bài giảng toán (2)

7 57 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:49

1./ Phát biểu định lí viết hệ thức cạnh góc tam giác vuông? 2./ Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất góc xấp xỉ 340 bóng tháp mặt đất dài 86m Tính chiều cao tháp? (làm tròn đến mét) Tính chiều dài đường xiên tia nắng từ đỉnh tháp tới mặt đất? 1./ Các hệ thức 2./ Áp dụng giải tam giác vuông a./ Ví dụ (sgk) Cho tam giác vuông ABC với cạnh góc vuông AB = 5, AC = (hình vẽ) Hãy giải tam giác vuông ABC C A B Hãy tính BC mà không áp dụng định lí py-ta-go ? 1./ Các hệ thức 2./ Áp dụng giải tam giác vuông a./ Ví dụ 1(sgk) b./ Ví dụ 2(sgk) Cho tam giác OPQ vuông O có góc P 360, PQ (hình vẽ) Hãy giải tam giác vuông OPQ P 360 O Q Hãy tính cạnh OP, OQ qua côsin góc P Q 1./ Các hệ thức 2./ Áp dụng giải tam giác vuông a./ Ví dụ (sgk) b./ Ví dụ 2(sgk) c./ Ví dụ (sgk) Cho tam giác LMN vuông L có góc M 510, LM=2,8 (hình vẽ) Hãy giải tam giác vuông LNM N L 2,8 510 M Nhận xét: Khi giải tam giác vuông, nhiều trường hợp, biết hai cạnh ta nên tìm góc nhọn trước; sau dùng hệ thức cạnh góc để tính cạnh thứ ba Cách giúp việc thực phép toán bảng số máy tính đơn giản Bài 27/ sgk trang 88 Giải tam giác ABC vuông A, bết a./ b = 10cm, Cˆ = 30 b./ c = 10cm, Cˆ = 45 - Nắm vững hệ thức cạnh góc tam giác vuông - Làm tập 27c,d; 28,29/sgk trang 88, 89 -Tiết sau luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán (2) , bài giảng toán (2) , bài giảng toán (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay