Toán tiết 31 ước chung lớn nhất (1)

23 86 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:39

KIỂM TRA BÀI CŨ Tìm Ư(8), Ư(12) ƯC(8, 12) Giải: Ư(8) Ư(12) ƯC(8, 12) = {1; 2; 4; 8} = {1; 2; 3; 4; 6; 12} = {1; 2; 4} Thứ tư, ngày tháng 11, năm 2007 Tiết 31 – Bài 17: 1) Thế ước chung lớn nhất: Ví dụ: Ư(8) = {1; 2; 4; 8} Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} ƯC(8,12) = {1; 2; 4} Kí hiệu: ƯCLN(8,12) = Thế ước chung lớn nhất? Ước chung lớn hai hay nhiều số số lớn tập hợp ước chung số 1) Thế ước chung lớn nhất: Ví dụ: Ư(8) = {1; 2; 4; 8} Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} ƯC(8,12) = {1; 2; 4} Kí hiệu: ƯCLN(8,12) = Ước chung lớn nhất: Học SGK/54 Hỏi: Số có ước? Số có ước Hỏi: Tìm ƯCLN( 5,1) ƯCLN( 5,1) = Hỏi: Với số tự nhiên a,b ƯCLN(a, 1)=? ƯCLN(a,b,1)=? ƯCLN( a,1) = ƯCLN( a,b,1) = 1) Thế ước chung lớn nhất: Định nghĩa: Học SGK/54 Ví dụ: Ư(8) = {1; 2; 4; 8} Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} ƯC(8, 12) = {1; 2; 4} Kí hiệu: ƯCLN(8, 12) = Ước chung lớn nhất: Học SGK Chú ý: Cho a,b∈N ƯCLN(a,1) = ƯCLN(a,b,1) = 2) Tìm ƯCLN cách phân tích số thừa số ngun tố: Ví dụ: Tìm ƯCLN(180, 200) Giải: 180 = 22.32.5 51 200 = 23.5 52 ƯCLN(180, 200) = = 4.5 = 20 Các bước tìm ƯCLN Tìm ƯCLN(180, 200) 180 = 22.32.5 200 = 23.52 (Thừa số ngun tố chung: 2, 5) ƯCLN(180, 200) = 22.5 = 20 Bước 1: Phân tích số thừa số ngun tố Bước 2: Chọn thừa số ngun tố chung Bước 3: Lập tích thừa số chọn, thừa số lấy số mũ nhỏ Tích ƯCLN phải tìm 2) Tìm ƯCLN cách phân tích số thừa số ngun tố: Ví dụ: Tìm ƯCLN(180, 200) Giải: 180 = 22.32.5 200 = 23.52 ƯCLN(180, 200) = 22.5 = 4.5 = 20 Các bước tìm ƯCLN: Học SGK/55 Áp dụng: Bài 139/56 Áp dụng: Bài 139/56 Tìm ƯCLN của: a/ 56 140 b/ 24, 84 180 Áp dụng: Bài 139/56 a/ 56 140 56 = 23.7 140 = 22.5.7 ƯCLN(56, 140) = 22.7 = 28 b/ 24, 84 180 24 = 23.3 84 = 22.3.7 180 = 22.32.5 ƯCLN(24, 84, 180) = 22.3 = 12 ?2: Tìm ƯCLN(8, 9); ƯCLN(8, 12, 15); ƯCLN(24, 16, 8) ?2: Tìm ƯCLN(8, 9); ƯCLN(8, 12, 15); ƯCLN(24, 16, 8) Giải: Tìm ƯCLN(8, 9) Tìm ƯCLN(8, 12, 15) = 23 = 23 12 = 22.3 = 32 15 = 3.5 ƯCLN(8, 9) = ƯCLN(8, 12, 15) = Tìm ƯCLN(24, 16, 8) 24 = 23.3 16 = 24 = 23 ƯCLN(24, 16, 8) = 23 = Chú ý: a/ Nếu số cho khơng có thừa số ngun tố chung ƯCLN chúng Hai hay nhiều số có ƯCLN gọi số ngun tố Ví dụ: hai số ngun tố nhau; 8, 12, 15 ba số ngun tố b/ Trong số cho, số nhỏ ước số lại ƯCLN số cho số nhỏ Ví dụ: ƯCLN(24, 16, 8) = 2) Tìm ƯCLN cách phân tích số thừa số ngun tố: Ví dụ: Tìm ƯCLN(180, 200) Giải: 180 = 22.32.5 200 = 23.52 ƯCLN(180, 200) = 22.5 = 4.5 = 20 Các bước tìm ƯCLN: Học SGK/55 Áp dụng: Bài 139/56 Chú ý: Đọc SGK/55 Áp dụng: Bài 139/56 Tìm ƯCLN của: c/ 60 180 ƯCLN(60, 180) = 60 d/ 15 19 15 = 3.5 19 = 19 ƯCLN(15, 19) = Bài tập Trắc nghiệm khách quan Tóm tắt tiểu sử nhà tốn học Ơclit Khoa học gắn liền với tên tuổi nhà tốn học HY LẠP cổ đại Ơ-clit Ơ-clit sinh A-ten, sống khoảng năm 270-235 trước Cơng ngun Ơ-clit với sách đồ sộ gồm 13 xem đặt móng cho mơn hình học tồn tốn học cổ đại giới Cách tìm ƯCLN theo thuật tốn Ơ-clit ứng dụng dựa vào cơng trình nghiên cứu ơng Về nhà • Học bài, làm 140 trang 56 SGK, dựa vào ý phần • Chuẩn bị tiết luyện tập: – Xem trước phần 3) Cách tìm ước chung thơng qua tìm ƯCLN trang 56 SGK – Dựa vào phần để phát hướng làm 142 – Các 143, 144, 145 dựa ba bước tìm ƯCLN dự đốn cách giải PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 12 TRƯỜNG THCS AN PHÚ ĐÔNG GV: DƯ NGỌC UY LIÊM Chúc em học tốt [...]... các cơng trình nghiên cứu của ơng Về nhà • Học bài, làm bài 140 trang 56 SGK, dựa vào chú ý ở phần 2 • Chuẩn bị tiết luyện tập: – Xem trước phần 3) Cách tìm ước chung thơng qua tìm ƯCLN trang 56 SGK – Dựa vào phần 3 này để phát hiện hướng làm bài 142 – Các bài 143, 144, 145 dựa trên ba bước tìm ƯCLN dự đốn cách giải PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 12 TRƯỜNG THCS AN PHÚ ĐÔNG GV: DƯ NGỌC UY LIÊM Chúc các em học... 23 = 8 Chú ý: a/ Nếu các số đã cho khơng có thừa số ngun tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1 Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số ngun tố cùng nhau Ví dụ: 8 và 9 là hai số ngun tố cùng nhau; 8, 12, 15 là ba số ngun tố cùng nhau b/ Trong các số đã cho, nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy Ví dụ: ƯCLN(24, 16, 8) = 8 2) Tìm ƯCLN bằng cách... 22.5 = 4.5 = 20 Các bước tìm ƯCLN: Học SGK/55 Áp dụng: Bài 139/56 Chú ý: Đọc SGK/55 Áp dụng: Bài 139/56 Tìm ƯCLN của: c/ 60 và 180 ƯCLN(60, 180) = 60 d/ 15 và 19 15 = 3.5 19 = 19 ƯCLN(15, 19) = 1 Bài tập Trắc nghiệm khách quan Tóm tắt tiểu sử nhà tốn học Ơclit Khoa học gắn liền với tên tuổi của nhà tốn học HY LẠP cổ đại Ơ-clit Ơ-clit sinh ra tại A-ten, sống khoảng năm 270-235 trước Cơng ngun Ơ-clit...2) Tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số ngun tố: Ví dụ: Tìm ƯCLN(180, 200) Giải: 180 = 22.32.5 200 = 23.52 ƯCLN(180, 200) = 22.5 = 4.5 = 20 Các bước tìm ƯCLN: Học SGK/55 Áp dụng: Bài 139/56 Áp dụng: Bài 139/56 Tìm ƯCLN của: a/ 56 và 140 b/ 24, 84 và 180 Áp dụng: Bài 139/56 a/ 56 và 140 56 = 23.7 140 = 22.5.7 ƯCLN(56, 140) = 22.7 = 28 b/ 24, 84
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiết 31 ước chung lớn nhất (1) , Toán tiết 31 ước chung lớn nhất (1) , Toán tiết 31 ước chung lớn nhất (1)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay