chương trình máy tính được lưu trữ ở đâu

12 220 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:55

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC Thí sinh : Phạm Thị Kim Dung KIỂM TRA BÀI CŨ Trong câu câu đúng? Câu sai? - Máy tính có khả làm việc nhanh, xác Đúng - Máy tính cần có hình làm việc Sai - Máy tính giúp người xử lý lưu trữ thông tin Đúng Thứ tư ngày 17 tháng năm 2008 Tin học 1- Đĩa cứng Đĩa cứng thiết bị lưu trữ quan trọng 1- Đĩa cứng Đĩa cứng lắp đặt thân máy 2- Đĩa mềm Đĩa mềm thiết bị lưu trữ 3- Đĩa CD Đĩa CD thiết bị lưu trữ - Thiết bị nhớ Flash (USB) Thiết bị nhớ Flash thiết bị lưu trữ Đĩa cứng Đĩa mềm Đĩa CD Thiết bị nhớ Flash Các chương trình máy tính lưu đĩa cứng - Bảo quản: Đĩa mềm Đĩa CD Thiết bị nhớ Flash Cần bảo quản thiết bị lứu trữ như: đĩa mềm, đĩa CD không bị cong vênh, bị xước hay bám bụi Không để đĩa nơi ẩm nóng Thứ tư ngày 17 tháng năm 2008 Tin học Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD thiết bị nhớ Flash thiết bị lưu trữ [...]...5 - Bảo quản: Đĩa mềm Đĩa CD Thiết bị nhớ Flash Cần bảo quản các thiết bị lứu trữ như: đĩa mềm, đĩa CD không bị cong vênh, bị xước hay bám bụi Không để đĩa ở nơi ẩm hoặc nóng quá Thứ tư ngày 17 tháng 9 năm 2008 Tin học Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD thiết bị nhớ Flash là thiết bị lưu trữ
- Xem thêm -

Xem thêm: chương trình máy tính được lưu trữ ở đâu , chương trình máy tính được lưu trữ ở đâu , chương trình máy tính được lưu trữ ở đâu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay