Toán tiết 72 rút gọn phân số

23 148 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH SỐ HỌC Tiết: 72 Năm học:2008-2009 Kiểm tra cũ Hãy dùng tính chất phân số để điền vào chỗ trống sau: 14 28 a/ = 21 42 14 b/ = 21 1.Cách rút gọn phân số: :2 :7 28 14 a/ = 42 21 14 b/ = 21 :7 :2 Hai câu ta làm để có kết vậy? Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: Như ta có *Ví dụ 1:(sgk) :2 :7 28 14 = = 42 21 :2 :7 28 42? 14 21? ước chung 28 42; ước chung 14 21 Cách làm gọi rút gọn phân số Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) Quy tắc: Muốn rút gọn phân số,ta chia tử mẫu phân số cho ước chung (khác -1) chúng -4 Rút gọn phân Ta có -4 = (-4) : : = Vậy muốn rút gọn phân số ta làm -1 Quy tắc: Muốn rút gọn phân số, ta chia tử mẫu phânsố chomột ước chung (khác -1) chúng Áp dụng qui tắc để rút gọn phân số sau -1 c/ 19 = 19 : 19 = -5 : -5 a/ = = 57 : 19 57 10 10 : 18 = 18 : (-3) = -6 -36 -36 : (-12) b/ -33 d/ = = = -33 : (-3) 11 -12 : (-12) -12 Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút gọn phân số, ta chia tử mẫu phânsố cho ước chung (khác -1) chúng Áp dụng qui tắc để rút gọn phân số -5 = -5 : = -1 a/ 10 10 : 18 = 18 : (-3) = -6 b/ -33 -33 : (-3) 11 c/ 19 57 = 19 : 19 = 57 : 19 -36 -36 : (-12) 2.Thế phân số tối d/ = = = -12 : (-12) -12 giản? - - *Định nghĩa: Các phân số có rút gọn ; ; ; Phân số tối giản(hay phân số 11 không? không rút gọn nữa) phân số mà tử mẫu có ước chung -1 Tử mẫu phân số có ước chung ? Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút gọn phân số, ta chia tử mẫu phân số cho ước chung (khác -1) chúng 2.Thế phân số tối giản? *Định nghĩa: Phân số tối giản(hay phân số không rút gọn nữa) phân số mà tử mẫu có ước chung -1 Trong phân số sau phân số phân số tối giản?Vì sao? - - ; 14 ; ; ; 12 16 63 Vì tử mẫu chúng có ước chung -1 Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút gọn phân số, ta chia tử mẫu phân số cho ước chung (khác -1) chúng 2.Thế phân số tối giản? *Định nghĩa: Phân số tối giản(hay phân số không rút gọn nữa) phân số mà tử mẫu có ước chung -1 *Nhận xét: (sgk) :2 :7 28 14 = = 42 21 :2 :7 Ngoài cách làm có cách làm khác không? :14 28 = 42 :14 14 28 42 không? Vậy muốn đưa phân số phân số tối giản ta làm nào? Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút phân số,ta chia tử mẫu phânsố cho ước chung (khác -1) chúng 2.Thế phân số tối giản? -1 ; ; phân số tối giản 16 Có nhận xét tử mẫu hai phân số trên? a Phân số tối giản nào? Khi b a b hai số nguyên tố *Để rút gọn phân số *Định nghĩa: Phân số tối giản(hay phân số không rút gọn nữa) phân số mà tử mẫu có ước chung -1 *Nhận xét: (sgk) *Chú ý: (sgk) gọn phân số - ta rút đặt dấu “-” tử phân số nhận *Khi rút gọn phân số,ta thường rút gọn phân số đến tối giản Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút gọn phân số, ta chia tử mẫu phân số cho ước chung (khác -1) chúng 2.Thế phân số tối giản? *Định nghĩa: Phân số tối giản(hay phân số không rút gọn nữa) phân số mà tử mẫu có ước chung -1 *Nhận xét: (sgk) *Chú ý: (sgk) Bài tập 15/sgk trang 15 Làm theo nhóm 22 22 :11 a/ = = 55 55 :11 -63 - 63: - b/ = = 81 81: 9 - 20 - 20 : 20 c/ 20 -140 -25 d/ -75 -1 = = = 140 140 : 20 25 25 : 25 = = = 75 75 : 25 Luật chơi: Có hộp quà khác nhau,trong hộp quà chứa câu hỏi phần quà hấp dẫn.Nếu trả lời câu hỏi quà ra.Thời gian suy nghĩ cho câu 15 giây HỘP QUÀ MÀU VÀNG Khẳng định sau hay sai 15 14 13 12 11 10 Để rút gọn phân số tối giản ta chia tử mẩu cho ƯCLN chúng ĐÚNG SAI HỘP QUÀ MÀU XANH 15 14 13 12 11 10 Một bạn học sinh rút gọn toán sau: 36 36 : 12 : = = = 48 48 : 12 : Đố em bạn học sinh làm hay sai? ĐÚNG SAI HỘP QUÀ MÀU TÍM a Phân số tối giản b nguyên tố ĐÚNG a b SAI 15 14 13 12 11 10 hai số 10 Phần thưởng tràng pháo tay! Phần thưởng mẫu chuyện vui GIỐNG NHAU Cô em gái đứng ngắm trước gương hỏi chị: -Chị thấy em có đẹp không? -Xấu quỷ,trông khỉ,cười ma -Thế chị có biết em giống mà hình dạng kì quái không? -Ai??? -Giống chị HỘP QUÀ MÀU NÂU Tìm x biết: 15 14 13 12 11 10 2Suy = Þ x =3 x ĐÚNG SAI Phần thưởng lời khuyên Tiết 72 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1.Học thuộc quy tắc rút gọn phân số *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) Nắm vững phân số tối giản *Quy tắc: làm để có phân số tối giản Muốn rút phân số,ta chia tử mẫu phân 2.Làm tập 20 đến 23 sgk/15-16 Bài 20:Rút gọn phân số chưa tối giản số cho ước chung (khác -1) chúng sau tìm cặp phân số 2.Thế phân số tối Bài 21: Trước hết rút gọn phân số giản? suy phân số phải tìm là: 14 *Định nghĩa: Phân số tối giản(hay phân 20 số không rút gọn nữa) Bài 22: Tự điền vào ô trống dựa vào phân số mà tử mẫu tính chất ta học có ước chung -1 Bài 23: Các phân số liệt kê *Nhận xét: (sgk) đại diện *Chú ý: (sgk) 1.Cách rút gọn phân số: KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH SỨC KHOẺ [...]... nghĩa: Phân số tối giản(hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1 *Nhận xét: (sgk) *Chú ý: (sgk) gọn phân số - 4 ta có thể rút 8 4 rồi đặt dấu “-” ở tử 8 của phân số nhận được *Khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản Tiết 72 bài 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút gọn một phân. . .Tiết 72 bài 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phânsố cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng 2.Thế nào là phân số tối giản? -1 9 ; ; là phân số tối giản 4 16 Có nhận xét gì về tử và mẫu của hai phân số trên? a Phân số tối giản khi nào? Khi b a và b là hai số nguyên tố cùng nhau *Để rút gọn phân số. .. Tiết 72 bài 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1.Học thuộc quy tắc rút gọn phân số *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) Nắm vững thế nào là phân số tối giản *Quy tắc: và làm thế nào để có phân số tối giản Muốn rút một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân 2.Làm các bài tập 20 đến 23 sgk/15-16 Bài 20 :Rút gọn các phân số chưa tối giản số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng sau đó tìm các cặp phân số. .. 2.Thế nào là phân số tối Bài 21: Trước hết hãy rút gọn các phân số giản? suy ra phân số phải tìm là: 14 *Định nghĩa: Phân số tối giản(hay phân 20 số không rút gọn được nữa) Bài 22: Tự điền vào ô trống dựa vào các là phân số mà tử và mẫu tính chất ta đã học chỉ có ước chung là 1 và -1 Bài 23: Các phân số bằng nhau chỉ liệt kê *Nhận xét: (sgk) bởi một đại diện *Chú ý: (sgk) 1.Cách rút gọn phân số: KÍNH CHÚC... bài 4: RÚT GỌN PHÂN SỐ 1.Cách rút gọn phân số: *Ví dụ 1:(sgk) *Ví dụ 2: (sgk) *Quy tắc: Muốn rút gọn một phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng 2.Thế nào là phân số tối giản? *Định nghĩa: Phân số tối giản(hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1 *Nhận xét: (sgk) *Chú ý: (sgk) Bài tập 15/sgk trang 15 Làm theo... đúng hay sai 15 14 13 12 11 10 2 4 7 6 1 0 3 5 9 8 Để rút gọn phân số đã cho đến tối giản ta chia cả tử và mẩu cho ƯCLN của chúng ĐÚNG SAI HỘP QUÀ MÀU XANH 15 14 13 12 11 10 2 4 7 6 1 0 3 5 9 8 Một bạn học sinh rút gọn bài toán như sau: 36 36 : 3 12 : 3 4 = = = 48 48 : 4 12 : 4 3 Đố em bạn học sinh trên làm đúng hay sai? ĐÚNG SAI HỘP QUÀ MÀU TÍM a Phân số là tối giản nếu b nguyên tố cùng nhau ĐÚNG a và... = = = 48 48 : 4 12 : 4 3 Đố em bạn học sinh trên làm đúng hay sai? ĐÚNG SAI HỘP QUÀ MÀU TÍM a Phân số là tối giản nếu b nguyên tố cùng nhau ĐÚNG a và b SAI 15 14 13 12 11 10 2 4 7 6 1 0 3 5 9 8 là hai số 10 Phần thưởng là một tràng pháo tay! Phần thưởng là một mẫu chuyện vui GIỐNG NHAU Cô em gái đứng ngắm mình trước gương hỏi chị: -Chị thấy em có đẹp không? -Xấu như quỷ,trông như khỉ,cười như ma -Thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tiết 72 rút gọn phân số , Toán tiết 72 rút gọn phân số , Toán tiết 72 rút gọn phân số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay