vị ngữ trong câu kể ai là gì

14 157 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

Thứ sáu, ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể gì? Thứ sáu, ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể gì? I-Nhận xét 1- Đọc câu sau: Một chị phụ nữ nhìn cời, hỏi: - Em nhà mà đến giúp chị chạy muối này? - Em cháu bác Tự Em làng nghỉ hè Em// bácbác Tự Em làlàcháu cháu VN Tự Thứ sáu, ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể gì? II- Ghi nhớ Trong câu kể gì?: - Vị ngữ đợc nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thờng danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo thành Thứ sáu, ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể gì? III- Luyện tập Tìm câu kể gì? Trong câu thơ sau Xác định vị ngữ câu vừa tìm đợc a) Ngời Cha, Bác, Anh Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ b) Quê hơng chùm khế Cho trèo hái ngày Quê hơng đờng học Con rợp bớm vàng bay Thứ sáu, ngày từ tháng năm 2008 Luyện câu Vị ngữ câu kể gì? Các câu kể gì? + Ngời Cha, Bác, Anh + Quê hơng chùm khế + Quê hơng đờng học Các câu kể gì? + Ngời // Cha, Bác, Anh VN + Quê hơng // chùm khế VN Thứ sáu, ngày từ tháng năm 2008 Luyện câu Vị ngữ câu kể gì? Ghép từ ngữ thích hợp cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai gì? Thứ sáu, ngày từ tháng năm 2008 Luyện câu Vị ngữ câu kể gì? SƯ Tử Thứ sáu, ngày từ tháng năm 2008 Luyện câu Vị ngữ câu kể gì? Gà trống Thứ sáu, ngày từ tháng năm 2008 Luyện câu Vị ngữ câu kể gì? Đại bàng Thứ sáu, ngày từ tháng năm 2008 Luyện câu Vị ngữ câu kể gì? Chim công Thứ sáu, ngày từ tháng năm 2008 Luyện câu Vị ngữ câu kể gì? 2) Ghép từ ngữ thích hợp cột A với cột B để tạo thành câu kể gì? A S tử B nghệ sĩ múa tài ba Gà trống dũng sĩ rừng xanh Đại bàng chúa sơn lâm Chim công sứ giả bình minh Thứ sáu, ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể gì? Dùng từ ngữ dới để đặt câu kể Ai gì? a) thành phố lớn b) quê hơng điệu dân ca quan họ c) nhà thơ d) nhà thơ lớn Việt Nam Thứ sáu, ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể gì? Đáp án tham khảo a.(Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ) thành phố lớn b Bắc Ninh quê hơng điệu quan họ c Xuân Quỳnh nhà thơ d Nguyễn Du nhà thơ lớn Việt Nam Thứ sáu, ngày tháng năm 2008 Luyện từ câu Vị ngữ câu kể gì? II- Ghi nhớ Trong câu kể gì?: - Vị ngữ đợc nối với chủ ngữ từ - Vị ngữ thờng danh từ ( cụm danh) từ tạo thành [...]... Luyện và câu Vị ngữ trong câu kể ai là gì? 2) Ghép các từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể ai là gì? A S tử B là nghệ sĩ múa tài ba Gà trống là dũng sĩ của rừng xanh Đại bàng là chúa sơn lâm Chim công là sứ giả của bình minh Thứ sáu, ngày 7 tháng 3 năm 2008 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể ai là gì? 3 Dùng các từ ngữ dới đây để đặt câu kể Ai là gì? a) là một thành phố lớn b) là quê... những làn điệu dân ca quan họ c) là nhà thơ d) là nhà thơ lớn của Việt Nam Thứ sáu, ngày 7 tháng 3 năm 2008 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể ai là gì? Đáp án tham khảo a.(Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, ) là một thành phố lớn b Bắc Ninh là quê hơng của những làn điệu quan họ c Xuân Quỳnh là nhà thơ d Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam Thứ sáu, ngày 7 tháng 3 năm 2008 Luyện từ và câu Vị ngữ. .. của những làn điệu quan họ c Xuân Quỳnh là nhà thơ d Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam Thứ sáu, ngày 7 tháng 3 năm 2008 Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể ai là gì? II- Ghi nhớ Trong câu kể ai là gì? : - Vị ngữ đợc nối với chủ ngữ bằng từ là - Vị ngữ thờng do danh từ ( hoặc cụm danh) từ tạo thành
- Xem thêm -

Xem thêm: vị ngữ trong câu kể ai là gì , vị ngữ trong câu kể ai là gì , vị ngữ trong câu kể ai là gì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay