âm nhạc 5 hát mừng

11 45 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:05

Môn Âm nhạc : Lớp Tiết : 19 Tiết 19 : học hát Bài: HáT MừNG Dân ca : Hrê (Tây Nguyên) đặt lời : Lê Toàn Hùng *Trong bi cú nhng loi nhc c dõn tc no ? Chiờng Trng C LI CA THEO TIT TU: Cựng mỳa hỏt no, cựng ct ting ca Mng t nc ta sng vui hũa bỡnh Mng Tõy Nguyờn mỡnh i sng m no Ni ting trng chiờng ú õy cho mng *Em bit nhng bi hỏt no ó hc núi v Tõy Nguyờn ? * Ru em: dõn ca Xờng * i ct lỳa: dõn ca Hrờ * Ting chim Bỏc Nhc v li: Hn Ngc Bớch íK nh chúc quý thầy cô em năm bình an, hạnh phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: âm nhạc 5 hát mừng , âm nhạc 5 hát mừng , âm nhạc 5 hát mừng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay