đất cà mau

3 36 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:07

Thứ t ngày tháng 11 năm 2007 Tập đọc Đất Mau I Luyện đọc Theo Mai Văn Tạo II Tìm hiểu Ma Mau - Ma Mau ma dông:Ma đột ngột , ma hối hả, ma phũ nhng tạnh 2 Đất , cối nhà cửa Mau - Đất xốp, đất nẻ chân chim , đất phập phều - Cây cối mọc thành chòm, thành rặng, mọc san sát - Nhà cửa dựng dọc theo hai bên bờ kênh , từ nhà sang nhà phải leo qua cầu Tính cách ngời Mau Dới nớc Sấu cản mũi thuyền cạn Hổ rình xem hát - Ngời dân Mau thông minh , giàu nghị lực, có tinh thần thợng võ Thứ t ngày tháng 11 năm 2007 Tập đọc Đất Mau II Tìm hiểu bài: Ma Mau - Ma Mau ma dông:Ma đột ngột , ma hối hả, ma phũ nhng tạnh Đất , cối nhà cửa Mau - Đất xốp, đất nẻ chân chim , đất phập phều mọc san sát - Cây cối mọc thành chòm, thành rặng, - Nhà cửa dựng dọc theo hai bên bờ kênh , từ nhà sang nhà phải leo qua cầu Tính cách ngời Mau Dới nớc Sấu cản mũi thuyền cạn Hổ rình xem hát - Ngời dân Mau thông minh , giàu nghị lực, có tinh thần thợng võ Nội dung: Qua văn giúp em hiểu thêm nét bật thiên nhiên tính cách ngời vùng đất Mau
- Xem thêm -

Xem thêm: đất cà mau , đất cà mau , đất cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay