đạo đức 5 tình bạn

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:07

Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Đạo đức Tình bạn I Đọc chuyện: Đôi bạn Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Đạo đức Tình bạn I Đoc chuyện: Đôi bạn * Bạn bè cần phải biết thơng yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau, lúc khó khăn, hoạn nạn Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Đạo đức Tình bạn I Đoc chuyện: Đôi bạn * Bạn bè cần phải biết thơng yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau, lúc khó khăn, hoạn nạn II Luyện tập - Thực hành Bài 1: Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em chọn cách ứng xử nào? Vì sao? a, Mặc bạn, không quan tâm b, Tán thởng việc làm bạn c, Bắt chớc bạn d, Bao che cho bạn đ, Khuyên ngăn bạn e, Mách thầy giáo, cô giáo g, Không chơi với bạn Bài 2: Em làm tình sau? a, Bạn em có chuyện vui - Chúc mừng bạn b, Bạn em có chuyện buồn - An ủi động viên giúp đỡ bạn c, Bạn em bị bắt nạt - Bênh vực bạn nhờ ngời lớn bênh vực bạn d, Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào việc làm không tốt - Khuyên ngăn bạn không nên sa vào việc làm không tốt đ, Bạn phê bình em mắc khuyết điểm - Hiểu ý tốt bạn, không tự ái, nhận sửa chữa khuyết điểm e, Bạn em làm điều sai trái, em khuyên ngăn nhng bạn không nghe - Nhờ bạn bè, thầy cô giáo ngời lớn khuyên ngăn bạn Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2007 Đạo đức Tình bạn Ghi nhớ: Bạn bè cần phải đoàn kết, thơng yêu, giúp đỡ lúc khó khăn hoạn nạn Có nh tình bạn thêm thân thiết, gắn bó Bạn bè nghĩa tơng thân, Khó khăn, thuận lợi ân cần bên
- Xem thêm -

Xem thêm: đạo đức 5 tình bạn , đạo đức 5 tình bạn , đạo đức 5 tình bạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay