sự nuôi dạy con ở một số loài thú

13 79 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Kiểm tra cũ - Em cho biết sinh sản thú khác sinh sản chim điểm nào? Thứ ngày tháng năm 2008 Khoa học Sự nuôi dạy số loài thú HĐ1: Quan sát tranh, đọc thông tin SGK thảo luận: Tìm hiểu nuôi dạy hổ Hổ thờng sinh sản vào mùa nào? Hổ mẹ đẻ lứa con? Vì hổ mẹ không rời hổ suốt tuần đầu sau sinh? Khi hổ mẹ dạy hổ săn mồi? Khi hổ sống độc lập? + hình 1a chụp cảnh gì? + Hình 1b chụp cảnh gì? Sự nuôi dạy hổ + Hổ loài thú ăn thịt, sống đơn độc Hổ sinh sản vào mùa xuân mùa hạ Mỗi lứa hổ đẻ + Hổ sinh yếu ớt nên hổ mẹ phải bảo vệ ấp ủ suốt tuần đầu + Khi hổ đợc tháng tuổi, hổ mẹ dạy săn mồi + Từ năm rỡi đến năm tuổi, hổ sống độc lập HĐ2: Quan sát tranh, đọc thông tin SGK thảo luận: Sự nuôi dạy hơu Hơu ăn để sống? 2.Hơu sống theo bầy đàn hay theo cặp? Hơu đẻ lứa con? Hơu sinh biết làm gì? Tại hơu khoảng 20 ngày tuổi, hơu mẹ dạy tập chạy? +Hình chụp ảnh gì? Sự nuôi dạy hơu + Hơu loài thú ăn cỏ, cây, sống theo bầy, đàn + Hơu thờng đẻ lứa Hơu vừa sinh biết bú mẹ + Hơu mẹ chăm sóc bảo vệ chu đáo + Khi hơu khoảng 20 ngày tuổi, hơu mẹ dạy tập chạy chạy cách tự vệ tốt h ơu để trốn kẻ thù (hổ, báo), không để kẻ thù bắt ăn thịt
- Xem thêm -

Xem thêm: sự nuôi dạy con ở một số loài thú , sự nuôi dạy con ở một số loài thú , sự nuôi dạy con ở một số loài thú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay