Toán số đo góc

16 83 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:37

Kiểm tra cũ 1/ Vẽ góc đặt tên Chỉ rõ đỉnh cạnh góc ? 2/ Vẽ tia nằm hai cạnh góc, đặt tên tia ? Trên hình vừa vẽ có góc ? Viết tên góc ? Giả sử vẽ: Trên hình vẽ có góc; làm để biết chúng hay không nhau? Muốn trả lời câu hỏi phải dựa vào đại lợng Số đo góc mà hôm học x z O y Tiết 18: số đo góc Đo góc a) Dụng cụ đo: - Thớc đo góc b) Cách đo: c) Đơn vị đo: - Đơn vị đo góc độ, nhỏ độ phút, giây độ (10 ) = 60 phút (60); phút (1) = 60 giây (60) * Đặt thớc cho tâm thớc trùng với đỉnh góc * Một cạnh góc qua vạch số thớc, cạnh lại góc qua vạch số đo góc cần đo Vạch số 105 x Tâm thớc Vạch số 1050 O xOy = 1050 y Tiết 18: số đo góc Đặt thớc nh hình vẽ sau có đo đợc góc xOy không? x x y O Ta tính đợc xOy nh sau: xOy = 1250 200 = 1050 y O Không đo đợc góc xOy tâm thớc không đặt trùng với đỉnh góc 1 Đo góc Tiết 18: số đo góc Hãy đọc số đo góc m sau? a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: *Nhận xét: - Mỗi gócsố đo, số đo góc bẹt 1800 - Số đo góc không vợt 1800 ?1 Đo độ mở kéo (h11), com pa (h.12) 700 I t n 1650 U v 1800 x O y Đo góc Tiết 18: số đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: *Nhận xét: - Mỗi gócsố đo, số đo góc bẹt 1800 - Số đo góc không vợt 1800 ?1 Đo độ mở kéo (h11), 600 Hình 11 com pa (h.12) 500 Hình 12 Đo góc Tiết 18: số đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: *Nhận xét: - Mỗi gócsố đo, số đo góc bẹt 1800 - Số đo góc không vợt 1800 ?1 Chú ý: Trên thớc đo góc ngời ta ghi số từ đến 180 hai vòng cung theo hai chiều ngợc để việc đo góc đợc thuận tiện (hình 13) y Vạch số 105 x O Vạch số 105 y O x Đo góc Tiết 18: số đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: So sánh hai góc y - So sánh hai góc cách so sánh số đo chúng - Hai góc số đo chúng O 350 v u 350 I Ta có: xOy = uIv x Đo góc Tiết 18: số đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: So sánh hai góc - So sánh hai góc cách so sánh số đo chúng - Hai góc số đo chúng - Gócsố đo lớn góc lớn hơn, gócsố đo nhỏ góc nhỏ ? So sánh độ lớn góc hình vẽ sau (hình 15-SGK) s 1420 O t q 350 p I Ta có: sOt > pIq, hay pIq < sOt Đo góc Tiết 18: số đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: So sánh hai góc I 18 - So sánh hai góc cách so sánh số đo chúng - Hai góc số đo chúng - Gócsố đo lớn góc lớn hơn, gócsố đo nhỏ góc nhỏ ?2 B 450 A C BAI < IAC Đo góc Tiết 18: số đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: So sánh hai góc Góc vuông, góc nhon, góc Gócsố đo 900 góc vuông, ký hiệu 1v Góc nhỏ góc vuông góc nhọn Góc lớn góc vuông nhng x nhỏ góc bẹt góc tù x x 900 O y O y 0 xOy = 90 < < 90 Góc vuông Góc nhọn 900 < < 1800 O x Góc tù y 1800 O xOy = 1800 Góc bẹt y Đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: Tiết 18: số đo góc Bi 11: Nhỡn hỡnh 18 sgk So sánh hai góc Góc vuông, góc nhon, góc Gócsố đo 900 góc vuông, ký hiệu 1v Góc nhỏ góc vuông góc nhọn Góc lớn góc vuông nhng nhỏ góc bẹt góc tù c s o cỏc xOy, xOz, xOt z t xOy = 500 xOz = 1000 xOt = 1300 y O x Đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: Tiết 18: số đo góc Bi 11: Nhỡn hỡnh 18 sgk So sánh hai góc Góc vuông, góc nhon, góc Gócsố đo 900 góc vuông, ký hiệu 1v Góc nhỏ góc vuông góc nhọn Góc lớn góc vuông nhng nhỏ góc bẹt góc tù c s o cỏc xOy, xOz, xOt Bi 12: o cỏc ABC, ACB, BAC hỡnh 19 A 600 600 B ABC = 600 ACB = 600 BAC = 600 600 C Đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: Tiết 18: số đo góc Bi 11: Nhỡn hỡnh 18 sgk So sánh hai góc Góc vuông, góc nhon, góc Gócsố đo 900 góc vuông, ký hiệu 1v Góc nhỏ góc vuông góc nhọn Góc lớn góc vuông nhng nhỏ góc bẹt góc tù c s o cỏc xOy, xOz, xOt Bi 12: o cỏc ABC, ACB, BAC hỡnh 19 Bi 13: o cỏc ILK, IKL, LIK hỡnh 19 L 450 900 I LIK = 900 450 K IKL = 450 ILK = 450 Tiết 18: số đo góc Bài 14 (SGK/75): Xem hình 21 Ước lợng mắt xem góc vuông, nhọn, tù, bẹt Dùng góc vuông e ke để kiểm tra lại kết Dùng thớc đo góc tìm số đo góc Tiết 18: số đo góc HD - Bài 15: Góc lúc có số đo 600 Góc lúc có số đo 900 Góc lúc có số đo 1500 Góc lúc có số đo 1800 Góc lúc 10 có số đo 600 Góc lúc 12 có số đo 00 11 12 10 Hướngưdẫnưvềưnhà 1/ưHọc: - Học kỹ lý thuyết - Thực làm lại tập ví dụ học lớp 2/ư Làm tập 15, 16 (SGK tr80) Làm: Chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ - Hạnh phúc, em đạt kết cao học tập [...]...1 Đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: Tiết 18: số đo góc Bi tp 11: Nhỡn hỡnh 18 sgk 2 So sánh hai góc 3 Góc vuông, góc nhon, góc Góc số đo bằng 900 là góc vuông, ký hiệu là 1v Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn Góc lớn hơn góc vuông nhng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù c s o cỏc xOy, xOz, xOt z t xOy = 500 xOz = 1000 xOt = 1300 y O x 1 Đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: ... hình 21 Ước lợng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt Dùng góc vuông của e ke để kiểm tra lại kết quả Dùng thớc đo góc tìm số đo mỗi góc 1 2 3 4 5 6 Tiết 18: số đo góc HD - Bài 15: Góc lúc 2 giờ có số đo bằng 600 Góc lúc 3 giờ có số đo bằng 900 Góc lúc 5 giờ có số đo bằng 1500 Góc lúc 6 giờ có số đo bằng 1800 Góc lúc 10 giờ có số đo bằng 600 Góc lúc 12 giờ có số đo bằng 00 11 12 1 2 10 9 3 4... 18: số đo góc Bi tp 11: Nhỡn hỡnh 18 sgk 2 So sánh hai góc 3 Góc vuông, góc nhon, góc Góc số đo bằng 900 là góc vuông, ký hiệu là 1v Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn Góc lớn hơn góc vuông nhng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù c s o cỏc xOy, xOz, xOt Bi tp 12: o cỏc ABC, ACB, BAC hỡnh 19 A 600 600 B ABC = 600 ACB = 600 BAC = 600 600 C 1 Đo góc a) Dụng cụ đo: b) Cách đo: c) Đơn vị đo: Tiết 18: số đo. .. 18: số đo góc Bi tp 11: Nhỡn hỡnh 18 sgk 2 So sánh hai góc 3 Góc vuông, góc nhon, góc Góc số đo bằng 900 là góc vuông, ký hiệu là 1v Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn Góc lớn hơn góc vuông nhng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù c s o cỏc xOy, xOz, xOt Bi tp 12: o cỏc ABC, ACB, BAC hỡnh 19 Bi tp 13: o cỏc ILK, IKL, LIK hỡnh 19 L 450 900 I LIK = 900 450 K IKL = 450 ILK = 450 Tiết 18: số đo góc Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán số đo góc , Toán số đo góc , Toán số đo góc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay