Toán vẽ đoạn thẳng cho biết số đo

12 77 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:12

6 KIỂM TRA BÀI CU Cho điểm A, B, C thẳng hàng Biết AB = cm, AC = cm, BC = cm Điểm nào nằm hai điểm lại? Giải Ta có: AB = cm AC + BC = + = cm ⇒ AC + BC = AB (= cm) Vậy điểm C nằm điểm A và B C A 0cm B Tiết 11 Bài 1/ Vẽ đoạn thẳng tia Ví dụ 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM có độ dài cm O 0cm x Cách vẽ: -Đặt cạnh thước tia Ox cho vạch số thước trùng với gốc O tia 1/ Vẽ đoạn thẳng tia Ví dụ 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM có độ dài cm M O x 0cm Cách vẽ: -Đặt cạnh thước tia Ox cho vạch số thước trùng với gốc O tia - Vạch số cm thước cho ta điểm M -Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng cần phải vẽ 1/ Vẽ đoạn thẳng tia Ví dụ 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM có độ dài cm M O x cm 0cm Cách vẽ: Nhận xét: Trên tia Ox vẽ và điểm -M Đặt cạnh Ox cho vạch số thước trùng với chothước OM = atia( đơn vị độ dài) gốc O tia - Vạch số cm thước cho ta điểm M -Đoạn thẳng OM là đoạn thẳng cần phải vẽ 1/ Vẽ đoạn thẳng tia Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB, vẽ đoạn thẳng CD cho CD = AB Cách 1: Sử dụng thước thẳng 0cm B A D C 1/ Vẽ đoạn thẳng tia Ví dụ 2: Cho đoạn thẳng AB, vẽ đoạn thẳng CD cho CD = AB Cách 1: Sử dụng thước thẳng Cách 2: Sử dụng compa A B C D Vẽ hai đoạn thẳng tia Ví dụ: Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON biết OM = 2cm, ON = 3cm Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm hai điểm lại? O M N x Nhận xét: Trên < ON điểm6M nằm hai điểm nếu30 < OM 0cm tia Ox, O và N BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 53/124/SGK Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON cho OM = 3cm, ON = 6cm Tính MN So sánh OM và MN M O 3cm ? N x 6cm Giải Trên tia Ox, OM < ON nên M nằm hai điểm O và N => OM + MN = ON + MN = ⇒MN = = = 3cm Vậy OM = ON ( = 3cm) Quan sát hình vẽ và trả lời A O B x a (cm) b (cm) Khi Để i m A nằm hai Để i m O B Khi < a < b Dăăn dò: Ôn tâăp và thực hành vẽ đoạn thẳng cho biết đôă dài ( dùng thước và compa) Làm bài tâăp 54, 55, 56, 57/ 124/ SGK [...]...Quan sát hình vẽ và trả lời A O B x a (cm) b (cm) Khi nào thì Để i m A nằm giữa hai Để i m O và B Khi 0 < a < b Dăăn dò: Ôn tâăp và thực hành vẽ đo n thẳng cho biết đôă dài ( dùng cả thước và compa) Làm bài tâăp 54, 55, 56, 57/ 124/ SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán vẽ đoạn thẳng cho biết số đo , Toán vẽ đoạn thẳng cho biết số đo , Toán vẽ đoạn thẳng cho biết số đo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay