Mở rộng vốn từ truyền thống LTVC lớp 5

13 93 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG Kiểm tra cũ : Em hiểu truyền thống ? Bài Kho tàng tục ngữ, ca dao ghi lại nhiều truyền thống quý báu dân tộc ta Em minh họa truyền thống nêu câu tục ngữ ca dao : a) Yêu nước : M : Giặc đến nhà đàn bà đánh b) Lao động cần cù : c) Đoàn kết : d) Nhân : Học sinh thảo luận 3-4 phút a) Yêu nước - Yêu nước thương nòi - Dân ta nhớ chữ đồng Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh - Anh em cốt nhục đồng bào Kẻ sau người trước phải hào cho vui - Con ơi, ngủ cho lành Để mẹ gánh nước rửa bành cho voi Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu Ẩu cưỡi voi đánh cồng - Ai lên Biên Thượng, Lam Sơn Nhớ Lê Thái Tổ chặn đường quân Minh b) Lao động cần cù - Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ - Có làm có ăn Không dưng dễ đem phần đến cho - Ai đừng bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng nhiêu - Trên đồng cạn đồng sâu Chồng cầy, vợ cấy, trâu bừa - Ai bưng bát cơm đầy Dẻo thơm hạt đắng cay muôn phần - Cày đồng buổi ban trưa Mồ hôi thánh thót mưa ruộng cày c) Đoàn kết - Khôn ngoan đối đáp người Gà mẹ hoài đá - Một làm chẳng nên non Ba chụm lại lên núi cao - Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương - Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn - Cả bè nứa - Chết đống sống người - Khi đói chung Khi chết chung lòng d) Nhân - Lá lành đùm rách - Máu chảy ruột mềm - Môi hở lạnh - Chị ngã, em nâng - Một ngựa đau tàu bỏ cỏ - Thương người thể thương thân - Một miếng đói gói no Bài Mỗi câu tục ngữ, ca dao câu thơ nói đến truyền thống tốt đẹp dân tộc ta Hãy điền tiếng thiếu câu vào ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ S Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 C Ầ U KHÁ C N Ú X E N T HƯƠN C ÁƯ NHỚ NƯỚ L Ạ C VỮN K G I G G Ơ K C H G N T H Ì N Ă N U CƠĐỒ NHÀ I I N H N N Ẻ C N N H Ê G Ố Ề Ố G I H U N Ồ Ê A C Ò À H Ớ N Ạ N HO N O ƯC Â Y T HƯƠNG G I NG U O C Â Y CÓNÓC Ô chữ hình chữ S : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN - Muốn sang bắc cầu kiều Muốn hay chữ yêu lấy thầy - Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn - Núi cao có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi đâu - Nực cười châu chấu đá xe Tưởng chấu ngã, dè xe nghiêng - Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người nước phải thương - Cá không ăn muối cá ươn Con cưỡng cha mẹ trăm đường hư - Ăn nhớ kẻ trồng Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng - Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước - Lên non biết non cao Lội sông biết lạch cạn sâu - Dù nói đông nói tây Lòng ta vững rừng - Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi Ngó không thấy mẹ bùi ngùi nhớ thương - Nói chín nên làm mười Nói mười làm chín, kẻ cười người chê - Ăn nhớ kẻ trông Ăn gạo nhớ kẻ đâm, say, giần, sang - Uốn từ thuở non Dạy từ thuở thơ ngây - Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan - Con có cha nhà có Con không cha nòng nọc đứt đuôi Củng Dặn dò cố - Bài Về học nhà hôm bạn nayôn giúp lại chúng nàotalàhiểu truyền hơnthống truyền sưu thống tầm vànhững làm quen câu với ca dao mộttục vàingữ câu ca truyền dao tụcthống ngữ truyền -thống Xem trước : “Liên kết câu từ ngữ nối” TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC [...]... Uốn cây từ thuở còn non Dạy con từ thuở con còn thơ ngây - Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan - Con có cha như nhà có nóc Con không cha như nòng nọc đứt đuôi Củng Dặn dò cố - Bài Về học nhà hôm các bạn nayôn giúp lại chúng thế nàotalàhiểu truyền hơnthống về truyền và sưu thống tầm vànhững làm quen câu với ca dao mộttục vàingữ câu về ca truyền dao tụcthống ngữ về truyền -thống Xem... nàotalàhiểu truyền hơnthống về truyền và sưu thống tầm vànhững làm quen câu với ca dao mộttục vàingữ câu về ca truyền dao tụcthống ngữ về truyền -thống Xem trước bài : “Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối” TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ truyền thống LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ truyền thống LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ truyền thống LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay