Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 KHÁI QUÁT về KINH tế vĩ mô

48 157 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:08

CHƯƠNG I:KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ I.Một số khái niệm II.Mục tiêu công cụ kinh tế III.Các vấn đề kinh tế 12/01/16 I.Một số khái niệm Kinh tế học gì? Kinh tế học môn khoa học xã hội  nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan  để sản xuất hàng hoá dòch vu  ïnhằm thoả mãn cao nhu cầu cho thành viên xã hội 12/01/16 I.Một số khái niệm     Kinh tế vi kinh tế a.Kinh tế vi Nghiên cứu kinh tế giác độ chi tiết, phận riêng lẽ nghiên cứu cách ứng xử    người tiêu dùng người sản xuất nhằm lý giải hình thành vận động giá sản phẩm dạng thò trường 12/01/16 I.Một số khái niệm   b.Kinh tế Nghiên cứu kinh tế góc độ tổng thể, toàn thông qua biến số kinh tế:     tổng sản phẩm quốc gia tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉ lệ lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp cán cân thương mại…  → đề sách kinh tế nhằm ổn đònh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 12/01/16 I.Một số khái niệm 3.Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc a Kinh tế học thực chứng Nhằm tả, giải thích dự báo  vấn đề kinh tế đã, xảy  cách khách quan khoa học 12/01/16 I.Một số khái niệm b.kinh tế học chuẩn tắc  Đưa dẫn, cách giải vấn đề kinh tế theo quan điểm chủ quan cá nhân, nhóm người  Là nguồn gốc bất đồng quan điểm cacù nhà kinh tế học 12/01/16 II.Mục tiêu công cụ kinh tế Mục tiêu:  a.Hiệu  b.Ổn đònh  c.Công  d.Tăng trưởng 12/01/16 II.Mục tiêu công cụ kinh tế   a.Hiệu Mục tiêu hiệu xuất phát từviệc sử dụng tài nguyên khan hiếm,Mục tiêu hiệu thể mặt: hiệu lựa chọn hiệu sản xuất.Vấn đề đặt phủ phải sử dụng công cụ ktvm để tác động đến tổ chức kinh tế sử dụng nguồn tài nguyên khan cho có hiệu 12/01/16 II.Mục tiêu công cụ kinh tế   b.Ổn đònh Mục tiêu xuất phát từ nhược điểm kinh tế thò trường kinh tế thường xảy thời kỳ khủng hoảng kinh tế.Do phủ phải sử dụng công cụ ktvm để tác động vào kt nhằm hạn chế dao động 12/01/16 II.Mục tiêu công cụ kinh tế   c.Công bằng; Mục tiêu xuất phát từ nhược điểmcủa kinh tế thò trường phân hóa giai cấp giàu nghèo.Do phủ phải sử dụng sách phân phối lại thu nhập để thực mục tiêu công mức độ đònh 12/01/16 10 III.Các vấn đề kinh tế c.Cân tổng cung tổng cầu Thò trường hàng hoá dòch vụ nội đòa cân tổng cung tổng cầu.Những mức giá cao hay thấp mức giá cân có dư thừa hay thiếu hụt hàng hóa mức giá chung thay đổi tác động đến tổng cung tổng cầu để trở mức giá cân 12/01/16 34 AS1 Yp AS P Lạm phát E1 P1 E0 Po AD Y Y1 Yo Suy thoái kinh tế 12/01/16 35 Yp P AS E1 P1 Lạm phát Po AD1 E0 AD Y Yo Y1 Tăng trưởng kinh tế 12/01/16 36 III.Các vấn đề kinh tế     3.Lạm phát a.Khái niệm Lạm phát: tình trạng mức giá chung tăng lên khoảng thời gian đònh Giảm phát: tình trạng mức giá chung giảm xuống khoảng thời gian đònh 12/01/16 37 III.Các vấn đề kinh tế   Giảm lạm phát: tình trạng mức giá chung tăng lên tốc độ tăng thấp so với thời kì trước Mức giá chung mức giá trung bình tất hàng hóa vụ có kinh tế 12/01/16 38 III.Các vấn đề kinh tế     Các loại lạm phát: Lạm phát vừa phải:tỷ lệ lạm phát số Lạm phát phi mã : tỷ lệ lạm phát 2,3 số Siêu lạm phát: tỷ lệ lạm phát số trở lên 12/01/16 39 III.Các vấn đề kinh tế  Cách tính tỷ lệ lạm phát If = Chỉ số giá năm t - số giá năm t-1 * 100 Chỉ số giá năm t-1 12/01/16 40 III.Các vấn đề kinh tế  Chỉ số giá hàng tiêu dùng n ∑P  CPI = it n ∑P * Qi it i −1 i −1 n ∑P i −1 * Qit i0 * Qi Id = n ∑P i0 * Qit i −1 Chỉ số điều chỉnh lạm phát Id 12/01/16 41 III.Các vấn đề kinh tế SẢN PHẨM 2003 P 2004 Q P Q GẠO 10 11 THỊT 20 22 12/01/16 XI MĂNG 40 42 42 III.Các vấn đề kinh tế     Yêu cầu: a tính số giá hàng tiêu dùng mặt hàng gạo thòt năm 2004 ( năm gốc 2003 có số giá 100) b Tính số điều chỉnh lạm phát mặt hàng năm 2004 ( năm gốc 2003 có số giá 100) c Tính tỷ lệ lạm phát năm 2004 ( lấy số giá hàng tiêu dùng để tính.) 12/01/16 43 III.Các vấn đề kinh tế     4.Thất nghiệp Thất nghiệp tình trạng người lao động việc làm , chưa tìm việc làm.hoặc tìm việc làm Việc làm hoạt động có ích luật pháp quốc gia cho phép có tạo thu nhập tạo điều kiện tăng thu nhập cho người gia đình Lực lượng lao động bao gồm người làm việc khu vực dân sự, công tác lực lượng vũ trang, kể người thất nghiệp 12/01/16 44 III.Các vấn đề kinh tế   Tỷ lệ thất nghiệp (U) U = Số lượng người thất nghiệp * 100 Lực lượng lao động 12/01/16 45 III.Các vấn đề kinh tế    Chu kỳ kinh tế Là dao động kinh tế mang tính lập lập lại Sự dao động thể tăng giảm yếu tố sản lượng Giá thất nghiệp Một chu kỳ kinh tế có giai đoạn: * giai đoạn 1: sa sút, suy thoái Gía sản lượng giảm, tỷ lê thất nghiệp tăng * giai đoạn : trì trệ, đình đốn.(ĐÁY) Gía sản lượng mức thấp tỷ lê thất nghiệp tăng cao 12/01/16 46 III.Các vấn đề kinh tế * giai đoạn 3: phục hồi , tăng trưởng.Gía sản lượng bắt đầu tăng tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm * giai đoạn 4: hưng thònh.( ĐỈNH) Gía sản lượng tăng cao nhất, tỷ lệ thất nghiệp mức thấp 12/01/16 47 Y III.Các vấn đề kinh tế Chu vó kỳmô KD E E A Đỉnh D B B C Yp Y Đáy t 12/01/16 48
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 KHÁI QUÁT về KINH tế vĩ mô , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 KHÁI QUÁT về KINH tế vĩ mô , Bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 KHÁI QUÁT về KINH tế vĩ mô , CHƯƠNG I:KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ VĨ MÔ, I.Một số khái niệm, II.Mục tiêu và công cụ của kinh tế vó mô, III.Các vấn đề cơ bản của kinh tế vó mô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay