chỉnh sửa văn bản tiết 3

13 160 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:55

Thứ ba ngày tháng 11 năm 2008 Tin học: Phím dùng để xoá ký tự bên trái trỏ? a Phím Alt b Phím Backspace c Phím Delete Để dịch chuyển nhanh trỏ soạn thảo đầu dòng em nhấn phím nào? a Phím End b Phím Alt c Phím Home Thứ ba ngày tháng 11 năm 2008 Tin học: Chỉnh sửa văn Sử dụng phím Delete: Để chỉnh sửa văn phím BackSpace, em códùng thể sử để dụngxoá phímký nàotựđể Phím Delete xoá kí tự trống, dòng trống? phải trỏ hình (kể ký bên Phím Delete tự trống, dòng trống)? Phím Delete Muốn xoá kí tự trống, dòng trống phím Delete trỏ phải đợc đặt phía trớc khoảng trống Vị trí đặt Ví dụ: Khi sử dụng phím Deleteconđểtrỏxoá khoảng kí tự trống, dòng trống dới em đặt trỏ vị trí: Hôm trời nắng chang chang Mèo học chẳng mang Chỉ mang bút chì Và mang mẩu bánh mì con Lu ý: Nếu em muốn xoá nhiều kí tự đoạn văn em đánh dấu phần văn muốn xoá nhấn phím Delete Bài tập thực hành Bài 1: Em đánh dấu vào vị trí đặt trỏ soạn thảo sử dụng phím Delete để xoá kí tự trống dòng trống dới đây: Mẹ ốm Mọi hôm mẹ thích vui chơi Hôm mẹ chẳng nói cời đợc đâu Lá trầu khô cơi trầu Truyện Kiều gấp lại đầu Bài 2: Em đánh dấu vào vị trí trỏ soạn thảo sử dụng phím Delete để nối dòng văn dới đây: Vị trí đặt trỏ Chiều quê hơng Đó buổi chiều mùa hạ có mây trắng lô xô đuổi cao Nền trời xanh vời vợi Con chim sơn ca cất lên tiếng hót tự do, tha thiết ngời ta phải ao ớc có đôi cánh Thứ hai ngày tháng 11 năm 2008 Tin học: Chỉnh sửa văn Củng cố Khi chỉnh sửa văn phím BackSpace phím Delete Em thấy có khác cách sử dụng hai phím này? - Phím BackSpace để xoá kí tự bên trái trỏ - Phím Delete để xoá kí tự bên phải trỏ [...]...Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2008 Tin học: Chỉnh sửa văn bản Củng cố Khi chỉnh sửa văn bản bằng 2 phím BackSpace và phím Delete Em thấy có gì khác nhau ở cách sử dụng hai phím này? - Phím BackSpace để xoá kí tự bên trái con trỏ - Phím Delete để xoá kí
- Xem thêm -

Xem thêm: chỉnh sửa văn bản tiết 3 , chỉnh sửa văn bản tiết 3 , chỉnh sửa văn bản tiết 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay