đất cà mau mẫu 1

8 35 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:07

Thứ tư ngày tháng 11 năm 2007 Tập đọc Đất Mau Mai Văn Tạo Luyện đọc phập phều lưu truyền Tinh thần thượng võ cha ông nung đúc lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc / san sát hà sa số phũ thịnh nộ sấu Thứ tư ngày tháng 11 năm 2007 Tập đọc Đất Mau Mai Văn Tạo Luyện đọc phập phều lưu truyền Tinh thần thượng võ cha ông nung đúc lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc san sát hà sa số phũ thịnh nộ sấu Tìm hiểu * Mưa Mau Giọng đọc nhanh, mạnh - Mưa hối hả, phũ, hồi tạnh hẳn, có dông * Cây cối - nhà cửa Mau - Cây cối: Mọc thành chòm, thành rặng, rễ dài, san sát - Nhà cửa: Dọc bờ kênh, hàng đước Tìm hiểu * Mưa Mau Giọng đọc nhanh, mạnh - Mưa hối hả, phũ, hồi tạnh hẳn, có dông * Cây cối - nhà cửa Mau - Cây cối: Mọc thành chòm, thành rặng, Giọng đọc chậm rãi rễ dài, san sát - Nhà cửa: Dọc bờ kênh, hàng đước Thiên nhiên khắc nghiệt * Tính cách người Mau - Thông minh, giàu nghị lực, thượng võ Đọc giọng tự hào Sống đất mà ngày xưa, sông sấu cản mũi thuyền, cạn hổ rình xem hát này, người phải thông minh giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe huyền thoại người vật hổ, bắt sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần thượng võ cha ông nung đúc lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc Thứ tư ngày tháng 11 năm 2007 Tập đọc Đất Mau Mai Văn Tạo Bài văn nói lên thiên nhiên Mau khắc nghiệt góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Mau
- Xem thêm -

Xem thêm: đất cà mau mẫu 1 , đất cà mau mẫu 1 , đất cà mau mẫu 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay