Tin học vì sao cần có hệ điều hành

17 52 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

KIỂM TRA BÀI CŨ Phần mềm chương trình Phần mềm ? máy tính Phần mềm gồm - Có loại mấyphần loại? mềm: Là loại nào? + Phần mềm hệ thống - + Phần mềm ứng dụng Bài 9: Các quan sát: a) Quan sát 1: Hình Hình Em cóHệ nhận xét thống tình trạng đèn giaotínthơng hiệu ngã tư hình ảnh này? TheoHệ emthống điều khiến cho phân luồng giao thơng hình trật tự, ổn định hơn? Hệ thống điều khiển Hình 1: Tình trạng giao thơng lộn xộn Các phương tiện tham gia giao thơng khơng tn theo quy luật nào, nhiều xe tranh chấp đường xe khác, làm cho giao thơng bị tắc nghẽn Cảnh sát giao thơng Hình 2: Giao thơng trật tự hơn, phương tiện đường Khơng xảy tình trạng tắc nghẽn giao thơng 1 Các quan sát: a) Quan sát 1: Hệ thống phân luồng, hệ thống đèn tín hiệu, cảnh sát giao thông đóng vai trò hệ thống điều khiển, điều khiển hoạt động giao thông b) Quan sát 2: Trường học khơng có thời khóa biểu Hình Học sinh khơng biết học mơn gì, thầy giáo khơng biết dạy lớp Một tiết học có thời khóa biểu Hình Học sinh học hướng dẫn giáo Các quan sát: a) Quan sát 1: Hệ thống phân luồng, hệ thống đèn tín hiệu, cảnh sát giao thông đóng vai trò hệ thống điều khiển, điều khiển hoạt động giao thông b) Quan sát 2: Thời khóa biểu đóng vai trò phương tiện điều khiển hoạt động học tập  Trong hoạt động, muốn hoạt động có hiệu cần có phương tiện điều khiển hoạt động 2 Cái điều khiển máy tính? Các thiết bị phần cứng HỆ ĐIỀU HÀNH Các phần mềm Để phần cứng Hệ điều hiện: vàhành phầnthực mềm hoạt động Ta có nhịpkhiển nhàng thống - Điều cáccần thiết bịxét (phầnhệ cứng) hệ thống máy tính gồm thiết bị khiển, đómềm gì? phần cứngcác phần - Tổ chứcđiều thực chương trình (phần mềm) Khi máy tính làm việc, nhiều thiết bị phần cứng phần mềm hoạt động tham gia vào q trình xử lí thơng tin Câu 1: Vì cần có hệ thống đèn tín hiệu giao thơng ngã tư đường phố? A Vì khơng có hệ thống đèn tín hiệu giao thơng vào cao điểm xảy ùn tắc giao thơng B Vì khơng có hệ thống đèn tín hiệu giao thơng có tai nạn C Vì khơng có hệ thống đèn tín hiệu giao thơng người đường lên lề đường D Tất sai Câu 3: Những vật đóng vai trò tương tự thời khố biểu? A Lịch làm việc bố mẹ B Đồng hồ chng C Thời gian biểu học tập nhà D Lich treo tường • Câu 4: Vì em cần thời khố biểu? A Vì khơng có thời khố biểu em khơng biết địa điểm trường em B Vì khơng có thời khố biểu em khơng biết học mơn để chuẩn bị sách C Vì khơng có thời khố biểu em học trễ D Vì khơng có thời khố biểu em bị thầy la rầy • Câu 5: Hệ điều hành máy tính: A điều khiển bàn phím chuột B điều khiển thiết bị phần cứng C điều khiển chương trình (phần mềm) D Điều khiển tất thiết bị phần cứng chương trình hoạt động máy tính Bài tập 3: Phần mềm Mario có phải hệ điều hành khơng ? Vì ? Khơng phần mềm ứng dụng - Học - Làm tập SGK/41
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học vì sao cần có hệ điều hành , Tin học vì sao cần có hệ điều hành , Tin học vì sao cần có hệ điều hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay