Giáo trình mác lê lin chương 1 học THUYẾT GIÁ TRỊ

27 141 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TRIẾT HỌC NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CN MÁC-LÊNIN CNXHKH CHƯƠNG I HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ I KINH TẾ HÀNG HÓA 1.ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI KINH TẾ HÀNG HÓA 2.ĐẶC ĐIỂM – ƯU – NHƯỢC ĐIỂM CỦA KINH TẾ HÀNG HÓA ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI KINH TẾ HÀNG HÓA Khái niệm: kinh tế hàng hóa quan hệ mua bán phân công lđ xh – KT H – quan hệ tư hữu PCLĐXH → CMH LĐ → mâu thuẫn Người sx – cá nhân – người tiêu dùng → người sx phải trao đổi SP  Quan hệ tư hữu → tách biệt, độc lập → mục đích: lợi ích kinh tế tư nhân PCLĐXH QUAN HỆ TƯ HỮU Mâu thuẫn Phụ thuộc < người sx → độc lập Quan hệ mua bán H–H Đặc trưng – ưu nhược điểm KTH Các hình thức kinh tế LSXH KT TCTC KT H giản đơn KT Hàng hóa KT thị trường Đặc trưng QL KT NN KT H Cạnh tranh Lợi ich KT tư nhân ƯU ĐIỂM  Tác động cạnh tranh tới LLSX  NHƯỢC ĐIỂM  KHKT  Phân hóa giàu nghèo  Giá trị hàng hóa lao động xã hội người sx H kết tinh SP  - LĐ hao phí lớn gt H lớn - thực chất qh mua bán qh so sánh lđ hao phí người sx H theo nguyên tắc ngang giá - gt nội dung trao đổi, gttđ hình thức qh trao đổi Câu hỏi Mối qh gtsd gt Phân biệt gtsd gt Tại gt H thuộc tính riêng có kt H? 4.Tại hàng hóa có hai thuộc tính? tính hai mặt LĐSX H  LĐ cụ thể (tính chất cụ thể lđ) tên gọi nghề đối tượng lđ công cụ lđ pp lđ Kq lđ – SP – thỏa mãn NC định LĐCT → gtsd H  LĐ trừu tượng (tính chất trừu tượng lđ) LĐTT → gt H Lượng giá trị a) Cơ sở đo lượng gt H b) Kết cấu lượng gt c) Nhân tố ảnh hưởng đến lượng gt a sở đo lượng gt H Lượng gt = lượng lđ thước đo: TGLĐ → Lượng gt KHÔNG đo TGLĐCB TGLĐCB tạo thành gt cá biệt H Lượng gt đo TGLĐXHCT ĐKSXTB Trình độ KT TB Trình độ LĐ TB CĐ LĐ TB TGLĐXHCT tạo gt xã hội H Nội dung Mua bán → gt XH (TGLĐXHCT) gtcb = gtxh gtcb < gtxh gtcb > gtxh b kết cấu gt TGLĐXHCT = TGLĐQK + TGLĐ sống gtxh = gt cũ G = c + + gt (v + m) c nhân tố tác động tới lượng gt C1 NSLĐXH Giải pháp tăng NSLĐ? C2 LĐ giản đơn LĐ phức tap Điểm giống khác tăng NSLĐ với tăng CĐLĐ? lượng giá trị hàng hóa a Cơ sở đo lượng gt H: TGLĐXHCT b Kết cấu lượng gt: gtH = gt cũ + gt c Nhân tố ảnh hưởng đến lượng gt: NSLĐXH trình độ lđ Giá trị cá biệt – giá trị (xã hội) III Tiền tệ Nguồn gốc chất tiền tệ 2.Chức tiền tệ 3.Qui luật lưu thông tiền tệ Nguồn gốc đời tiền tệ H–H H–H–H VNG chung Vật ngang giá Dễ Bảo quản ST chung NC chung H–T–H Giá H biểu tiền giá trị H Giá Trị H Giá Trị tiền Cung - cầu Cung = cầu → giá H = giá trị H Cung > cầu → giá H < giá tri H Cung < cầu → giá H > giá trị H IV qui luật giá trị  Là ql kt kt H  Nội dung ql  Yêu cầu ql  Hình thức biểu ql  Tác dụng ql  Ý nghĩa nghiên cứu  Biểu ql giai đoạn pt CNTB [...]... luật lưu thông tiền tệ Nguồn gốc ra đời của tiền tệ H–H H–H–H VNG chung Vật ngang giá Dễ Bảo quản ST chung NC chung H–T–H Giá cả H là biểu hiện bằng tiền giá trị của H Giá Trị H Giá Trị tiền Cung - cầu Cung = cầu → giá cả H = giá trị H Cung > cầu → giá cả H < giá tri H Cung < cầu → giá cả H > giá trị H IV qui luật giá trị  Là ql kt cơ bản của kt H  Nội dung của ql  Yêu cầu của ql  Hình thức biểu... cầu nào đó của con người và đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán Thỏa mãn NC – giá trị sử dụng trao đổi mua bán – giá trị 1 Hai thuộc tính của hàng hóa a) Giá trị sử dụng: công dụng – ích lợi của SP b )Giá trị giá trị trao đổi : là tỉ lệ trao đổi giữa 2 H khác nhau giá trị trao đổi – có xu hương ổn định Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sx H kết tinh trong SP  - LĐ hao phí càng lớn... (v + m) c nhân tố tác động tới lượng gt C1 NSLĐXH 1 Giải pháp tăng NSLĐ? C2 LĐ giản đơn và LĐ phức tap 2 Điểm giống và khác nhau giữa tăng NSLĐ với tăng CĐLĐ? 3 lượng giá trị hàng hóa a Cơ sở đo lượng gt H: TGLĐXHCT b Kết cấu lượng gt: gtH = gt cũ + gt mới c Nhân tố ảnh hưởng đến lượng gt: NSLĐXH và trình độ lđ Giá trị cá biệt – giá trị (xã hội) III Tiền tệ 1 Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ 2.Chức... H  LĐ trừu tượng (tính chất trừu tượng của lđ) LĐTT → gt H 3 Lượng giá trị a) Cơ sở đo lượng gt H b) Kết cấu lượng gt c) Nhân tố ảnh hưởng đến lượng gt a cơ sở đo lượng gt H Lượng gt = lượng lđ thước đo: TGLĐ → Lượng gt KHÔNG được đo bởi TGLĐCB TGLĐCB tạo thành gt cá biệt của H Lượng gt được đo bởi TGLĐXHCT ĐKSXTB Trình độ KT TB Trình độ LĐ TB CĐ LĐ TB TGLĐXHCT tạo ra gt xã hội của H Nội dung Mua... người sx H kết tinh trong SP  - LĐ hao phí càng lớn thì gt H càng lớn - thực chất của qh mua bán là qh so sánh lđ hao phí giữa những người sx H theo nguyên tắc ngang giá - gt là nội dung của trao đổi, gttđ là hình thức của qh trao đổi Câu hỏi 1 Mối qh giữa gtsd và gt 2 Phân biệt gtsd và gt 3 Tại sao gt H là thuộc tính riêng có của nền kt H? 4.Tại sao hàng hóa có hai thuộc tính? 2 tính hai mặt của LĐSX
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình mác lê lin chương 1 học THUYẾT GIÁ TRỊ , Giáo trình mác lê lin chương 1 học THUYẾT GIÁ TRỊ , Giáo trình mác lê lin chương 1 học THUYẾT GIÁ TRỊ , ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI KINH TẾ HÀNG HÓA, Đặc trưng – ưu và nhược điểm của KTH, Hai thuộc tính của hàng hóa, tính hai mặt của LĐSX H, a. cơ sở đo lượng gt H, lượng giá trị hàng hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay