Toán khi nào xoy + yoz xoz

20 115 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

KIỂM TRA BÀI CŨ x Góc xOy góc vuông xOy = 90o O y x Góc xOy góc nhọn α O 0o y [...]... góc kề nhau x O xOy và yOz xOy và yOt xOz và zOt yOz và zOt  Hai góc phụ nhau : là 2 góc có tổng số đo bằng 90o z t y x O zKt và xOy là 2 góc phụ nhau K thì zKt + xOy = 90o Hãy viết tên những cặp góc phụ nhau ? a Những cặp b góc phụ nhau O aOb và bOd phụ nhau aOc và cOd phụ nhau c d  Hai góc bù nhau : là 2 góc có tổng số đo bằng 180o t z K y O zKt và xOy là 2 góc bù nhau thì zKt + xOy = 180o x Hãy... tên những cặp góc bù nhau ? x y b 30o K a O aOb và bOc bù nhau aOb và xKy bù nhau 30o c  Hai góc kề bù : là 2 góc vừa kề nhau, vừa bù nhau y z O x xOy và yOz là 2 góc kề bù thì xOy + yOz = 180o Hãy viết tên những cặp góc kề bù ? y x z O xOy và yOt kề bù xOz và zOt kề bù t Chú ý Kề nhau Tổng số đo 2 góc bù nhau 2 góc kề bù 90 o 180 o 180 o 2 góc phụ nhau X BÀI TẬP VỀ NHÀ SGK : 19, 20, 22, 23 / Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán khi nào xoy + yoz xoz , Toán khi nào xoy + yoz xoz , Toán khi nào xoy + yoz xoz

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay