Toán so sánh hai phân số cùng nhau

10 73 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:37

Số học 6: Tiết 71: Bài So sánh hai phân số mẫu, không mẫu *Phần màu xanh hình tròn biểu diễn phân số nào? *Phần màu hồng hình tròn biểu diễn phân số nào? *Tất phần đợc tô màu hình tròn biểu diễn phân số nào? *Hãy so sánh hai phần màu xanh phần màu hồng so sánh hai phân số biểu diễn hai phần ? ? ? ? ? ? ? Phần màu xanh hình vuông biểu diễn phân số nào? Phần màu đỏ hình vuông biểu diễn phân số nào? Tất phần đợc tô màu hình vuông biểu diễn phân số nào? Hãy so sánh phân số rút nhận xét so sánh phân số mẫu ? 1/Quy tắc so sánh hai ( hay nhiều) phân số mẫu: a, b, m N, m ta có : a m < b m Mẫu số giống So sánh tử với a< b áp dụng: So sánh phân số sau : a/ b/ c/ d/ 8 12 11 60 16 + + + e/ f/ 12 49 60 16 g/ = h/ 11 18 10 17 35 + + + + 18 10 18 35 = So sánh hai( hay nhiều ) phân số không mẫu : Quy tắc : Muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không mẫu, ta quy đồng mẫu phân số so sánh tử với Chú ý :Tơng tự muốn so sánh hai(hay nhiều) phân số không tử ta quy đồng tử phân số so sánh mẫu với Ví dụ : So sánh hai phân số * Cách 1:(Quy đồng mẫu quy đồng tử ) 15 = = = = So sánh 15 Và 15 * Cách 2: So sánh qua phầnphân số Phầnphân số Phầnphân số = = 15 So sánh phầnphân số So sánh hai phân số Viết tập hợp phân số thoả mãn : < < < < < < < 15 16 Phân số lớn ? 1111 3333
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán so sánh hai phân số cùng nhau , Toán so sánh hai phân số cùng nhau , Toán so sánh hai phân số cùng nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay