phòng tránh tai nanh giao thông đường bô

19 48 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:09

Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Khoa học Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường Thảo luận nhóm a Quan sát hình b Chỉ hành vi vi phạm luật giao thông c Nêu hậu sai phạm Nhóm 3: hình Nhóm 1,2: hình Nhóm 4,5: hình Nhóm 6: hình - Việc làm vi phạm: Đá bóng lòng đường, lòng đường, chơi cầu lông lòng đường, bán hàng vỉa hè, dựng xe lề đường -Hậu xảy ra: Nguy hiểm đến tính mạng thân người khác 2 - Việc làm vi phạm: Vượt đèn đỏ - Hậu qủa xảy ra: Bị xe máy ô tô đâm phải ,nguy hiểm tới tính mạng thân người tham gia giao -Việc làm vi phạm: Đi xe đạp dàn hàng xảy ra:Có thể bị xe đường đâm phải Nguy hiểm đến tính mạng thân người khác - Hậu - Việc làm vi phạm: Chở hàng cồng kềnh - Hậu xảy ra:Có thể bị ngã bị xe khác đâm vào , nguy hiểm đến tính mạng thân người khác Xe máy chở số người qui định Xe đạp chở cồng kềnh Lấn chiếm lòng đường Đi ngược chiều 1 Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ: Một nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường lỗi người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông đường 2 Một số biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đư ờng Thảo luận theo cặp Quan sát hình ảnh sau phát việc cần làm để thực tốt an toàn giao thông Học an toàn giao thông Đi xe máy phần đường quy định đội mũ bảo hiểm Đi xe đạp phần đường quy định đội mũ bảo hiểm Đi an toàn đường có vỉa hè Đi an toàn đường vỉa hè Sang đường an toàn nơi có đèn tín hiệu,có vạch kẻ đường cho người qua đường Sang đường an toàn đoạn đường đèn tín hiệu,không có vạch kẻ đường cho người qua đường Ngồi an toàn sau xe máy Các nhóm thể nội dung tuyên truyền an toàn giao thông đường nhóm Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Khoa học Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường Do lỗi người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông đường Một số biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đư ờng - Học An toàn giao thông - Đi phần đường qui định - Đội mũ bảo hiểm xe đạp, xe máy [...]... đến tai nạn giao thông đường bộ: Một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường bộ là do lỗi tại người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật giao thông đường bộ 2 Một số biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đư ờng bộ Thảo luận theo cặp Quan sát các hình ảnh sau phát hiện những việc cần làm để thực hiện tốt an toàn giao thông Học an toàn giao thông Đi xe máy đúng phần đường. .. của nhóm mình Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Khoa học Bài 19: Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ 1 Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ Do lỗi tại người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật giao thông đường bộ 2 Một số biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đư ờng bộ - Học An toàn giao thông - Đi đúng phần đường qui định - Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, xe máy ... đường quy định và đội mũ bảo hiểm Đi bộ an toàn đối với đường có vỉa hè Đi bộ an toàn đối với đường không có vỉa hè Sang đường an toàn nơi có đèn tín hiệu,có vạch kẻ đường cho người đi bộ qua đường Sang đường an toàn đối với đoạn đường không có đèn tín hiệu,không có vạch kẻ đường cho người đi bộ qua đường Ngồi an toàn sau xe máy Các nhóm hãy thể hiện nội dung tuyên truyền an toàn giao thông đường
- Xem thêm -

Xem thêm: phòng tránh tai nanh giao thông đường bô , phòng tránh tai nanh giao thông đường bô , phòng tránh tai nanh giao thông đường bô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay