THÔNG TIN KINH tế có NHIỆM vụ và VAI TRÒ gì TRONG HOẠT ĐỘNG của DOANH NGHIỆP

35 626 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH TẾ THÔNG TIN ĐỀ TÀI 06: THÔNG TIN KINH TẾ CÓ NHIỆM VỤ VÀ VAI TRÒ GÌ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ( HAY TRONG CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH) THÔNG TIN KINH TẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯỜNG DÙNG NHỮNG NGUỒN NÀO? Giảng viên hướng dẫn Lê Thanh Huệ Sinh viên thực Mục lục Lời mở đầu Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật công nghệ với thành tựu kỳ diệu tác động mạnh mẽ tới hoạt động trị, kinh tế, xã hội giới nói chung Việt Nam nói riêng Cùng với phát triển nhanh chóng tin học vai trò ngày trội thông tin sau cách mạng quản lý, từ hai thập kỷ giới bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin bước vào tất lĩnh vực, chiếm vị trí quan trọng xã hội Cùng phát triển với khoa học công nghệ, hoạt động quản lý có nhiều đổi theo xu đại hoá đáp ứng yêu cầu ngày cao xu hội nhập phát triển kinh tế Công nghệ thông tin ngày phát triển, có nhiều phát minh sáng chế ứng dụng vào đời sống xã hội nhằm giải phóng sức lao động, làm phong phú thêm đời sống vật chất, tinh thần người Hơn ứng dụng CNTT xã hội, người dân doanh nghiệp có chuyển biến tích cực Mọi tầng lớp xã hội miền đất nước tạo điều kiện để khai thác, sử dụng thông tin điện tử ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Việt Nam trở thành nước có số lượng người dùng Internet cao Tháng 6/2010, tỷ lệ số hộ gia đình có máy tính đạt 14,76% tăng lần so với năm 2002 Tỷ lệ số hộ gia đình có kết nối Internet đạt 12,84% tính đến tháng 12/2010 Đa số doanh nghiệp có kết nối Internet để phục vụ hoạt động (khoảng 90%), với 67,7% doanh nghiệp có mạng cục LAN việc ứng dụng phần mềm quản lý điều hành bắt đầu trọng Các dịch vụ công cộng (giáo dục, đào tạo từ xa, chẩn đoán bệnh từ xa, thư viện điện tử, ) đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận Những ứng dụng mang tính kỹ thuật cao áp dụng hoạt động nhiều ngành xây dựng, khí, công nghiệp in ấn, dệt may, dầu khí, khí tượng thuỷ văn,… Chính kinh tế thông tin giữ vai trò nhiệm vụ quan trọng phát triển kinh tế, xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng Các nguồn thông tin kinh tế doanh nghiệp tìm kiếm tận dụng triệt để, áp dụng cho kỹ thuật công tác quản lý ĐỀ TÀI: THÔNG TIN KINH TẾ CÓ NHIỆM VỤ VÀ VAI TRÒ GÌ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP ( HAY TRONG CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH) THÔNG TIN KINH TẾ TRONG DOANH NGHIỆP THƯỜNG DÙNG NHỮNG NGUỒN NÀO? I MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Hiểu kinh tế thông tin - Nắm đặc điểm đặc trưng kinh tế thông tin - Nhiệm vụ vai trò kinh tế thông tin doanh nghiệp - Làm rõ nguồn thông tin kinh tế mà doanh nghiệp thường dùng II NỘI DUNG Khái niệm kinh tế thông tin Khi kiến thức, nói rộng hiểu biết trở thành nguyên liệu đầu vào nguồn gốc giá trị kinh tế, người ta gọi kinh tế thông tin Và thông tin, lúc này, trở thành tín hiệu điều khiển định kinh tế Vậy tìm hểu thông tin gì? 1.1 Thông tin gì? Khái niệm “ Thông tin” bắt đầu trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học kỹ thuật từ kỷ 20 này, từ chỗ đối tượng khoa học, nhanh chóng nhận thức nội dung hoạt động điều khiển quản lý, nội dung chủ yếu kinh tế văn minh loài người Người ta nói đến thông tin trật tự, quyền lực, nguồn tài nguyên chủ chốt nên kinh tế yếu tố kinh tế mới, xã hội – xã hội thông tin Thông tin quyền lực ta nhận thức quyền điều khiển, quản lý, lãnh đạo thực chất phải thể lực thực quy trình xử lý thông tin để mang lại thông tin trật tự cho đối tượng Thông tin trở thành nguồn tài nguyên quốc gia quan trọng kinh tế phát triển đến giai đoạn mà nội dung “ Thông tin “ bao trùm khắp hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ trọng ngày lớn thân sản phẩm hàng hóa dịch vụ, mà khu vực “Thông tin” đóng góp tỉ trọng lớn(40% cao hơn) phần giá trị gia tăng thu nhập quốc dân kinh tế phát triển, hay nói cách khác kinh tế chuyển sang giai đoạn “ kinh tế thông tin trí tuệ” Và, tương lai, thông tin trở thành người đến với người, nhu cầu ngày phong phú thông tin thành viên xã hội mối quan hệ gia lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, vv.đều đáp ứng cách nhanh chóng Thuận lợi, xã hội trở thành xã hội thông tin, với chất lượng sống cao người giai đoạn văn minh Sự tiến hóa vai trò thông tin kể gắn liền với bước tiến vũ bão ngành kỹ thuật máy tính Công nghệ thông tin thập niên vừa qua, từ việc đời máy tính điện tử thuộc hệ vào năm 50, 60 với chức chủ yếu tính toán khoa học kĩ thuật; đến máy tính có khả lưu trữ xử lý thông tin lớn năm 60, 70 có khả ứng dụng kinh tế, quản lí; đời máy tính vào năm 80 với số lượng hàng chục hàng trăm triệu thâm nhập vào nơi giới; kết hợp liên kết rộng rãi máy tính mạng truyền thông phủ khắp giới thập niên gần đây; tương lai gần, hệ thống mạng lưới đường thông tin cao tốc (xa lộ thông tin) với khả truyền thông đa phương tiện (multimedia ) phủ khắp nơi nối đến nhà hoạch định thực nhiều nước giới Nền kinh tế thông tin thực tế nhiều nước khắp năm châu xã hội thông tin hình thành trở thành thực tiễn nhiều nước phát triển loài người bước sang kỷ 21 1.2 Nền kinh tế thông tin gì? Nền kinh tế “ hậu công nghiệp” nhiều học giả trường phái khoa học xã hội gọi “nền kinh tế tri thức”, học giả trường phái khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin gọi “nền kinh thông tin – kinh tế số” Các khái niệm “kinh tế tri thức”, “kinh tế thông tin” hay “kinh tế số” dùng với nghĩa gần tương đương, chúng nhấn mạnh khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế toàn cầu thông tin, tri thức, công nghệ thông tin (CNTT) truyền thông Một kinh tế thông tin có đủ đặc tính: - Hội tụ tích hợp truyền thông công nghệ xử lý liệu vào công nghệ thông tin - Ảnh hưởng mạnh mẽ ứng dụng công nghệ hoạt động kinh tế ví dụ phần đông người làm việc chuyên môn có nhu cầu cao (khối lượng chất lượng) sử dụng thông tin, đa số sản phẩm cung cấp cho xã hội thuộc nhóm chứa đựng nhiều thông tin - Ứng dụng mạng lưới công nghệ thông tin rộng khắc tổ chức kinh tế, trình mang lại kết hệ thống kiểm soát có độ linh hoạt cao tính cưỡng thấp, đồng thời, có lực thúc đẩy tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa Tuy vậy, hệ thống kinh tế vận hành tảng công nghệ thông tin phải tồn với khu vực sản xuất có qui mô lớn, đó, kiến thức nguyên liệu đầu vào Đây điểm tiếp tục gây tranh cãi những khác biệt kinh tế đại truyền thống Trong giai đoạn chuyển đổi, định kinh tế tiếp tục chịu nhiều tác động kế hoạch, mục tiêu định trước vai trò yếu tố thông tin ngày tăng lên đáng kể Đặc điểm kinh tế thông tin Cho tới nay, nhiều nhà chiến lược kinh tế hàng đầu giới thống KTTT có 10 đặc điểm sau đây: - Ý tưởng đổi phát triển công nghệ trở thành chìa khóa cho việc tạo việc làm nâng cao chất lượng sống Nền KTTT có tốc độ tăng trưởng cao, cấu dịch chuyển nhanh - Tìm công nghệ trở thành loại hình hoạt động quan trọng Doanh nghiệp tìm công nghệ mới; không phân biệt phòng thí nghiệm với công xưởng, đồng thời xuất nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất công nghệ - Công nghệ thông tin tiến hành rộng rãi lĩnh vực, mạng thông tin phủ khắp nước giới, liên kết tổ chức, gia đình quốc gia Thông tin trở thành nguồn tài nguyên quan trọng Mọi lĩnh vực hoạt động người có tác động thông tin - Dân chủ hóa thúc đẩy người dễ dàng truy cập thông tin mà cần Mọi người dân biết chủ trương, sách cách xác, kịp thời Các quan chức hoạt động trái luật Mối liên kết quyền người dân bền vững - Về giáo dục đào tạo (đầu tư cho người): đầu tư cao hẳn so với dự án đầu tư sở vật chất (nhà máy, công xưởng, khai thác nguyên nhiên liệu ) Mọi người học tập thường xuyên loại hình đào tạo đa dạng: học trường, học từ xa, học mạng thông tin - Tri thức trở thành vốn quý nguồn lực hàng đầu để tăng trưởng Vốn tri thức không giống loại vốn vật chất khác (máy móc, tiền, vàng ) dễ hư hao sử dụng, tri thức thông tin dễ chuyển giao chia sẻ - Chu kỳ đổi xã hội ngày ngắn, nhanh, lực sáng tạo người mở vô tận Công nghệ đổi nhanh, có tính ngày, tháng Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn phải tìm công nghệ phải đổi công nghệ sản phẩm - Các doanh nghiệp vừa phải cạnh tranh, vừa phải hợp tác để phát triển nước quốc tế Triết lý "cả hai có lợi" thấm rộng hoạt động người - Các sản phẩm thị trường ngày có tính toàn cầu Nhiều nước tham gia vào sản xuất sản phẩm Một sản phẩm tiêu thụ nhiều thị trường nhiều nước - Dù xu hướng thông tin, tri thức mang tính toàn cầu hóa sắc văn hóa dân tộc phải ý giữ gìn để tránh bị hòa tan, để tạo thêm sức mạnh nội sinh Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế tri thức với thách thức to lớn trước mắt Chúng ta cần thấy thời bước tiến vào kinh tế tri thức, san khoảng cách phát triển với giới, đưa đất nước tiến nhanh, mạnh thập kỷ tới Đặc trưng kinh tế thông tin Nền kinh tế thông tin có đặc trưng sau đây: - Hỗ trợ chức xử lý liệu hoạt động nghiệp vụ từ giao dịch đến phân tích, lưu trữ định - Sử dụng sở liệu thống nhất, có nhiều chức xử lý liệu - Cung cấp thông tin cho nhà quản lý, tạo điều kện để họ thâm nhập vào sở liệu - Đủ mềm dẻo để thích ứng với thay đổi mức độ định quy trình xử lý nhu cầu thông tin - Đảm bảo toàn vẹn liệu an toàn cho hệ thống, hạn chế việc thâm nhập người thẩm quyền Nhiệm vụ thông tin kinh tế doanh nghiệp vai trò 4.1 Sự thay đổi Đầu tiên, so sánh xem khác thời đại thông tin so với thời đại khác Thời đại nông nghiệp Thời đại công nghiệp Thời đại thông tin Khoảng thời gian Trước 1800 Từ 1800 đến 1957 Từ 1957 tới Nhân công Nông dân Công nhân nhà máy Nhân công tri thức Quan hệ lao động Con người đất đai Con người máy móc Con người người Công cụ chủ yếu Công cụ cầm tay Máy móc Công nghệ thông tin Như vậy, thời đạị mà sống thời đại thông tin, xã hội thực xã hội công nghệ thông tin Thời đại thông tin dược phân biệt với thời đại khác đặc điểm quan trọng: - Thời đại thông tin xuất xuất hoạt động xã hội dựa tảng thông tin - Kinh doanh thời đại thông tin phụ thuộc vào công nghệ thông tin sử dụng để thực công việc kinh doanh - Trong thời đại thông tin xuất lao động tăng lên nhanh chóng - Hiệu sử dụng công nghệ thông tin xác định thành công thời đại thời đại thông tin - Trong thời đại thông tin, công nghệ thông tin có mặt hầu hết sản phẩm dịch vụ Trên giới Việt Nam, doanh nghiệp có xu hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin Mới trước 10 năm, doanh nghiệp Việt Nam xa lạ với gọi sử dụng hệ thống thông tin cho mục đích quản lý Chỉ có số ông chủ doanh nghiệp giàu có sử dụng hệ thống máy tính vật trưng bày để khuyếch trương doanh nghiệp Nhưng đây, không điều mẻ mà phần trở thành công cụ thiếu công tác quản lý quan khác nhau, từ quan hành nghiệp tới quan trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, kinh doanh tạo cải vật chất cho toàn xã hội Các doanh nghiệp cảm nhận lợi ích việc sử dụng máy tính hoạt động sản xuất, kinh doanh, để lưu trữ khai thác, xử lý thông tin sẵn có doanh nghiệp Trong khoảng vài năm trở lại đây, hệ thống máy tính cục lên mà Việt Nam xuất hệ thống mạng thông tin quốc tế - Internet Việc sử dụng Internet giúp cho doanh nghiệp tăng khả kinh doanh lên nhiều nguyên nhân thúc đẩy nước lạc hậu trang thiết bị kỹ thuật nước ta đầu tư vào phát triển hệ thống truyền tin qua mạng Internet Những lý mà mạng Internet giúp cho doanh nghiệp tăng khả kinh doanh là: - Internet có khả trao đổi thông tin nhanh chóng từ nơi tới nơi khác, giúp cho doanh nghiệp, đặc biệt công ty đa quốc gia có khả thiết lập hệ thống liên lạc trao đổi kế hoạch hành động cách nhanh chóng lúc - Internet mạng lưới tiếp thị lớn mà ngày doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận khách hàng trực tiếp gián tiếp nơi giới Internet tạo bầu không khí hoàn toàn giới kinh doanh, với lợi thách thức Tại Việt Nam, môi trường kinh doanh ngày mang tính cạnh tranh cao, doanh nghiệp sớm cải tiến khâu quản lý nhờ việc áp dụng CNTT coi nắm tay công cụ cạnh tranh hữu hiệu Theo khảo sát IDC, doanh số thị trường PC Việt Nam đạt 610.000 quý 4/2014 tổng số PC năm 2014 đạt 2,13 triệu chiếc, giúp thị trường đạt mức tăng trưởng 2% so với năm trước Điều khiến Việt Nam trở thành thị trường phát triển châu Á Việt Nam nằm Top 10 nước châu Á - Thái Bình Dương top 30 giới gia công phần mềm theo báo cáo Tập đoàn Gartner (2014) TP Hồ Chí Minh Hà Nội tiếp tục nằm top 100 thành phố hẫn dẫn gia công phần mềm, đó, TP Hồ Chí Minh xếp thứ 17 Hà Nội xếp thứ 22 (2014) Điều cho thấy môi trường tốt để áp dụng CNTT việc quản lý doanh nghiệp nhằm tăng hiệu hoạt động Trong không doanh nghiệp dùng máy tính để thực thao tác văn phòng đơn giản số đáng kể nhanh chóng áp dụng phần mềm quản lý kinh doanh giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tiết kiệm nhân lực Các doanh nghiệp nhanh nhạy việc thiết lập website để làm công cụ quảng bá bán hàng, điều hành thông qua mạng nội bộ, thực giao dịch điện tử, chia sẻ liệu online… 10 - Cơ cấu tổ chức quản trị cấu hợp lý nhằm đảm bảo chi phí cho hoạt động nhỏ nhất, mà kết chung thu lại doanh nghiệp lớn khả (tức đảm bảo tính hiệu doanh nghiệp) - Cơ cấu tổ chức phải tạo môi trường văn hóa xung quanh nhiệm vụ phân hệ (phương văn hóa); làm cho phân hệ hiểu rõ vị trí, giá trị hoạt động mà tham dự nhằm tạo lợi thế, thuận lợi cho phân hệ có liên quan trực tiếp với Các thủ lĩnh cấp phân hệ phải có lương tâm, trách nhiệm, ý thức hợp tác để làm tốt nhiệm vụ mình, tránh gây khó khăn trở ngại cho phân hệ cho doanh nghiệp, từ hành vi xử hợp lý, tích cực phân hệ doanh nghiệp (tức đảm bảo tính hiệu cấu tổ chức quản trị) - Cơ cấu tổ chức phải đảm bảo cho thủ lĩnh phân hệ có quy mô (của phân hệ) giao quản trị hợp lý, tương ứng với khả kiểm soátt, điều hành họ Rõ ràng trình độ, khả thủ lĩnh lãnh đạo, điều hành 10 người mà cấp lại giao cho họ phải quản lý 100 người điều bất cập Cùng với phát triển hệ thống, hình thành kiểu cấu tổ chức quản lý khác Mỗi kiểu chứa đựng đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm điều kiện cụ thể định 4.3.5.1 Cơ cấu tổ chức trực tuyến (đường thẳng) Đây cấu tổ chức đơn giản nhất, có cấp số cấp Toàn vấn đề giải theo kênh liên hệ đường thẳng Cấp lãnh đạo trực tiếp điều hành chịu toàn trách nhiệm hoạt động tổ chức 21 Cấu trúc phân giao nhiệm vụ tổ chức Cơ cấu tổ chức trực tuyến phổ biến cuối kỷ XIX chủ yếu áp dụng doanh nghiệp nhỏ, sản phẩm khơng phức tạp, tính chất sản phẩm liên tục, tổ chức môn trường đại học v.v Ngày nay, kiểu cấu conn áp dụng, đặc biệt tổ chức có quy mô nhỏ: tổ, nhóm, băng tổ chức nhỏ v.v Đặc điểm cấu tổ chức quản trị trực tuyến người lãnh đạo tổ chức thực tất chức quản trị, mối liên hệ thành viên tổ chức thực theo đường thẳng, người thừa hành mệnh lệnh làm theo mệnh lệnh cấp trực tiếp Với đặc điểm đó, cấu tạo thuận lợi cho việc thực chế độ thủ trưởng, người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hoàn toàn kết công việc người quyền Tuy nhiên, kiểu cấu tổ chức có nhược điểm Nó đòi hỏi người lãnh đạo cần phải có kiến thức toàn diện, tổng hợp hạn chế việc sử dụng chuyên gia có trình độ cao mặt quản trị; cần phối hợp, hợp tác công việc hai đơn vị, cá nhân ngang quyền thuộc tuyến khác việc báo cáo, thông tin phải đường vòng theo kênh liên hệ quy định 22 4.3.5.2 Cơ cấu chức Cơ cấu chức Cơ cấu chức lần áp dụng với chế độ đốc công, sau phạm vi ứng dụng mở rộng phù hợp với khối lượng công tác quản trị ngày lớn Những nhiệm vụ quản trị phân chia cho đơn vị riêng biệt theo chức quản trị hình thành nên người lãnh đạo chuyên môn hóa đảm nhận thực chức định Mối liên hệ nhân viên tổ chức phức tạp Những người thừa hành nhiệm vụ cấp nhận mệnh lệnh từ người lãnh đạo doanh nghiệp mà từ người lãnh đạo chức khác Ưu điểm kiểu cấu thu hút chuyên gia vào công tác lãnh đạo, giải vấn đề chuyên môn cách thành thạo hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng quản trị cho người lãnh đạo doanh nghiệp Nhược điểm chủ yếu cấu chức người lãnh đạo doanh nghiệp (lãnh đạo chung) phải phối hợp hoạt động người lãnh đạo chức năng, khối lượng công tác quản trị lớn, người lãnh đạo doanh nghiệp khó phối hợp tất mệnh lệnh họ, dẫn đến tình trạng người thừa hành lúc phải nhận nhiều mệnh lệnh, chí mệnh lệnh lại trái ngược 23 4.3.5.3 Cơ cấu trực tuyến - chức Cơ cấu trực tuyến - chức Để khắc phục nhược điểm cấu trực tuyến chức năng, kiểu cấu liên hợp (trực tuyến - chức áp dụng rộng rãi phổ biến cho doanh nghiệp) Theo cấu người lãnh đạo doanh nghiệp giúp sức người lãnh đạo chức để chuẩn bị định, hướng dẫn kiểm tra việc thực định Người lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm mặt công việc toàn quyền định phạm vi doanh nghiệp Việc truyền mệnh lệnh theo tuyến quy định, người lãnh đạo ưu điểm kiểu cấu trực tuyến chức năng, lại xuất nhược điểm Người lãnh đạo doanh nghiệp phải giải thường xuyên mối quan hệ phận trực tuyến với phận chức Ngoài người lãnh đạo phận chức có nhiều ý kiến khác nhau, người lãnh đạo doanh nghiệp phải họp hành nhiều, tranh luận căng thẳng không định có hiệu mong muốn Vì thế, người lãnh đạo sử dụng phận tham mưu giúp việc nhóm chuyên gia cán trợ lý Nó giống cấu tham mưu quân đội Nhờ đó, người lãnh đạo lợi dụng tài chuyên môn số chuyên gia, tiếp cận thường xuyên với họ, không cần hình thành cấu tổ chức phức tạp môn thực chức quản lý 24 4.3.5.4 Cơ cấu thức không thức Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp chia thành cấu thức cấu không thức Hai hình thức tìm thấy tổ chức khác Vì vậy, việc phân loại cấu cần thiết * Cơ cấu thức: Cơ cấu thức gắn liền với cấu vai trò nhiệm vụ hướng đích doanh nghiệp tổ chức cách thức Khi nói tổ chức "chính thức", hoàn toàn chẳng có điều cứng nhắc hay hạn chế cách diễn đạt Nếu có người quản lý có ý định tổ chức thật tốt, cấu phải tạo môi trường việc thực cá nhân, tương lai, phải có đóng góp có hiệu vào mục tiêu tập thể Chứ họ giành phần nhỏ trí óc sức lực cho doanh nghiệp, phần lớn để làm thêm cho doanh nghiệp khác * Cơ cấu không thức: Là toàn tiếp xúc cá nhân, tác động qua lại cá nhân tác động theo nhóm cán bộ, công nhân ngồi phạm vi cấu phê chuẩn doanh nghiệp Cơ cấu không thức có vai trò to lớn thực tiễn quản trị Nó không định hình hay thay đổi, luôn tồn song song với cấu thức, có tác động định đáng kể đến hoạt động doanh nghiệp vì: - Cá nhân chủ doanh nghiệp có nhiều mối quan hệ Họ không người thực nghiêm túc, cần mẫn nghĩa vụ quy chế tổ chức, tiêu chuẩn nghiệp vụ, theo chức danh quy định, mà họ cảm thấy nhu cầu không liên quan đến công vụ lại liên quan, ảnh hưởng đến thái độ cá nhân, người từ phía người đồng nghiệp, người cấp - Việc thực tiêu chuẩn nghiệp vụ theo chức danh quy định, việc hoàn thành thường gặp khó khăn tuân theo thủ tục thể lệ quy định thức Bởi vì, cấu khơng thức lúc cho biết thông tin cần thiết, đặc biệt xuất điều kiện, tình mà chưa thể tính trước thể cách chi tiết thủ tục quy định Trong trường hợp vậy, cần có hỗ trợ tiếp xúc cá nhân, làm quen với cán quan quản lý vĩ mô cán quản trị doanh nghiệp khác Thơng qua đó, cấu không thức bổ sung cho cấu thức, góp phần làm cụ thể hóa thêm mệnh lệnh chung chung 25 - Sự tồn khách quan cấu không thức dấu hiệu chỗ yếu trình độ chưa hoàn thiện cấu thức - Cơ cấu không thức yếu tố đòi hỏi người lãnh đạo doanh nghiệp phải có nghệ thuật quản lý đặc biệt Người lãnh đạo phải thường xuyên nghiên cứu cấu thức, thúc đẩy phát triển xu hướng hỗ trợ để đạt mục đích doanh nghiệp Cơ cấu không thức ngày mở rộng quan hệ cá nhân doanh nghiệp với cá nhân đơn vị khách thể quản trị (cấp trên, đối thủ cạnh tranh, khách hàng v.v ) để giúp cho doanh nghiệp nắm thơng tin cần thiết cách nhanh chóng hiệu nhất, giúp cho doanh nghiệp có đối sách kịp thời hiệu 4.3.5.5 Cơ cấu tổ chức chương trình - mục tiêu Là hình thức cấu tổ chức thực sở phân chia rõ ràng theo thời gian theo nội dung cơng việc xác định, cần thiết để đạt mục tiêu xác định Tổng thể công việc gọi là: "chương trình", thân hình thức tổ chức gọi "quản trị theo chương trình - mục tiêu" Đặc điểm cấu có phận chuyên tổ chức điều phối quan hệ ngang phận cấp từ cấp cao đến cấp thấp để thực chương trình mục tiêu Cơ cấu chương trình - mục tiêu: - Quản trị theo sản phẩm - Quản trị theo đề án Ưu điểm cấu chương trình mục tiêu biểu kết hợp tính mục tiêu tính động Sử dụng cấu quản lý theo chương trình mục tiêu làm cho tính chất mềm dẻo cấu quản lý tăng lên nhiều Cơ cấu phổ biến rộng rãi doanh nghiệp lớn, việc khai phá vùng đất hay cần phối hợp hoạt động nhiều quan hệ thống khác Ngày nay, cấu chương trình mục tiêu thường tập đoàn tư lớn thực hiện, huy cao doanh nghiệp mẹ "ảo" quốc, họ không sản xuất tạo sản phẩm cụ thể mà để sản sinh ý đồ, chương trình, dự án v.v việc thực thi ý đồ, chương trình dự án cụ thể lại doanh nghiệp nước khác (nơi cung cấp nguyên liệu, nhân công tiếp nhận rác thải công nghiệp tạo sản xuất v.v ) 26 Sơ đồ cấu tổ chức chương trình mục tiêu 4.4 Lực lượng lao động 4.4.1 Mục tiêu Mức quản lý Các hệ thống thông tin quản trị nhân lực Tác nghiệp - Hệ thống thông tin quản lý lương - Hệ thống thông tin quản lý vị trí làm vịêc - Hệ thống tin quản lý người lao động - Hệ thống thông tin đánh giá tình hình thực công việc - Hệ thống thông tin báo cáo lên cấp - Hệ thống thông tin tuyển chọn nhân viên xếp công việc - Hệ thống thông tin phân tích thiết kế công vệc - Hệ thống thông tin tuyển chọn nhân viên - Hệ thống thông tin quản lý lương thưởng bảo hiểm trợ cấp - Hệ thống thông tin đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Kế hoạch hóa nguồn nhân lực người Chiến thuật Chiến lươc 4.4.2 HTTT Nhân lực tác nghiệp - Quản lý lương 27 + Công việc chấm công hàng ngày nhân viên thống kê phòng nhân trực tiếp thực ghi vào sổ chấm công Sau tổng hợp lại vào cuối tháng để làm sở tính lương cuối tháng, xong chuyển giao cho phòng kế toán + Bảng chấm công bao gồm: Họ tên nhân viên, số ngày làm việc, số làm thêm, số ngày nghỉ có phép, số ngày nghỉ không phép +Sau nhận bảng chấm công, nhân viên tiền lương phòng kế toán thực việc kiểm tra đối chiếu xem số lượng báo cáo có không Nếu không gửi trả phòng hành tiến hành điều chỉnh lại Nếu sử dụng chương trình tiến hành cập nhật thông tin chấm công để tính luơng - Quản lý vị Trí làm việc + Mục tiêu hệ thống xác định vị trí lao động tổ chức , phạm trù nghề nghiệp vị trí nhân đảm đương vị trí + Định kỳ , hệ thống thông tin vị trí việc làm tiến hành phân tích công việc theo yêu cầu phòng ban (nếu có) , sau lấy thông tin nhân viên công ty phù hợp yêu cầu để tiến hành lập danh mục vị trí lao động theo ngành nghề , danh mục vị trí việc làm thiếu nhân lực Những danh mục liệt kê vị trí khuyết theo ngành nghề có ích cho phận nhân việc định tuyển dụng - Quản lý người lao động + Nhân viên vào làm việc công ty phải nộp hồ sơ xin việc ban đầu, bao gồm: Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, cấp chuyên môn… Khi tuyển dụng phải thử việc, sau ký hợp đồng dài hạn ngắn hạn tùy theo yêu cầu công ty Tháng thử việc hưởng 70% lương, hồ sơ chấp nhận ký hợp đồng xếp bậc lương, không trả lại hồ sơ Trưởng phòng nhân ban giám đốc người chịu trách nhiệm điều chỉnh bậc lương, kéo dài thời hạn hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng nhân viên công ty + Thông tin nhân viên công ty cần cập nhật vào máy tính để quản lý gồm: Mã nhân viên, mã phòng ban, họ tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa thường trú, địa tạI, số CMND, quê quán, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, ngày vào làm, mức lương bản, bậc lương - Đánh giá tình hình thực công việc người 28 Hàng tháng phòng ban tiến hành đánh giá tình hình thực công việc nhân viên thuộc phòng mình, sau gửi mẩu đánh giá đến phòng nhân Phòng nhân kiểm tra đối chiếu, xin đạo giám đốc để định khen thưởng kỷ luật.Thông tin đánh giá sử dụng làm cho hàng loạt định như: đề bạt, thuyên chuyển, buộc việc người lao động - Báo cáo lên cấp Hàng tháng, liệu hệ thống thông tin quản lý lương, quản lý người lao động hệ thống thông tin đánh giá tình hình thực công việc sử dụng để lên báo cáo theo yêu cầu luật định theo qui định phủ tình hình sức khoẻ an toàn người lao động (tai nạn hay bệnh nghề nghiệp) Những thông tin báo cáo lên nhà quản lý( ban giám đốc) để làm sở đặt yêu cầu đào tào bảo hộ lao động hay thay đổi môi trường làm việc cho phù hợp - Tuyển chọn nhân viên sếp công việc + Khi có nhu cầu tuyển dụng (thiếu nhân viên số vị trí) phận quản lý vị trí gởi yêu cầu lên phận nhân để thực tuyển chọn nhân viên Công việc tuyển chọn tiến hành theo trình tự: ứng viên nộp đơn vào , phận tuyển chọn tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, sau ứng viên phải làm kiểm tra trắc nghiệm vấn Bộ phận tuyển dụng gởi thông tin ứng viên đạt yêu cầu lên ban giám đốc (để xét duyệt) đồng thời thông báo định tuyển cho ứng viên biết + Cuối thông tin ứng viên đưa vào hồ sơ nhân viên (tức trở thành nhân viên mới) 4.4.3 Hệ thống thông tin nhân lực cấp chiến thuật - Hỗ trợ nhà quản lý định: + Tuyển người lao động + Phân tích thiết kế việc làm + Quyết định phát triển đào tạo + Kế hoạch hóa trợ cấp cho người lao động - Các Hệ thống thông tin nhân lực chiến thuật gồm có : + Hệ thống thông tin phân tích thiết kế công vệc 29 + Hệ thống thông tin tuyển chọn nhân viên + Hệ thống thông tin quản lý lương thưởng bảo hiểm trợ cấp + Hệ thống thông tin đào tạo phát triển nguồn nhân lực 4.4.4 Hệ thống thông tin nhân lực cấp chiến lược Hệ thống thông tin nhân lực cấp chiến lược : Lập kế hoạch nguồn nhân lực 4.4.5 Phần mềm máy tính dành cho quản trị nhân lực Phần mềm ứng dụng chung cho hệ thống thông tin quản trị nhân lực - Cơ sở liệu - Phần mềm quản lý nhân lực - Thống kê Nguồn thông tin kinh tế mà doanh nghiệp thường dùng 5.1 Thu thập thông tin kinh tế - Đây công đoạn có vai trò quan trọng quy trình XLTT kinh tế có thu thập đầy đủ thông tin cần thiết đảm bảo cho ta liệu xác, phản ánh toàn diện mặt hoạt động tượng kinh tế - xã hội khảo sát - Mục tiêu trình thu thập thông tin phải đặt rõ ràng cụ thể (bao nhiêu phiếu điều tra, tiêu cần thu thập, tiêu cần xử lý,…) 5.2 Các nguồn thông tin kinh tế Các nguồn thông tin kinh tế thường tổ chức theo mục sau đây: - Thông tin thị trường (Market Information) + Các hãng thông tấn, liên kết với site có thông tin hãng thông thức tư nhân, phân loại theo khu vực + Các ấn phẩm tham khảo: Liên kết tới thư viện tham khảo, phân loại theo khu vực 30 + Toàn văn ấn phẩm nghiên cứu: liên kết tới tạp chí mạng, công trình nghiên cứu thị trường - Thông tin liên lạc (Contact Information) + Đăng ký công ty: liên kết tới danh bạ mạng chia theo nước có số thích ngành công nghiệp liên quan, phân theo khu vực địa lý + Cơ hội thương mại kinh doanh (trade and business opportunities) liên kết tới site có quảng cáo hội cho khu vực tư nhân + Đấu thầu mua bán: site giới thiệu hội đấu thầu mua sắm phủ - Thông tin số liệu (Numerical information) + Giá cả: liên kết tới thị trường chứng khoán catalo mạng, phân theo khu vực địa lý + Tỷ giá hối đoái: liên kết tới site cung cấp thông tin tỷ giá hối đoái, phân theo khu vực địa lý + Số liệu thống kê: Được phân theo khu vực địa lý - Thông tin luật pháp công nghệ: + Định mức tiêu chuẩn: Liên kết tới nguồn thông tin sở hữu trí tuệ tiêu chuẩn kỹ thuật + Biểu thuế luật lệ thương mại: (Tariffs and trade regulations) liên kết tới site biểu thuế biện pháp điều chỉnh thương mại khác, phân theo khu vực địa lý + Mua bán quốc tế quản lý cung ứng (International purchasing and supply management) liên kết tới hiệp hội, viện hàn lâm, công ty kiểm nghiệm, phân theo khu vực địa lý +Thông tin kiện: (Information on events) - Hội chợ triển lãm thương mại: Liên kết tới site cung cấp thông tin hội chợ triển lãm thương mại, phân theo khu vực địa lý + Các danh bạ đặc biệt (special compendium) - Các công cụ tìm kiếm: hướng dẫn sử dụng ITC để tiến hành nghiên cứu thị trường, có danh bạ công cụ tìm kiếm theo chủ đề, điều kiện địa lý v.v… 31 - Danh bạ sở liệu thương mại: gồm sở liệu truy cập qua mạng thông qua hình thức khác đĩa CD-ROM, xếp theo vần alphabet, vị trí địa lý loại thông tin - Các tổ chức xúc tiến thương mại: Giới thiệu tóm tắt có liên kết tới tổ chức xúc tiến thương mại (TPO) nước, xếp theo nước, tổ chức xúc tiến thương mại toàn cầu khu vực xếp theo vần alphabet - Danh bạ công ty giám định: xếp theo vần alphabet theo nước, có thông tin dịch vụ sản phẩm - E-commerce Portals: portal quốc tế khu vực xếp theo loại dịch vụ, sản phẩm, nước khu vực 5.3 Các nguồn thông tin doanh nghiệp Thông tin sử dụng doanh nghiệp thu thập từ hai nguồn chủ yếu: nguồn thông tin bên nguồn thông tin bên - Nguồn thông tin bên ngoài: + Các quan hành chính: Một tổ chức quốc gia phải chịu quản lý nhà nước Mọi thông tin mang tính định hướng nhà nước cấp tổ chức luật thuế, luật môi trường, quy chế bảo hộ v.v… thông tin mà tổ chức phải lưu trữ sử dụng thường xuyên + Khách hàng: Trong kinh tế thị trường thông tin khách hàng vô quan trọng Việc tổ chức thu thập, lưu trữ khai thác thông tin khách hàng nhiệm vụ lớn doanh nghiệp - Doanh nghiệp cạnh tranh: Biết đối thủ cạnh tranh trực tiếp công việc hàng ngày doanh nghiệp - Doanh nghiệp cạnh tranh: Muốn doanh nghiệp tồn thời gian dài, nhà quản lý cần phải có thông tin đối thủ xuất tương lai – doanh nghiệp cạnh tranh - Các đối tác, nhà cung cấp: Thông tin đối tác, nhà cung cấp giúp doanh nghiệp hoạch định kế sách phát triển kiểm soát tốt chi phí chất lượng sản phẩm dịch vụ 32 - Các hiệp hội hàng hoá: Nếu thành viên cung cấp thông tin nắm cty thành viên Hội Nếu vào hội mua thông tin theo giá bán cho Hội - Các công ty tư vấn pháp luật: Khi cần vấn đề có tính chất chuyên sâu chống phá giá, khiếu kiện pháp lý, thuế, mua bán bất động sản, v.v tìm kiếm đến nguồn - Internet: Có nhiều thông tin websites với đủ loai thông tin thương mại khác phục vụ cho nhà xuất nhập Trong phần cuối sách có giới thiệu websites Đây cách rẻ tiền để tiếp cận nguồn thông tin Tuy nhiên cần tính đến mặt hạn chế thay cho phương thức cổ truyền vào công việc kinh doanh cụ thể Các nội dung thông tin có giá trị thường phải mua hay đăng ký quyền sử dụng phải trả tiền Việc sử dụng trang web để giới thiệu việc làm bổ ích không tốn hiệu cao Tuy nhiên việc tuỳ thuộc vào luật pháp nước Nhiều nước có Mỹ cho tự mở website không bị kiểm soát nội dung công bố Lợi phương tiện thông tin nói chung Internet nói riêng chúng đăng tải thông tin lưu trữ sở liệu thương mại phục vụ cho kinh doanh đồng thời loai hình dịch vụ có giá trị thương mại lớn Các quan hành Doanh nghiệp cạnh tranh & cạnh tranh Khách hàng Các công ty tư vấn pháp luật Các đối tác, nhà cung cấp Các hiệp hội hàng hóa Internet DOANH NGHIỆP 33 Hệ thống quản lý Đối tượng quản lý Sơ đồ nguồn thông tin bên doanh nghiệp Nguồn thông tin thu thập từ bên doanh nghiệp cung cấp thông qua báo chí, tài liệu tổ chức cung cấp thông tin, qua điều tra khảo sát trực tiếp đối tượng doanh nghiệp … Nguồn thông tin nôi doanh nghiệp: Ngoài nguồn thông tin bên ngoài, doanh nghiệp có nguồn thông tin quan trọng từ hệ thống sổ sách báo cáo kinh doanh thường kỳ doanh nghiệp Tùy theo loại yêu cầu thông tin khác nhau, người ta tiến hành bước xử lý liệu khác nhau, đó, hình thành hệ thống thông tin với dạng khác nhau, phục vụ mục tiêu đa dạng có 34 đặc tả khác phần cứng, phần mềm, người sử dụng điều hành 6.Kết luận Công nghệ thông tin thúc ép tránh khỏi mở không gian rộng lớn để DNVVN cải thiện vị cạnh tranh nhanh chóng Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ thông tin loại cải tiến có tính công nghệ, thâm nhập vào ngành, lĩnh vực, làm thay đổi trình lẫn sản phẩm, mặt cung đòi hỏi cầu Các doanh nghiệp nhỏ cần phải nhận thức khả áp dụng công nghệ thông tin Phải tạo điều kiện tổ chức tốt ý đến việc phát triển tầm nhìn chiến lược áp dụng công nghệ thông tin, không doanh nghiệp mà mạng lưới Hơn nữa, sách hỗ trợ tổ chức trung gian tổ chức chuyên môn ngành phủ cần thiết Đối với Việt Nam, mà DNVVN chiếm ưu tuyệt đối kinh tế, muốn cải thiện vị cạnh tranh, lối “tư tắt, đón đầu” trước hết, không nhận thức vấn đề cốt lõi phổ biến, chấp nhận ứng dụng công nghệ thông tin 35
- Xem thêm -

Xem thêm: THÔNG TIN KINH tế có NHIỆM vụ và VAI TRÒ gì TRONG HOẠT ĐỘNG của DOANH NGHIỆP, THÔNG TIN KINH tế có NHIỆM vụ và VAI TRÒ gì TRONG HOẠT ĐỘNG của DOANH NGHIỆP, THÔNG TIN KINH tế có NHIỆM vụ và VAI TRÒ gì TRONG HOẠT ĐỘNG của DOANH NGHIỆP, Nhiệm vụ của thông tin kinh tế trong doanh nghiệp và vai trò, 2 Kinh doanh và hoạt động kinh doanh,  5.3 Các nguồn thông tin của doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay