Giáo án toán 5 tuổi số lượng 8 tiết 2

17 261 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:11

Dạy trẻ thêm bớt, tạo sự bằng nhau về số lượng trong phạm vi 7. Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 7.Trẻ hiểu được mối quan hệ của các số trong dãy số tự nhiên từ 1 7 Rèn kĩ năng nhận biết, đếm các nhóm có 7 đối tượng.Rèn kĩ năng thêm bớt các đối tượng.Kĩ năng sắp xếp các số trong dãy số tự nhiên từ 1 đến 7.Trẻ có kĩ năng so sánh và tạo sự bằng nhau. Bé tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 5 tuổi số lượng 8 tiết 2, Giáo án toán 5 tuổi số lượng 8 tiết 2, Giáo án toán 5 tuổi số lượng 8 tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay