Tin học mario

12 80 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:47

* Kiểm Tra Bài Cũ 1) Khu vực bàn phím gồm bao nhiờu hàng? Nêu tên hàng phím đó? 2) Nêu lợi ích việc gõ mời ngón? Trả lời Khu vực bàn phím gồm có hàng Đó hàng: * Hàng phím số * Hàng phím * Hàng phím sở * Hàng phím dới * Hàng phím có dấu cách Lợi ích việc gừ mời ngón * Tốc độ gõ nhanh * Gõ xác * Thể tác phong ngời làm việc chuyên nghiệp Gii thiu phn mm Bảng chọn File: lệnh hệ thống Bảng chọn Student: Cài đặt thông tin học sinh Bảng chọn Lessons Lựa chọn học để luyện gõ phím H thng bng chn chớnh: - File - Student - Lessons Cỏc mc luyn tp: 1: D 2:Trung bỡnh 3: Khú 4: T 1 Gii thiu phn mm - Với MARIO luyện gõ với nhiều luyện tập khác Bài luyện tập phím hàng sở Bài luyện thêm phím hàng Bài luyện thêm phím hàng dới Bài luyện thêm phím hàng phím số Bài luyện thêm phím kí hiệu Bài luyện tập kết hợp toàn bàn phím Luyện tập a) Đăng ký ngời luyện tập Nháy đúp vàokhởi biểuđộng tợngphần MARIO.EXE ? Trình bày cách mềm ? Muốn đăng ký ời luyện ta làm Gõ phím W ng (hoặc chọntập Student New ) Nhập tên em Nhập xong nháy chuột nút DONE Luyện tập b) Nạp tên ngời luyện tập Nếu em đăng kí dùng Mario để luyện tập lần dùng cần nạp tên dăng ký để Mario tiếp tục theo dõi kết học tập em ớc nạpLtên ngời luyện ? Nêu Gõ bphím (hoặc chọntập Student Load ) Nháy chuột để chọn tên Nháy DONE để xác nhận việc nạp tên đóng cửa sổ Luyện tập c) Thiết đặt lựa chọn để luyện tập Gõ phím E (hoặc chọn Student Edit ) * Đặt lại mức WPM (Số từ gõ trung bình phút) * Chọn ngời dẫn đờng Nháy chuột vị trí Goal WPM sửa giá trị nhấn Enter Dùng chuột để chọn ngời dẫn đờng Nháy DONE để xác nhận đóng cửa sổ Luyện tập d) Lựa chọn học mức độ gõ bàn phím ? Với Mỗimỗi bài luyện cócó mức luyện gõ phím? học mức luyện Mức 1: mức đơn giản Mức 2: mức luyện trung bình WPM cần đạt đợc 10 Mức : mức luyện tập nâng cao WPM cần đạt đợc 30 Mức : mức luyện tập tự Luyện tập Luyện tập g) Thoát khỏi phần mềm Nhấn phím Q (hoặc chọn File Quit)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học mario , Tin học mario , Tin học mario

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay