Toán quy tắc dấu ngoặc

10 259 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:36

Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC Chào khách KTBC 1.Qui tắc dấu ngoặc:?1 1.Qui tắc dấu ngoặc : ?2 1.Qui tắc dấu ngoặc ?3 2.Tổng đại số HDVN Chào tạm biệt Mục tiêu học Kính chào quý thầy cô ! Về dự tiết thao giảng GV: Phạm Hoàng Tường Vi Tổ : Toán – Lí – CN Trường THCS Bình Thới Kiểm tra cũ : Tính so sánh : 17 – [(+17) – 101] 17 -17 + 101 Giải 17 – [(+17) -101)] = 17 – [ 17 + (-101)]= 17- (-84) = 101 17 - 17 +101 = +101 = 101 Vậy : 17 – [(+17) – 101 ] = 17 – 17 + 101 = 101 Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC ?1 Qui tắc dấu ngoặc : a) Tìm số đối của: , (-5) , +(-5) Số đối tổng : +(-5) : -[2+(-5)] = - (-3) = Vậy : Số đối : 2, (-5) , 2+(-5) theo thứ tự : -2 , , b) So sánh số đối tổng : +(-5) với tổng số đối (-5) Tổng số đối (-5) : (-2) + = Vậy : -[ 2+ (-5)] = (-2) +5 Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC ?2 Tính so sánh kết : Qui tắc dấu ngoặc : a) + ( – 13) + -13 Vậy : +=( -1 –và 13)7 = -13 7+(5-13) + 75 + -13 = -1 • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên b) 12 - (4 - 6) 12 – + 12=– (4 = 12 12-Vậy (4 -: 6) 14 –và6)124 +– 64 =+ 14 • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc :dấu “+” thành dấu “-” dấu “-” thành dấu “+” Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC Bài nhanh tập: Qui tắc dấu ngoặc : ?3 Tính Tính nhanh tổng sau : • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng a) ( 768 – 39 ) - 768 trước dấu số hạng a) ( 2736 – 75 ) – (2736 – 45) ngoặc giữ nguyên • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng b)(-2010 + 1990) – (1995 – 2010 ) trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc : dấu “+”thành b) ( -1579) – (12 - 1579) Yêu cầu : Hoạt động nhóm dấu “-” dấu “-” thành dấu “+” VD: Tính nhanh a) 324 +[ 112 – (112 + 324)] = 324 + [ 112 -112 - 324] = 324 - 324 =0 b)(-257) – [ (-257 + 156 ) – 56 ] = (-257) – (-257 + 156) + 56 = (-257) + 257 -156 + 56 = -100 -Nhóm 1,2 câu a -Nhóm 3,4 câu b c) 17 - (17-101) Mỗi nhóm hội ý thời gian phút Sau đại diện nhóm lên trình bày giải Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC BT: Tính nhanh tổng sau : Qui tắc dấu ngoặc : • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng a)Bài 35 tập - 1757 + (-35) sgk/85 – (-27) trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc : dấu “+”thành dấu “-” dấu “-” thành dấu “+” VD: (sgk) Tổng đại số : (sgk) Một dãy phép tính cộng trừ số nguyên gọi tổng đại số Trong tổng đại số ta : •Thay đổi tùy ý vị trí số hạng kèm theo dấu chúng •Đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý = 35 + (-17) + (-35) + 27 a) (-17) + +8 +17 = 35 -17 - 35 + 27 = 35 – 35 – 17 +27 = 10 b) -12 b) 30 – 28 +12– +60(-20) + 100 + ( -12 ) = -(12 + 28 + 60) + 100 = (-100) + 100 = Bài 8: QUI TẮC DẤU NGOẶC Qui tắc dấu ngoặc : Hướng dẫn nhà : • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng -Học kết hợp với sgk trước dấu số hạng ngoặc giữ nguyên • Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước ,ta phải đổi dấu tất số hạng dấu ngoặc : dấu “+”thành dấu “-” dấu “-” thành dấu “+” VD: (sgk) Tổng đại số : (sgk) Trong tổng đại số ta : •Thay đổi tùy ý vị trí số hạng kèm theo dấu chúng •Đặt dấu ngoặc để nhóm số hạng cách tùy ý -Làm tập : 57c,d; 58 ; 59; 60 -Chuẩn bị tiết sau luyện tập Kính chào tạm biệt ! Chúc quí thầy cô nhiều sức khỏe! Chúc em học giỏi! Tuần 18 Tiết 54 QUI TẮC DẤU NGOẶC MỤC TIÊU BÀI DẠY *Học xong học sinh cần phải −Hiểu biết vận dụng qui tắc dấu ngoặc −Biết khái niệm tổng đại số
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán quy tắc dấu ngoặc , Toán quy tắc dấu ngoặc , Toán quy tắc dấu ngoặc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay