dân số nước ta

9 45 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:06

Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Trì Trường Tiểu học Thọ Sơn địa lí GV: Tạ KimThu Kiểm tra cũ: Nêu vai trò đất rừng đời sống nhân sản xuất nhân dân ta? Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Địa lí: Dân số nước ta S TT Tờn nc S dõn (Triu ngi) S TT Tờn nc S dõn (Triu ngi) In - ụ - nờ - xi - a 218,7 Cam - pu - chia 13,1 Phi - lớp - pin 83,7 Lo 5,8 Vit Nam 82,0 Xin - pa - po 4,2 Thỏi Lan 63,8 10 ụng - ti - mo 0,8 Mi - an - ma 50,1 11 Bru - nõy 0,4 Ma - lai - xi - a 25,6 Bảng số liệu số dân nước Đông Nam năm 2004 Đây bảng số liệu gì? Theo em bảng số liệu có tác dụng gì? Các số liệu thống kê vào thời gian nào? Số dân nêu bảng thống kê tính theo đơn vị nào? Năm 2004, dân số nước ta người? Năm 2004, dân số nước ta 82,0 triệu người Nước ta có dân số đứng hàng thứ nước đông Nam á? Nước ta có dân số đứng hàng thứ nước Đông Nam Đặc điểm dân số nước ta? Là nước có số dân đông 80 Triu ngi 76,3 64,4 60 52,7 40 20 1979 1989 1999 Nm Biểu đồ dân số Việt Nam qua năm Tốc độ gia tăng dân số nhanh Hậu việc dân số tăng nhanh? Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt bị sử dụng nhiều Trật tự xã hội có nguy bị vi phạm cao Việc nâng cao đời sống gặp nhiều khó khăn Nước ta có diện tích vào loại trung bình lại thuộc hàng nước đông dân giới.Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc nâng cao đời sống Những năm gần đây, tốc độ tăng dân số giảm so với trước nhờ thực công tác kế hoạch hoá gia đình
- Xem thêm -

Xem thêm: dân số nước ta , dân số nước ta , dân số nước ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay