Toán tiết 28 phân tích một số ra thừa số nguyên tố (1)

8 63 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:39

TIẾT 28: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ • 1-Phân tích số thừa số nguyên tố: • -Ví dụ: • 10= 2.5 • 300=22 3.52 • -Đònh nghóa: ( sgk/49) • -Chú ý:( sgk) • 13=13 • 102= 2.3.17 • 2-Cách phân tích số thừa số nguyên tố: • -Ví dụ: Phân tích số thừa số nguyên tố: • 50=2.52 • 330= 2.3.5.11 • -Nhận xét: ( sgk/50 ) • -Phân tích số thừa số nguyên tố: • 420= 22.3.5.7 • LUYỆN TẬP: • 1,Chọn cách phân tích thừa số nguyên tố đúng: • a)120= 2.3.4.5 • 120= 1.2.5.12 • 120= 23.3.5 • b)300= 2.5.30 • 300= 22.3.52 • 300= 2.3.5.10 • -Bài 126: • a)306= 2.3.51 ( sai) • 306= 2.32.17 • b)567= 92.7 ( sai) • 567= 34.7 • -Bài 127: • a)225= 32.52 • 225 chia hết cho số nguyên tố 3;5 • b)1050= 2.3.52.7 • 1050 chia hết cho số nguyên tố 2;3;5;7 • -Bài 128: • Số a= 23.52.11 • Các số 4;8;11;20;25 ước a • • BÀI TẬP VỀ NHÀ: • -HS ôn 15 sgk • -HS làm lại sgk •
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiết 28 phân tích một số ra thừa số nguyên tố (1) , Toán tiết 28 phân tích một số ra thừa số nguyên tố (1) , Toán tiết 28 phân tích một số ra thừa số nguyên tố (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay