Toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó

10 81 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NĨ Hoạt động: Quy tắc tìm số biết giá trò phân số  Các em thảo luận nhóm tìm cách giải toán đây.Sau nhóm chia cách giải nhóm với nhóm khác Bài tốn Hãy tìm chiều dài khúc biết 30dm khúc 30 dm khúc dài Gọi x (dm) chiều dài khúc x ⋅ = 30 x = 30 ÷ x = 45 Sau xem giải chia sẻ nhóm em có nhận xét gì?  Các nhóm tiếp tục thảo luận để đưa nhận xét?Sau nhóm đứng lên chia sẻ với bạn Giá trị ban đầu Giá trị phân số X = 30 Phân số tương ứng với 30 Tìm số biết giá trị phân số Giá trị ban đầu x ⋅ = 30 Giá trị phân số Phân số tương ứng với 30 Giá trị ban đầu = Giá trị phân số : phân số tương ứng Từ nhận xét em phát biểu quy tắc   Cho học sinh nhắc lại quy tắc nhiều lần Các em làm tập ?1 ?2 SGK trang 54 Năm em làm nhanh điểm cộng Sau bạn chia cho lớp em đưa nhận xét QUI TẮC a Muốn tìm số biết c, ta b a tính ∈ c÷ b với a, b N* ?1 1) Tìm số biết 14 14 : = 49 2 2) Tìm số biết − 17 − : 10 =– 51 ?2 Một bể chứa đầy nước, sau dùng hết 350 lít nước 13 bể lại lượng nước chiếm dung tích bể.Hỏi 20 bể chứa lít nước? Tóm tắt ?  Bài giải 13 20 Phân số tương ứng với 350 lít bể 1− 13 = (bể) 20 20 Dung tích bể 350 lít 350 ÷ = 1000 (l) 20 Đáp số : 1000 lít
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó , Toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó , Toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay