Bài giảng môn mô hình tài chính chương 1 lập mô hình tài chính

37 96 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:10

1  “Lập hình tài chính” GS.TS Trần Ngọc Thơ & Th.s Vũ Việt Quảng – trường ĐH Kinh Tế TP.HCM Chương  Phần • • • • 1: Các hình tối ưu Chương 1: Lập hình tài Chương 2: MH tối ưu hóa tuyến tính Chương 3: MH tối ưu hóa phi tuyến tính Chương 4: MH Monte Carlo  Phần 2: Các hình TCDN • Chương 5: Các phép tính tài & CPSDV • Chương 6: hình lập kế hoạch tài & định giá DN  Phần 3: Các MH quản lý DM đầu tư chứng khoán • Chương 8: hình danh mục đầu tư chứng khoán • Chương 9&10: DMĐT CK hiệu có bán khống & không bán khống  Quá trình: bao gồm + Bài trình + Các kiểm tra + Bài kiểm tra kỳ (trên máy)  Thi kết thúc HP: thi máy (tại phòng máy)  Tỷ lệ đánh giá: + điểm trình: 50% + điểm kết thúc học phần: 50%  Bài tập tham khảo: GV gửi file Lưu ý: Điểm KTHP <  ĐQT/2 Chương CHƯƠNG Chương 1.1 Lập hình tài 1.1.1 Tiến trình lập hình 1.1.2 Yêu cầu nhà quản lý lập hình 1.1.3 Các loại MH & MH lượng hóa 1.1.4 Xây dựng hình 1.2 Lập hình bảng tính 1.2.1 Ví dụ công ty S.P 1.2.2 Ví dụ công ty C 1.3 Nghệ thuật lập hình Chương Các tình thực tiễn Đưa định Thực định Đo lường kết thực Các bước cần đưa định cấp quản lý Việc lập hình hỗ trợ bước đầu tiến trình trên: phân tích tình đưa kết dự kiến tình Chương hình Phân tích Kết Thế giới lượng hóa Tóm tắt Giải thích Thế giới thực Tình quản lý Trực giác Các định Chương     Vai trò nhà quản lý lập hình, gồm : + tóm tắt tình huống, + hệ thống hóa hình, + giải thích + thực định Sắp xếp tình toán cho phù hợp với việc lập hình Bố cục toàn cảnh hình cho việc thu thập, truy xuất liệu phân tích hình cách thuận lợi để giải Truyền đạt kết khả thi tốt hình việc đưa định Chương Loại hình Đặc điểm Ví dụ hình thực thể (physical models) Hữu hình Lĩnh hội: dễ dàng Nhân chia sẻ: Khó khăn Sửa đổi thao tác: Khó khăn Phạm vi sử dụng: Thấp hình máy bay hình nhà hình thành phố hình (analog model) Hữu hình Lĩnh hội: Khó khăn Nhân chia sẻ: Dễ dàng Sửa đổi thao tác: Dễ dàng Phạm vi sử dụng: Rộng Bản đồ đường phố Đồng hồ đo tốc độ Biểu đồ, đồ thị hình lượng hóa (symbolic model) Vô hình hình Monte Carlo Lĩnh hội: Khó khăn hình tối ưu Nhân chia sẻ: Dễ dàng hình hồi quy, … Sửa đổi thao tác: Dễ dàng Phạm vi sử dụng: Rộng Các MHQ thể dạng toán học, phương trình Chương 10     Tình thực tế: việc thay đổi giá bán làm kết trước (khó so sánh) Giải quyết: cải tiến hình theo bảng tính phân cột  lợi thế: Dễ dàng so sánh Biểu diễn kết đồ thị Tình thực tế: công ty khởi nên không trọng lợi nhuận mà thị phần Giải quyết: phân tích độ nhạy với giá gốc 9$  phân tích đánh đổi lợi nhuận thị phần Chương 23  Tình thực tế: chi phí chế biến thực tiễn dự báo (cố định 2,05$/SP) Giải quyết: cải tiến việc dự báo chi phí chế biến Chương 24  Tình thực tế: Cty sản xuất SP có mối liên quan với giá sản phẩm Có yếu tố CPSXchung  Giá CPSX chung  Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 9.32 -1$ +0.25$ 33$ Giải quyết: bổ sung nhân tố vào hình Chương 25 Tình thực tế: khả SX bình thường cty: 25.000 SP/tuần Nếu SX giờ: CPCB giờ: 0.8$/SP  Giải quyết: sử dụng hàm IF để tính lại CPCB  Tình thực tế: công ty SP phải cân nhắc: • CPCB giảm bớt cách tăng giá bán để làm giảm lượng cầu SP • Lợi nhuận đạt cty đầu tư thêm MMTB để tăng lực SX lên mức 25.000  Giải quyết: Lập DataTable với Giá Bán khả SX bình thường  Chương 26  Tình thực tế: Việc thay đổi giá bán tác động đến yếu tố: CPCB lượng cầu tiêu thụ Yêu cầu: phân tích đánh đổi yếu tố với mức giá bán khác  Giải quyết: DataTable với biến ngoại sinh  Kết quả: tăng giá bán để tối đa hóa LN đến mức 9,65$ điều làm giảm CPCB từ mức gốc ban đầu 6.400$/tuần xuống duới 2.000$/tuần Tuy nhiên để đạt điều bạn phải giảm doanh số bán từ 33.000 SP xuống 27.000 SP, tương ứng với mức giảm khoảng 20% doanh số tiêu thụ Chương 27 Các yêu cầu MH bảng tính  Các biến số phải phân định rõ ràng đặt tên phù hợp  Các thông số, nhập liệu đầu vào MH phải nhận diện rõ ràng  Các kết thực hiện, biến số hệ quả, xuất liệu đầu MH phải nhận diện rõ ràng Chương 28 Các yêu cầu MH bảng tính  Không nên gom nhiều thông số vào công thức mà nên tách chúng vào ô khác để công thức trở nên đơn giản  Nếu được, bạn rút gọn đơn vị tính MH có sử dụng số tự nhiên lớn nhằm mục đích phản ánh kết cách thuận lợi  Sử dụng tùy chọn định dạng Excel để làm bật tiêu đề, hay thụt lề, canh đầu dòng nội dung tả để tăng tính thẩm mỹ dễ quan sát MH Chương 29   Thực lại hình công ty S.P Thực tập hình cho công ty ABC Chương 30 Khung tình  Cty C SX ghế ngồi loại chất lượng cao Có loại ghế mã hóa: G1, G2, G3; G4, G5, G6 Những ghế thiết kế để sử dụng hoán đổi lẫn loại phụ tùng: g1, g2, g3, g4, g5, g6 & chân ghế Ngoài ghế có tay vịn khác  LN loại ghế, yêu cầu phụ tùng, mức tồn kho loại phụ tùng lắp ráp cố định từ trước & cty đứng trước KHSX cho tối đa hóa lợi nhuận.Từ tất đặc điểm cty phát triển MH bảng tính Chương 31 Chương 32   Tình thực tế: Loại ghế G3 loại SP tạo LN cao lại sử dụng nhiều loại phụ tùng g1 Nếu từ bỏ SX SP G3, chấp nhận LN 90$ có x 12 = 24 phụ tùng g1 để SX sản phẩm G1 đạt LN 108$ Giải quyết: Xem bảng tính Chương 33 Chương 34     Tình thực tế: Loại sp G5 đòi hỏi phụ tùng g1 sp G6 cần Nên từ bỏ sp G5 chấp nhận LN 35$ SX gấp đôi sp G6 LN đạt 50$ Vậy kiểm tra xem LN tổng cộng tăng thêm ngừng SX G5 & chuyển sang gia tăng mức sản xuất sp G6 Giải quyết: Xem bảng tính Kết quả: Lợi nhuận tăng 360$ mà sử dụng đủ nguyên vật liệu => giải pháp khả thi Chương 35 Chương 36  Lợi nhuận tăng 600 $ giải pháp giải pháp không khả thi thiếu hụt loạt vật liệu khác  YÊU CẦU: Tìm kiếm giải pháp khả thi khác cho tối đa hóa lợi nhuận đạt  Chương 37 [...]... giữa chúng hình phải được ghi nhận những ràng buộc (các giới hạn) đối với các giá trị biến số của hình Các hình cho phép bạn dễ dàng thông đạt ý tưởng và sự hiểu biết của mình về vấn đề cần giải quyết đến các thành viên khác trong nhóm làm việc Chương 1 12 Các bước tổng quát khi lập hình:  Bước 1: Nghiên cứu môi trường để cấu trúc lại tình huống quản lý phát sinh  Bước 2: Thiết lập công... cầu) 16 Chi phí chế biến (đơn vị) 2.05$ Chi phí NVL1 (đơn vị) 3.48$ Chi phí NVL2 (đơn vị) 0.30$ Chi phí cố định (đơn vị 10 00$/tuần) 12 $ Chương 1 17 Mối quan hệ trong hình Lợi nhuận Chi phí chế biến Doanh thu Lượng cầu về bánh Giá bán Chi phí chế biến (đơn vị) Tổng chi phí Yêu cầu về lượng NVL Chi phí NVL Chi phí NVL 1 (đơn vị) Chi phí NVL 2 (đơn vị) Chương 1 Chi phí cố định 18 Xây dựng hình ... tính Chương 1 31 Chương 1 32   Tình huống thực tế: Loại ghế G3 là loại SP tạo ra LN cao nhất nhưng lại sử dụng nhiều loại phụ tùng g1 nhất Nếu chúng ta từ bỏ SX 2 SP G3, chấp nhận mất LN là 90$ nhưng chúng ta sẽ có được 2 x 12 = 24 phụ tùng g1 để SX 3 sản phẩm G1 và đạt được LN là 10 8$ Giải quyết: Xem bảng tính Chương 1 33 Chương 1 34     Tình huống thực tế: Loại sp G5 đòi hỏi 8 phụ tùng g1 trong... Khi lập MH, cần chú ý đến các vấn đề sau: Mục tiêu: bất kỳ MH nào cũng phải có mục tiêu rõ ràng  tiền đề để giải quyết bài toán Các biến số quyết định: các biến số được người XD hình lập, từ các kết quả của biến số để đưa ra quyết định Những dữ liệu: thích hợp để định lượng những biến số & mối tương tác giữa chúng Các ràng buộc (giới hạn): của các biến số của hình Chương 1 11    Các hình. .. Bước 3: Xây dựng hình lượng hóa (định lượng) Chương 1 13 Các biến số quyết định (có khả năng kiểm soát) Các thông số (yếu tố ngoại sinh – không có khả năng kiểm soát) Kết quả thực hiện hình Các biến số hệ quả Các biến số ngoại sinh Các biến số nội sinh Nhập lượng (Input) Xuất lượng (Output) Chương 1 14 1 Các biến ngoại sinh: + Các biến số ra quyết định: là các biến số mà người lập MH có thể kiểm... lề, canh đầu dòng các nội dung tả để tăng tính thẩm mỹ và dễ quan sát của MH Chương 1 29   Thực hiện lại hình công ty S.P Thực tập hình cho công ty ABC Chương 1 30 Khung tình huống  Cty C SX ghế ngồi các loại chất lượng cao Có 6 loại ghế được mã hóa: G1, G2, G3; G4, G5, G6 Những chiếc ghế được thiết kế để có thể sử dụng hoán đổi lẫn nhau 6 loại phụ tùng: g1, g2, g3, g4, g5, g6 & chân ghế... tưởng cũng như kết quả của MH Chương 1 21 Phân tích What if , đánh đổi (Trade Off) và Data Table  Điều gì xảy ra nếu giá bán sản phẩm là 7$ (lượng cầu là 20) và giá bán sản phẩm là 9$ (lượng cầu là 12 )  Tình huống thực tế lượng cầu phụ thuộc vào giá bán Giá bán Lượng cầu/tuần 12 $ 0 11 $ 4.000 10 $ 8.000 9$ 12 .000 Giải quyết: xây dựng kết quả theo quy luật tự nhiên Chương 1 22     Tình huống thực... tiễn đúng như dự báo (cố định 2,05$/SP) Giải quyết: cải tiến việc dự báo chi phí chế biến Chương 1 24  Tình huống thực tế: Cty sản xuất 4 SP có mối liên quan với giá sản phẩm 1 Có yếu tố CPSXchung  Giá CPSX chung  Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 9.32 -1$ +0.25$ 0 33$ Giải quyết: bổ sung các nhân tố mới vào hình Chương 1 25 Tình huống thực tế: khả năng SX bình thường của cty: 25.000 SP/tuần Nếu SX ngoài giờ:... chi phí  Doanh thu = Giá bán * Lượng cầu SP (số lượng tiêu thụ)  Tổng chi phí = Chi phí chế biến + chi phí NVL + chi phí cố định  Chi phí NVL = Số lượng SP * chi phí NVL 1 + Số lượng SP * chi phí NVL 2 Chương 1 19 Chương 1 20 hình sơ khởi Các yêu cầu của MH bảng tính:  Các biến số được trình bày, đặt gần nhau & được đặt tên  Các kết quả của MH cũng được đặt tên rõ ràng  Các thông số chứa đựng... động kinh doanh chính của công ty là chế biến bánh & phân phối cho các tiệm bánh trong vùng  Công ty thấy rằng việc xác lập giá bán sỉ là biến số quyết định quan trọng nhất Số lượng tiêu thụ phụ thuộc vào giá giao sỉ của công ty SP  Giá bán sỉ cùng với giá thành sẽ quyết định lợi nhuận của cty  Yêu cầu: xác định giá bán sỉ để tối đa hóa lợi nhuận Chương 1 16 Các nhập lượng của hình Giá bán 8.00$
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn mô hình tài chính chương 1 lập mô hình tài chính , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 1 lập mô hình tài chính , Bài giảng môn mô hình tài chính chương 1 lập mô hình tài chính , 1 LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH, 3 Nghệ thuật lập mô hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay