trang trí lều trại

9 216 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:13

Môn mĩ thuật lớp Trại măng non Thứ hai ngày 24 tháng năm 2006 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ trang trí Trang trí lều trại I./ Quan sát Lớp 5A Thứ hai ngày 24 tháng năm 2006 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ trang trí Trang trí lều trại I./ Quan sát II./ Cách vẽ Các bước vẽ trang trí lều trại Bước 1: Phân mảng phụ Bước 2: Vẽ phác hình vào mảng phân Bước 3: Hoàn thiện hình tẩy nét thừa Bước 4: Vẽ màu theo ý thích Thứ hai ngày 24 tháng năm 2006 Mĩ thuật Bài 31: Vẽ trang trí Trang trí lều trại I./ Quan sát II./ Cách vẽ III./ Thực hành Em trang trí theo ý thích vào hình vẽ lều trại mĩ thuật Bài vẽ trang trí lều trại
- Xem thêm -

Xem thêm: trang trí lều trại , trang trí lều trại , trang trí lều trại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay