từ nhiều nghĩa

5 140 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2007 Luyện từ câu Từ nhiều nghĩa I Nhận xét: Bài tập 1: Nối từ cột A với nghĩa thích hợp cột B A Răng B a Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe Mũi b Phần xương cứng, màu trắng, mọc hàm, dùng để cắn, giữ thức ăn Tai c Bộ phận nhô lên mặt người động vật có xương sống, dùng để thở ngửi Kết luận: Nghĩa từ răng, mũi, tai tập mà em vừa xác định nghĩa gốc ( nghĩa ban đầu) từ Bài tập 2: Nghĩa từ gạch chân khổ thơ sau có khác nghĩa chúng tập ? Răng cào Làm nhai được? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi gì? Cái ấm không nghe Sao tai lại mọc? Bài tập 2: Nghĩa từ gạch chân khổ thơ sau có khác nghĩa chúng tập ? Răng cào Làm nhai được? Mũi thuyền rẽ nước Thì ngửi gì? Cái ấm không nghe Sao tai lại mọc? - Răng cào không dùng để nhai người động vật - Mũi thuyền không dùng để ngửi mũi người - Tai ấm không dùng để nghe tai người tai động vật Kết luận: Nghĩa từ răng, mũi, tai tập 2được hình thành sở nghĩa gốc từ răng, mũi, tai tập Ta gọi nghĩa chuyển Bài tập 3: Nghĩa từ răng, mũi, tai tập có giống Nghĩa từ răng,mũi,tai tập Nghĩa từ răng, mũi, tai tập _Răng: Phần xương cứng ,màu trắng, mọc hàm, dùng để nhai, cắn giữ thức ăn _Mũi: Bộ phận nhô lên mặt người động vật có xương sống, dùng để thở ngửi _Tai: Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe _Răng cào không dùng để nhai người động vật _Mũi thuyền không dùng để ngửi _Tai ấm không dùng để nghe đư ợc + Răng: vật nhọn , sắc, thành hàng + Mũi: phận có đầu nhọn nhô phía trước + Tai: phận mọc hai bên ,chìa _ Nghĩa gốc nghĩa chuyển từ có mối liên hệ với Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2007 Luyện từ câu Từ nhiều nghĩa II Ghi nhớ: Từ nhiều nghĩa từ có nghĩa gốc hay số nghĩa chuyển Các nghĩa từ nhiều nghĩa có mối liên hệ với III Luyện tập Trong câu sau từ mắt mang nghĩa gốc , từ mắt mang nghĩa chuyển Đôi mắt em bé mở to Quả na mở mắt
- Xem thêm -

Xem thêm: từ nhiều nghĩa , từ nhiều nghĩa , từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay