con sẻ

21 117 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:20

Giáo viên : Quách Thị Hồng Vân Tập đọc Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép Tập đọc Con sẻ Tôi dọc lối vào vườn Con chó chạy trước Chợt dừng chân bắt đầu bò, tuồng đánh thấy vật Tôi nhìn dọc lối thấy sẻ non mép vàng óng, đầu có nhúm lông tơ Nó rơi từ tổ xuống Con chó chậm rãi lại gần Bỗng từ cao gần đó, sẻ già có ức đen nhánh lao xuống đá rơi trước mõm chó Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng thảm thiết Nó nhảy hai ba bước phía mõm há rộng đầy chó Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân phủ kín sẻ Giọng yếu ớt khản đặc Trước mắt nó, chó quỷ khổng lồ Nó hi sinh Nhưng sức mạnh vô hình xuống đất Con chó dừng lại lùi…Dường hiểu trước mặt có sức mạnh Tôi vội lên tiếng gọi chó bối rối tránh xa, lòng đầy thán phục Vâng lòng đầy thán phục, xin bạn đừng cười Tôi kính cẩn nghiêng trước sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu Tập đọc Con sẻ Tôi dọc lối vào vườn Con chó chạy trước Chợt dừng chân bắt đầu bò, tuồng đánh thấy vật Tôi nhìn dọc lối thấy sẻ non mép vàng óng, đầu có nhúm lông tơ Nó rơi từ tổ xuống Con chó chậm rãi lại gần Bỗng từ cao gần đó, sẻ già có ức đen nhánh lao xuống đá rơi trước mõm chó Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng thảm thiết Nó nhảy hai ba bước phía mõm há rộng đầy chó Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân phủ kín sẻ Giọng yếu ớt khản đặc Trước mắt nó, chó quỷ khổng lồ Nó hi sinh Nhưng sức mạnh vô hình xuống đất Con chó dừng lại lùi…Dường hiểu trước mặt có sức mạnh Tôi vội lên tiếng gọi chó bối rối tránh xa, lòng đầy thán phục Vâng lòng đầy thán phục, xin bạn đừng cười Tôi kính cẩn nghiêng trước sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu Luyện đọc Con Theo Tuốc-ghê-nhép sẻ - Từ khó: Tuồng như, sẻ non, lao xuống, rít lên… - Giải nghĩa từ: Luyện đọc : Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép - Từ khó: Tuồng như, sẻ non, lao xuống, rít lên… - Câu khó: Bỗng từ cao gần đó, sẻ già có ức đen nhánh lao xuống đá rơi trước mõm chó Bài: Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép Tìm hiểu bài: Trên đường đi, chó đánh thấy Trên đường chó sẻ non mépđivàng óng, thấy đầu gì? Theo nótơ, định có nhúmem, lông nólàm rơigì? từ tổ xuống Nó chậm rãi tiến lại gần sẻ non Bài: Tìm hiểu Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép Bỗng từ cao gần đó, sẻ già2.laoViệc xuống đất ngột cứu vẻ đột xảy Dáng khiến dữdừng khiếnlại chó ? chó phải dừng lại lùi bước cảm thấy trước mặt có sức mạnh làm phải ngần ngại Bài:Con Tìm hiểu bài: sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép Con sẻ lao xuống đá rơi trước Hình sẻ mẹ dũngrít lên mõm chó, lông ảnh dựngcon ngược, miệng xuống tuyệt vọng,cảm thảmlao thiết, nhảy cứu hai ba bước phía nhưrăng mõm hámiêu rộngtảđầy ?con chó Nó lao đến cứu con, lấy thân phủ kín sẻ Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép ChínhVìsức có tình mẫu tử saomạnh sẻ mẹ khiếnđược sẻ mẹ lòng không dũng sợ nguy hiểm, lao xuống để cứu vậy? cảm Con sẻ Tìm hiểu Theo Tuốc-ghê-nhép Con4.sẻ cảm đối đầu với Vìnhỏ bé tác dũng giả bày tỏ lòng chó to phục kính đối để vớicứu concon, sẻ hành nhỏđộng bé ? đáng trân trọng khiến người phải cảm phục Con sẻ Tìm hiểu Theo Tuốc-ghê-nhép Con4.sẻ cảm đối đầu với Vìnhỏ bé tác dũng giả bày tỏ lòng chó to phục kính đối để vớicứu concon, sẻ hành nhỏđộng bé ? đáng trân trọng khiến người phải cảm phục Bài: Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép * Nội dung: Câu chuyện ca ngợi điều gì? Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non sẻ già Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép Bỗng từ cao gần đó, sẻ già có ức đen nhánh lao xuống đá rơi trước mõm chó Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng thảm thiết Nó nhảy hai ba bước phía mõm há rộng đầy chó Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân phủ kín sẻ Giọng yếu ớt khản đặc Trước mắt chó quỷ khổng lồ Nó hi sinh Nhưng sức mạnh vô hình xuống đất Bắt đầu Hãy khám phá câu hỏi bí mật ẩn sau vật: - Tên bài: Con Nêu tên tập sẻ đọc em vừa học - Tên tácgiảgiả: tên tác ? Tuốc-ghê-nhép Ca ngợi hành Nêu nội dung độngbài dũng tậpcảm, đọc xả thân Con sẻ ?cứu sẻ non sẻ già Họchọc tập lòng Em tập dũng cảm, dám điều sẻ già hi sinh thân ? để bảo vệ sẻ già Bắt đầu Hãy khám phá câu hỏi bí mật ẩn sau vật: - Tên bài: Con Nêu tên tập sẻ đọc em vừa học - Tên tácgiảgiả: tên tác ? Tuốc-ghê-nhép Ca ngợi hành Nêu nội dung độngbài dũng tậpcảm, đọc xả thân Con sẻ ?cứu sẻ non sẻ già Họchọc tập lòng Em tập dũng cảm, dám điều sẻ già hi sinh thân ? để bảo vệ sẻ già Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép * Nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non sẻ già [...]... Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép ChínhVìsức của có tình mẫu tử saomạnh sẻ mẹ đã khiếnđược sẻ mẹ lòng không dũng sợ nguy hiểm, lao xuống để như cứu vậy? con cảm Con sẻ Tìm hiểu bài Theo Tuốc-ghê-nhép Con4 .sẻ cảm đối đầu với Vìnhỏ sao bé tác dũng giả bày tỏ lòng con chó to phục hung dữ kính đối để vớicứu concon, sẻ đây là một hành nhỏđộng bé ? đáng trân trọng khiến con người cũng phải cảm phục Con sẻ Tìm... bài Theo Tuốc-ghê-nhép Con4 .sẻ cảm đối đầu với Vìnhỏ sao bé tác dũng giả bày tỏ lòng con chó to phục hung dữ kính đối để vớicứu concon, sẻ đây là một hành nhỏđộng bé ? đáng trân trọng khiến con người cũng phải cảm phục Bài: Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép * Nội dung: Câu chuyện ca ngợi điều gì? Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non của sẻ già Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép... các con vật: - Tên bài: Con Nêu tên bài tập sẻ đọc em vừa học - Tên tácgiảgiả: và tên tác ? Tuốc-ghê-nhép Ca ngợi hành Nêu nội dung độngbài dũng của tậpcảm, đọc xả thân Con sẻ ?cứu sẻ non của sẻ già Họchọc tập lòng Em tập dũng cảm, dám điều gì ở sẻ già hi sinh thân ? mình để bảo vệ con của sẻ già Bắt đầu 0 2 1 3 4 5 Hãy khám phá câu hỏi bí mật ẩn sau các con vật: - Tên bài: Con Nêu tên bài tập sẻ đọc... Tuốc-ghê-nhép Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc Trước mắt nó con chó như một con quỷ khổng lồ Nó sẽ hi sinh Nhưng một... tácgiảgiả: và tên tác ? Tuốc-ghê-nhép Ca ngợi hành Nêu nội dung độngbài dũng của tậpcảm, đọc xả thân Con sẻ ?cứu sẻ non của sẻ già Họchọc tập lòng Em tập dũng cảm, dám điều gì ở sẻ già hi sinh thân ? mình để bảo vệ con của sẻ già Con sẻ Theo Tuốc-ghê-nhép * Nội dung: Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non của sẻ già
- Xem thêm -

Xem thêm: con sẻ , con sẻ , con sẻ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay