Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm) LTVC lớp 5

24 119 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:12

10 10 10 Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc: Kiểm tra cũ : Về nhà xây Nêu ý nghĩa bàinào thơvẽ lên hình ảnh nhà Những chi tiết xây ? Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc ? Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh 1.Luyện đọc Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Bài văn chia làm đoạn: - Đoạn :Từ đầu .cho thêm gạo củi - Đoạn 2: Tiếp theo hối hận - Đoạn :Đoạn lại Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu Hải Thượng Lãn Ông Hải Thượng Lãn Ông (1720 – 1791) Tên thật là: Lê Hữu Trác, thầy thuốc tiếng nước ta thời xưa Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu Hải Thượng Lãn Ông Danh lợi Bệnh đậu Bệnh đậu (đậu mùa) : bệnh gây sốt cao với mụn chấm đỏ, gây tử vong để lại nốt rỗ da mặt hnệB ịbnâhn b uậđhnệ Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu Hải Thượng Lãn Ông Danh lợi Bệnh đậu Tái phát Ngự y Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh 2.Tìm hiểu Câu 1: Tìm chi tiết nói lên lòng nhân Lãn Ông việc ông chữa bệnh cho người thuyền chài * Lãn Ông nghe tin người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm Ông tận tụy chăm sóc người bệnh suốt tháng trời, không ngại khổ, ngại bẩn Ông không lấy tiền mà cho họ gạo, củi Hải Thượng Lãn Ông Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc: Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Câu :Điều thể lòng nhân Lãn Ông việc chữa bệnh cho người phụ nữ? Lãn Ông tự buộc tội chết người bệnh ông gây Điều chứng tỏ ông thầy thuốc có lương tâm trách nhiệm Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Câu 3: Vì nói Lãn Ông người không màng danh lợi? * Ông tiến cử vào chức ngự y khéo từ chối Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Câu 4: Em hiểu hai câu thơ sau nào? “ Công danh trước mắt trôi nước Nhân nghĩa lòng chẳng đổi phương” * Công danh chẳng đáng coi trọng ; lòng nhân nghĩa đáng quý, đổi thay Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh 3.Luyện đọc diễn cảm Có lần, người thuyền chài có đứa nhỏ bị bệnh đậu nặng , nhà nghèo, tiền chữa Lãn Ông biết tin đến thăm Giữa mùa hè nóng nực , cháu bé nằm thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi bốc lên nồng nặc Nhưng Lãn Ông không ngại khổ Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt tháng trời chữa khỏi bệnh cho Khi từ giã nhà thuyền chài, ông không lấy tiền mà cho thêm gạo, củi Có lần, người thuyền chài / có đứa nhỏ bị bệnh đậu nặng , nhà nghèo, tiền chữa Lãn Ông biết tin/ đến thăm Giữa mùa hè nóng nực , cháu bé nằm thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi bốc lên nồng nặc Nhưng Lãn Ông không ngại khổ Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt tháng trời / chữa khỏi bệnh cho Khi từ giã nhà thuyền chài, ông không lấy tiền / mà cho thêm gạo, củi Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc: Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Nội dung: Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Các em học hỏi danh y Lãn Ông điều gì? Nhà lưu niệm Lê Hữu Trác Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2015 Tập đọc Thầy thuốc mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Nội dung: Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông Tiết học kết  thúc [...]... thăm Ông tận tụy chăm sóc người bệnh suốt cả tháng trời, không ngại khổ, ngại bẩn Ông không những không lấy tiền mà còn cho họ gạo, củi Hải Thượng Lãn Ông Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Câu 2 :Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ? Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của người bệnh không phải do ông... tỏ ông là một thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Câu 3: Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi? * Ông được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo từ chối Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Câu 4: Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào? “ Công... Ông vẫn không ngại khổ Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời / và chữa khỏi bệnh cho nó Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền / mà còn cho thêm gạo, củi Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Nội dung: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập. ..Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Luyện đọc Tìm hiểu bài Hải Thượng Lãn Ông Danh lợi Bệnh đậu Tái phát Ngự y Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh 2.Tìm hiểu bài Câu 1: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài * Lãn Ông nghe tin... người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm gạo, củi Có lần, một người thuyền chài / có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng , nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa Lãn Ông biết tin/ bèn đến thăm Giữa mùa hè nóng nực , cháu bé... như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương” * Công danh chẳng đáng coi trọng ; tấm lòng nhân nghĩa mới đáng quý, không thể đổi thay Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh 3.Luyện đọc diễn cảm Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng , nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa Lãn Ông biết tin bèn đến thăm Giữa mùa hè nóng nực , cháu... 11 năm 20 15 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Các em học hỏi ở danh y Lãn Ông điều gì? Nhà lưu niệm Lê Hữu Trác Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 20 15 Tập đọc Thầy thuốc như mẹ hiền Theo Trần Phương Hạnh Nội dung: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông Tiết học kết  thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm) LTVC lớp 5 , Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm) LTVC lớp 5 , Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm) LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay