Toán tiết 31 ước chung lớn nhất

10 96 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

Môn: số học Kiểm tra cũ: Thế ước chung hay nhiều số? Tìm tập hợp ước chung 12 30? Ư(12)={1;2;3;4;6;12} Ư(30)={1;2;3;5;6;10;15;30} Vậy ƯC(12;30)={1;2;3;6} tiết 31 : Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: Ví dụ 1: Tìm tập hợp ước chung 12 30? ƯC(12, 30) = {1;2;3;6} S ln nht hp cac c chung ca 12 v 30 l Ta nói l c chung ln nht ca 12 v 30 Ký hiệu : ƯCLN(12, 30) = Kết luận: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét: ( Sgk/ 54) Chú ý: ƯCLN( a,1) =1; ƯCLN (a,b,1) = tiết 31 : Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: Kết luận: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét: ( Sgk/ 54) Chú ý: ƯCLN( a,1) =1; ƯCLN (a,b,1) = Tìm ước chung lớn nhất: Ví dụ 2: Tìm ƯCLN(36, 84, 168) 36 = 22.32 ; 84 = 22.3.7 ; 168 = 23.3.7 ƯCLN( 36, 84,168) = 22.3 = 12 Muốn tìm ƯCLN hai hay nhiều số lớn 1, ta thực ba bước sau : B1: Phân tích số thừa số nguyên tố B2: Chọn thừa số nguyên tố chung B3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ nhỏ Tích ƯCLN phải tìm tiết 31 : Ước chung lớn Ước chung lớn nhất: Kết luận: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số Nhận xét: ( Sgk/ 54) Chú ý: ƯCLN( a,1) =1; ƯCLN (a,b,1) = Tìm ước chung lớn nhất: Muốn tìm ƯCLN hai hay nhiều số lớn 1, ta thực ba bước sau : B1: Phân tích số thừa số nguyên tố B2: Chọn thừa số nguyên tố chung B3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ nhỏ Tích ƯCLN phải tìm ?1 Tìm ƯCLN 12 30? 12 = 22 3; 30 = 2.3.5 ƯCLN(12,30) = 2.3 = ƯCLN (8 , 9) = ?2 Tìm: ƯCLN(8,12,15) = ƯCLN(24,16,8) = Chú ý: SGK/55 a) Trong Nếu thừa sốlànguyên thìthì ƯCLN b) cácsốsốđãđãcho chokhông sốcó nhỏ ước cáctốsốchung lại ƯCLN củachúng sốbằng Hai haylànhiều số có UCLN cho số nhỏ gọi số nguyên tố tiết 31 : Ước chung lớn Bài tập: Bài 1: Tìm ƯCLN : a, 56 140 b, 24, 84, 180 Giải: b, 24 = a, 56 140 84 = 22.3.7 56 = 23.7 140 = 22.5.7 180 = 22.32.5.7 ƯCLN(56;140) ƯCLN(24;84;180) = 22.7 = 28 =22.3=12 tiết 31 : Ước chung lớn Bài tập: Bài 2: Bài tập trắc nghiệm: Câu 1: ƯCLN 40 60 là: A B 10 C 15 D 20 Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống cho 60 A ƯCLN (60; 180) = B ƯCLN (15; 19) = tiết 31 : Ước chung lớn Bài tập: Bài 3: ? Đọc số em chọn để kết : Trong dịp thi đua lâp thành tích chào mừng 20 11 để động viên học sinh có thành tích cao học tập, cô giáo mua 24 bút , 32 chia phần thưởng , phần thưởng gồm bút Cô giáo chia nhiều thành phần thưởng ? Cô giáo chia nhiều phần thưởng Kiến thức cần ghi nhớ *Khái niệm: Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số *Chú ý: ƯCLN(a,b,1) = Khi a Mc b Mc ƯCLN(a,b,c) = c *Các bước tìm ƯCLN: + Phân tích số thừa số nguyên tố + Chọn thừa số nguyên tố chung + Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy với số mũ nhỏ Tích ƯCLN cần tìm -Các ý xem lại ví dụ -Làm tập 139,140,141,142 SGK, Bài 176 SBT -Đọc trước mục 3: Tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN -Học thuộc quy tắc tìm ƯCLN,
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiết 31 ước chung lớn nhất , Toán tiết 31 ước chung lớn nhất , Toán tiết 31 ước chung lớn nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay