Truyện chú dê đen lớp 5 tuổi

27 311 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 22:01

Giáo án truyện: Chú dê đen giúp giáo viên dạy trẻ hiểu được nội dung câu truyện. Trẻ được quan sát, phát triển ngôn ngữ, qua câu truyện giáo dục trẻ phải biết bảo vệ bạn bè, kiên cường, dũng cảm.Trẻ biết tên truyện, hiểu được nội dung truyện, trẻ thể hiện tính cách các nhân vật.Lắng nghe cô kể chuyện, biết kể chuyện cùng cô.Biết trả lời các câu hỏi của cô. Có trắng vào khu rừng tìm non để ăn nước suối mát để uống Bỗng nhiên sói tới bảo: -Dê kia,mày đâu? -Tôi tìm non để ăn nước suối mát để uống Sói lại hỏi tiếp: -Thế chân mày có gì? -Dưới chân có móng -Trên đầu mày có gì? -Trên…trên đầu có sừng -Thế trái tim mày nào?Dạ trái tim run sợ Ha ha ha.Sói cười vang nuốt chửng trắng Một đen tới khu rừng tìm non để ăn nước suối mát để uống.Sói chờ sẵn Sói sợ há rộng miệng.Dê trắng liền nhảy ra,sói chạy tít vào rừng sâu Thế hai bạn đen trắng tìm non để ăn nước suối mát để uống Chú trắng vào khu rừng để làm gì? - Bổng nhiên có xuất hiện? -Chó Sói nói với trắng? - trắng trả lời nào? Chó Sói lại hỏi trắng gì? trắng trả lời nào? - Thái độ trắng nào? - Chó Sói làm với trắng? - đen vào khu rừng để làm gì? - Thấy đen chó Sói làm gì? - Thái độ den nào? -Chó Sói hỏi đen gì? - đen trả lời nào? - Thái độ đen nào? -Khi thấy đen trả lời, thái độ chó Sói nào? - Chó Sói làm gì? Sói sợ há rộng miệng.Dê trắng liền nhảy ra,sói chạy tít vào rừng sâu Thế hai bạn đen trắng tìm non để ăn nước suối mát để uống
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện chú dê đen lớp 5 tuổi, Truyện chú dê đen lớp 5 tuổi, Truyện chú dê đen lớp 5 tuổi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay