các dân tộc và sự phân bố dân cư

15 67 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:05

Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Trì Trường Tiểu học Thọ Sơn địa lí GV: Tạ KimThu Kiểm tra cũ: Năm 2004, nước ta có dân? - Năm 2004 , dân số nước ta 82,0 triệu người Dân số nước ta đứng thứ nước Đông Nam á? - Dân số nước ta đứng hàng thứ ba nước Đông Nam Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 Địa lí: Các dân tộc, phân bố dân - Các dân tộc Nước ta có dân tộc? Nước ta có 54 dân tộc Dân tộc đông dân nhất? Họ sống chủ yếu đâu ? Các dân tộc người họ sống đâu? Dân tộc Kinh có số dân đông nhất, sống tập trung vùng đồng bằng, vùng ven biển Các dân tộc người sống chủ yếu vùng núi cao nguyên Kể tên số dân tộc người địa bàn sinh sống họ ? Một số dân tộc vùng núi phía Bắc: Dao, Mông, Thái, Mường, Tày, Mông Thái Mường Tày Các dân tộc người sống chủ yếu vùng núi Trường Sơn: Bru-Vân Kiều, Pa-cô, Chứt, Các dân tộc người sống chủ yếu vùng Tây Nguyên: Gia-rai, Xơ- đăng, Ê-đê, Ba-na, Tà-ôi, Người Gia-rai Người Ê - đê Người Xơ - đăng - Mật độ dân số km Mật độ dân số số dân trung bình sống diện tích đất tự nhiên Để biết mật độ dân số người ta lấy tổng số dân thời điểm vùng, hay quốc gia chia cho diện tích đất tự nhiên vùng hay quốc gia Ví dụ: Dân số huyện A 52 000 người diện tích tự nhiên 250 km Mật độ dân số huyện A người km ? Mật độ dân số huyện A : km 52000: 250 = 208 (người/ ) - Mật độ dân số Tên nước Mật độ dân số năm 2004(người/ km ) Toàn giới 47 Cam pu chia 72 Lào 24 Trung Quốc 135 Việt Nam 249 Bảng số liệu mật độ dân số số nước Châu So sánh mật độ dân số nước ta với nước: Lào , Cam - pu -chia Trung Quốc , Toàn giới Mật độ dân số nước ta cao, cao mật độ dân số Trung Quốc - nước đông dân giới, cao nhiều so với mật độ dân số trung bình giới 3 - Sự phân bố dân Việt Nam Lược đồ giúp ta nhận xét tượng ? Lược đồ cho ta thấy phân bố dân nước ta Tìm vùng có mật độ dân số 1000người/ km Những vùng có mật độ dân số 501 đến 1000 người/ km Các vùng có mật độ dân số từ 100 đến 500 người/ km Các vùng có mật độ dân số 100 người/ km Lược đồ mật độ dân số Việt Nam - Sự phân bố dân Việt Nam Nơi có mật độ dân số lớn 1000/ km Hà Nội, Hải Phòng, Thành Phố Hồ Chí Minh số thành phố khác ven biển km Những vùng có mật độ dân số từ 501 đến 1000 người/ tập trung đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, số nơi đồng ven biển miền Trung Các vùng có mật độ dân số từ 100 đến 500 người/ km vùng trung du Bắc Bộ, số nơi đồng Nam Bộ, đồng ven biển Miền Trung, cao nguyên Đắc Lắck Vùng núi cớ mật độ dân số 100 người/ km - Sự phân bố dân Việt Nam Dân nước ta tập trung đông vùng ? Vùng dân sống thư a thớt Dân nước ta tập trung vùng đồng bằng, đô thị lớn, thưa thớt vùng núi nông thôn Việc dân tập trung đông đúc vùng đồng bằng, vùng ven biển gây khó khăn gì? (về việc làm) Việc dân tập trung đông đúc vùng đồng bằng, vùng ven biển làm cho khu vực thiếu việc làm Việc dân sống thưa thớt vùng núi gây khó khăn cho việc phát triển kinh tế vùng ? Việc dân sống thưa thớt vùng núi dẫn đến thiếu lao động cho sản xuất, phát triển kinh tế vùng 3 - Sự phân bố dân Việt Nam Để khắc phục tình trạng cân đối dân vùng, Nhà nước ta làm gì? Để khắc phục tình trạng Nhà nước ta tạo việc làm chỗ Thực chuyển dân từ vùng đồng lên vùng núi xây dựng vùng kinh tế Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 Địa lí: Các dân tộc, phân bố dân Việt Nam nước có nhiều dân tộc, người kinh (Việt) có số dân đông Nước ta có mật độ dân số cao, dân tập trung đông đúc vùng đồng ven biển thưa thớt vùng núi Khoảng dân số nước ta sống nông thôn 3 - Sự phân bố dân Việt Nam Việt Trì Lược đồ mật độ dân số Việt Nam [...]... năm ngày 6 tháng 11 năm 2008 Địa lí: Các dân tộc, sự phân bố dân Việt Nam là một nước có nhiều dân tộc, trong đó người kinh (Việt) có số dân đông nhất Nước ta có mật độ dân số cao, dân tập trung đông đúc ở các vùng đồng bằng ven biển thưa thớt ở các vùng núi Khoảng 3 4 dân số nước ta sống ở nông thôn 3 - Sự phân bố dân ở Việt Nam Việt Trì Lược đồ mật độ dân số Việt Nam ...3 - Sự phân bố dân ở Việt Nam Dân nước ta tập trung đông ở vùng nào ? Vùng nào dân sống thư a thớt Dân nước ta tập trung ở vùng đồng bằng, các đô thị lớn, thưa thớt ở vùng núi nông thôn Việc dân tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, vùng ven biển gây ra những khó khăn gì? (về việc làm) Việc dân tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng, vùng ven... Việc dân sống thưa thớt ở vùng núi gây khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế ở vùng này ? Việc dân sống thưa thớt ở vùng núi dẫn đến thiếu lao động cho sản xuất, phát triển kinh tế của vùng này 3 - Sự phân bố dân ở Việt Nam Để khắc phục tình trạng mất cân đối giữa dân các vùng, Nhà nước ta đã làm gì? Để khắc phục tình trạng đó Nhà nước ta đã tạo việc làm tại chỗ Thực hiện chuyển dân từ các
- Xem thêm -

Xem thêm: các dân tộc và sự phân bố dân cư , các dân tộc và sự phân bố dân cư , các dân tộc và sự phân bố dân cư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay