Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang) LTVC lớp 5

15 143 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Ló Th Nguyờn ? Kiểm tra cũ Bi 1: Tác dụng dấu gạch ngang Ví dụ *oạn a - Tất nhiên 1) ánh dấu chỗ bắt đầu lời nói nhân vật - Mặt trng nh vậy, thứ nh đối thoại 2) ánh dấu phần thích câu *oạn a - ều nh - Giọng công chúa nhỏ dần, *oạn b nơi Mị Nơng - gái vua Hùng Vơng thứ 18 - *oạn c - Thiếu nhi tham gia công tác xã 3) ánh dấu ý hội: - Tham gia tuyên truyền, đoạn liệt kê - Tham gia Tết trồng Bài 2: Tim dấu gạch ngang mẩu chuyện - Nêu tác dụng dấu gạch ngang trờng hợp Bi 2: - Tác dụng (2) (ánh dấu phần thích câu): +Chào bác - Em bé nói với +Cháu đâu vậy? - Tôi hỏi em - Tác dụng (1) (ánh dấu chỗ bắt đầu lời nói nhân vật đối thoại) - Trong mẫu câu nêu, dấu gạch ngang đợc dùng với mục đích gi? (ánh dấu phần thích câu) Sóc Sơn Dấu gạch ngang câu sau có tác dụng gì? Chồng vừa làm về, vợ hỏi ngay: - Ông lại quên không đem bừa à? A ỏnh du li núi nhõn vt B ỏnh du li chỳ thớch C ỏnh du cỏc b phn lit kờ Dấu gạch ngang câu sau có tác dụng gì? t cõu cú du ngch ngang Chn A, hoc B, hoc C Dấu gạch ngang th câu sau có tác dụng gì? -Vội về, để ruộng - anh chồng lớn tiếng đáp A ỏnh du li núi nhõn vt B ỏnh du li chỳ thớch C ỏnh du cỏc b phn lit kờ [...].. .Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? Chồng vừa đi làm về, vợ đã hỏi ngay: - Ông lại quên không đem bừa về à? A ỏnh du li núi nhõn vt B ỏnh du li chỳ thớch C ỏnh du cỏc b phn lit kờ Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? t 1 cõu cú du ngch ngang Chn A, hoc B, hoc C Dấu gạch ngang th 2 trong câu sau có tác dụng gì? -Vội về, tôi để nó ở ngoài ruộng - anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang) LTVC lớp 5 , Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang) LTVC lớp 5 , Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang) LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay