Mở rộng vốn từ trật tự an ninh LTVC lớp 5

25 148 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

ỏ PHềNG GIO DC O TO oai Trng Tiu hc Tam Hng Giỏo viờn thc hin : lê thị năm Xin kớnh cho quý thy cụ v cỏc em Th ba ngy 26 thỏng nm 2013 Luyn t v cõu: I/ Kim tra bi c */ t mt cõu cú t trt t */ Em hiu th no l trt t? Trt t l tỡnh trng n nh, cú t chc, cú k lut Th ba, ngy thỏng nm 2011 Luyn t v cõu: M rng t: TRT T-AN NINH Bài 1: Dòng no di õy nờu ỳng ngha ca t an ninh; ghi dấu x vào trớc ô trống ý trả lời ? Yờn n hn, trỏnh c tai nn, trỏnh c thit hi X Yờn n v chớnh tr v trt t xó hi Khụng cú chin tranh v thiờn tai Th ba, ngy thỏng nm 2011 Luyn t v cõu: M rng t: TRT T-AN NINH Ti cỏc em khụng chn ý a hoc ý c ? Vỡ: */ Yờn n hn, trỏnh c tai nn, trỏnh c thit hi, l ngha ca t an ton */ Khụng cú chin tranh v thiờn tai l tỡnh trng bỡnh yờn Th ba, ngy thỏng nm 2011 Luyn t v cõu: M rng t: TRT T-AN NINH Bi 2: Tỡm nhng danh t v ng t cú th kt hp vi t an ninh Danh t kt hp vi t ng t kt hp vi t an ninh an ninh M: lc lng an ninh c quan an ninh s quan an ninh chin s an ninh xó hi an ninh an ninh chớnh tr an ninh t quc gii phỏp an ninh M: gi gỡn an ninh bo v an ninh gi vng an ninh cng c an ninh quy ri an ninh thit lp an ninh lm mt an ninh Bi 3:Hóy xp cỏc t ng trờn vo nhúm thớch hp: cụng an, n biờn phũng, to ỏn, xột x, bo mt, cnh giỏc, c quan an ninh, gi mt, thm phỏn a)Ch ngi, c quan, t chc thc hin cụng vic bo v trt t, an ninh b)Ch hot ng bo v trt t, an ninh hoc yờu cu ca viờờc bo v trt t, an ninh Th ba, ngy thỏng nm 2011 Luyn t v cõu: M rng t: TRT T-AN NINH Bi 3:Hóy xp cỏc t ng trờn vo nhúm thớch hp: cụng an, n biờn phũng, to ỏn, xột x, bo mt, cnh giỏc, c quan an ninh, gi mt, thm phỏn a)Ch ngi, c quan, t chc thc hin cụng vic bo v trt t, an ninh b)Ch hot ng bo v trt t, an ninh hoc yờu cu ca bo v trt t, an ninh n biờn phũng: l v trớ úng quõn phũng th trn gi biờn gii Tũa ỏn: C quan nh nc cú nhim vu xet x cỏc vu phm phỏp, kin tung Xột x: xem xột v x cỏc v ỏn Th ba, ngy thỏng nm 2011 Luyn t v cõu: M rng t: TRT T-AN NINH Bi 3:Hóy xp cỏc t ng trờn vo nhúm thớch hp: cụng an, n biờn phũng, to ỏn, xột x, bo mt, cnh giỏc, c quan an ninh, gi mt, thm phỏn a)Ch ngi, c quan, t chc thc hin cụng vic bo v trt t, an ninh b)Ch hot ng bo v trt t, an ninh hoc yờu cu ca bo v trt t, an ninh cụng an, n biờn phũng, to ỏn, c quan an ninh, thm phỏn xột x, bo mt, cnh giỏc, gi mt Bi 4: c bn hng dn sau v tỡm cỏc t ng ch vic lm, nhng c quan, t chc v nhng ngi cú th giỳp em t bo v cha m khụng cú bờn a) bo v an ton cho mỡnh, em cn nh s in thoi ca cha m v a ch, s in thoi ca ụng b, chỳ bỏc, ngi thõn bỏo tin b)Nu b k khỏc e da, hnh hoc thy chỏy nh hay b tai nn, em cn phi: - Khn cp gi s in thoi 113 hoc 114, 115 bỏo tin - Kờu ln nhng ngi xung quanh bit - Nhanh chúng chy n nh hng xúm, bn be, ca hng, ca hiu, trng hc, n cụng an c) Khi i chi, i hc, em cn; - i theo nhúm, trỏnh ch ti, trỏnh ni vng ve, ý nhỡn xung quanh - Khụng mang trang sc hoc vt t tiờn d) Khi nh mt mỡnh, em phi khúa ca, khụng cho ngi l bit em ch cú mt mỡnh v khụng ngi l vo nh T ng chi vic lm: Nh s in thoi ca cha m; Nh a ch, s in thoi ca ngi thõn; Gi in thoi 113 hoc 114, 115; Kờu ln ngi xung quanh bit; Chy n nh ngi quen; i theo nhúm trỏnh chụ ti, trỏnh ni vng, ý nhỡn xung quanh; Khụng mang trang sc, t tiờn; Khúa ca; Khụng cho ngi l bit em nh mt mỡnh; Khụng m ca cho ngi l T ng chi c quan, t chc: Nh hng, ca hiu, trng hc, n cụng an, 113 (CA thng trc chin u), 114 (CA phũng chỏy cha chỏy), 115 (i thng trc cp cu y t) T ng chi ngi cú th giỳp em t bao vờ khụng cú cha me bờn: ễng b, chỳ bỏc, ngi thõn, hng xúm, bn be Ghi nhớ *Báo tin: Nhớ số điện thoại cha mẹ, ngời thân,nhớ địa chỉ, gọi điện thoại 113, 114, 115 *Cảnh giác: Kêu lớn để ngời xung quanh biết, theo nhóm, tránh nơi vắng vẻ, nhìn xung quanh, không mang đồ tranh sức, không mở cho ngời lạ, không cho ngời lạ biết em nhà Bài giảng kết thúc Xin chân thành cảm ơn ****** thầy cô em mạnh khoẻ - hạnh phúc [...]... thỏng 3 nm 2011 Luyn t v cõu: M rng vn t: TRT T -AN NINH Bi 3:Hóy xp cỏc t ng trờn vo nhúm thớch hp: cụng an, n biờn phũng, to ỏn, xột x, bo mt, cnh giỏc, c quan an ninh, gi bớ mt, thm phỏn a)Ch ngi, c quan, t chc thc hin cụng vic bo v trt t, an ninh b)Ch hot ng bo v trt t, an ninh hoc yờu cu ca bo v trt t, an ninh cụng an, n biờn phũng, to ỏn, c quan an ninh, thm phỏn xột x, bo mt, cnh giỏc, gi bớ mt... vng ve, ý nhỡn xung quanh - Khụng mang trang sc hoc vt t tiờn d) Khi nh mt mỡnh, em phi khúa ca, khụng cho ngi l bit em ch cú mt mỡnh v khụng ngi l vo nh T ng chi vic lm: Nh s in thoi ca cha m; Nh a ch, s in thoi ca ngi thõn; Gi in thoi 113 hoc 114, 1 15; Kờu ln ngi xung quanh bit; Chy n nh ngi quen; i theo nhúm trỏnh chụ ti, trỏnh ni vng, ý nhỡn xung quanh; Khụng mang trang sc, t tiờn; Khúa... quan, t chc v nhng ngi cú th giỳp em t bo v khi cha m khụng cú bờn a) bo v an ton cho mỡnh, em cn nh s in thoi ca cha m v a ch, s in thoi ca ụng b, chỳ bỏc, ngi thõn bỏo tin b)Nu b k khỏc e da, hnh hung hoc thy chỏy nh hay b tai nn, em cn phi: - Khn cp gi s in thoi 113 hoc 114, 1 15 bỏo tin - Kờu ln nhng ngi xung quanh bit - Nhanh chúng chy n nh hng xúm, bn be, ca hng, ca hiu, trng hc, n cụng an. .. T ng chi c quan, t chc: Nh hng, ca hiu, trng hc, n cụng an, 113 (CA thng trc chin u), 114 (CA phũng chỏy cha chỏy), 1 15 (i thng trc cp cu y t) T ng chi ngi cú th giỳp em t bao vờ khi khụng cú cha me bờn: ễng b, chỳ bỏc, ngi thõn, hng xúm, bn be Ghi nhớ *Báo tin: Nhớ số điện thoại của cha mẹ, của ngời thân,nhớ địa chỉ, gọi điện thoại 113, 114, 1 15 *Cảnh giác: Kêu lớn để mọi ngời xung quanh biết, đi... tin: Nhớ số điện thoại của cha mẹ, của ngời thân,nhớ địa chỉ, gọi điện thoại 113, 114, 1 15 *Cảnh giác: Kêu lớn để mọi ngời xung quanh biết, đi theo nhóm, tránh nơi vắng vẻ, nhìn xung quanh, không mang đồ tranh sức, không mở của cho ngời lạ, không cho ngời lạ biết em ở nhà một mình Bài giảng kết thúc Xin chân thành cảm ơn ****** các thầy cô và các em mạnh khoẻ - hạnh phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ trật tự an ninh LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ trật tự an ninh LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ trật tự an ninh LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay