân số hữu biểu rồihạn thực thức rồihiện thựcphép hiệntính phép Bài 90 /45 sgk tính Thực phép tính : a)     − , 18 : + ,      25    b) −1,456 : + 4,5 18 25  5 7  ba)) − 1− ,456 :  : +34,5.+ 0,2  2,18 18 25  25    5( 0,36 182 7) : ( 39,8 +4 0,2 ) = − 36 = − : + 18 125 25 = ( − 35,64 ) : 26 18 == −8−,91 + 18 5 25 − 144 − 119 29 = = = −1 90 90 90 Dạng 3: Tìm x Bài 93/45 sgk a) 3,2 x + ( – 1,2 ) x + 2,7 = – 4,9 ( 3,2 – 1,2 )x = – 4,9 – 2,7 2x = – 7,6 x = – 3,8 b) ( – 5,6 ) x + 2,9x – 3, 86 = – 9,8 ( – 5,6 + 2,9 ) x = – 9,8 + 3, 86 – 2,7x = – 5,94 x = 2,2 Dạng 4: Toán tập hợp số Bài 94/45sgk a) b) Q ∩I R ∩I Hãy nêu mối quan hệ tập hợp Giao hai tập hợp gì? tập hợp gồm phần tử chung hai tập hợp Kể tên tập hợp số mà em học ? Dặn dò Học xem trước phần Ôn tập chương I Bài tập 95 / 45 SGK Bài 96,97 , 101 /48,49 SGK tập 120,126 SBT
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán (3) , bài giảng toán (3) , bài giảng toán (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay