các thế hệ trong một gia đình

22 177 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:55

Kiểm tra cũ Em kể câu chuyện: Sự tích vú sữa Thứ t ngày 30 tháng 11 năm 2005 Tự nhiên Xã hội Các hệ gia đình 1: Kể lại đoạn mở đầu câu chuyện (đoạn1) cách Cách 1: Theo trình tự nh câu chuyện Cách 2: Bắt đầu từ "bố Chi nằm bệnh viện dịu đau", sau đến "mới sáng tinh mơ hoa Niềm Vui" 2: Dựa vào tranh, kể lại nội dung câu chuyện (đoạn2,3) lời em 3: Kể lại đoạn cuối câu chuyện: (đoạn 4) có lời cảm ơn bố Chi (do em tởng tợng ra) 3: Kể lại đoạn cuối câu chuyện: (đoạn 4) có lời cảm ơn bố Chi (do em tởng tợng ra) Thứ t ngày 30 tháng 11 năm 2005 Kể chuyện Bông hoa Niềm Vui Nội dung câu chuyện: Tấm lòng hiếu thảo cha mẹ bạn Chi Vật tay Làm để xơng phát triển tốt? Bạn học sinh ngồi học hay sai t thế? Theo em cần ngồi học t thế? Hằng ngày em ngồi học nh nào? Bơi có tác dụng gì? Chúng ta nên bơi đâu? Ngoài bơi chơi môn thể thao gì? Bạn sử dụng dụng cụ tới vừa sức? Chúng ta nên xách vật nặng hay không? Hằng ngày em thờng giúp bố mẹ việc gì? Muốn xơng phát triển tốt phải ăn uống nh nào? Muốn xơng phát triển tốt phải ăn uống đủ chất đạm, tinh bột, vitamin Các thức ăn tốt cho xơng cơ: Thịt, trứng, cơm, rau Bạn học sinh ngồi học hay sai t thế? Theo em cần ngồi học t thế? Hằng ngày em ngồi học nh nào? Muốn xơng phát triển tốt cần đi, đứng, ngồi t để tránh cong, vẹo cột sống Bơi có tác dụng gì? Chúng ta nên bơi đâu? Ngoài bơi chơi môn thể thao gì? Chơi thể thao giúp xơng phát triển tốt Bạn sử dụng dụng cụ tới vừa sức? Chúng ta nên xách vật nặng hay không? Hằng ngày em thờng giúp bố mẹ việc gì? Làm việc vừa sức giúp xơng phát triển tốt Nên làm để xơng phát triển tốt? ăn uống đủ chất, đi, đứng, ngồi t Luyện tập thể thao Làm việc vừa sức Không nên làm để ảnh hởng đến phát triển xơng cơ? ăn uống không đủ chất Đi, đứng, leo trèo không t Không luyện tập thể thao Làm việc xách vật nặng sức Nhấc vật nặng [...]... ngồi học đúng hay sai t thế? Theo em vì sao cần ngồi học đúng t thế? Hằng ngày em ngồi học nh thế nào? Bơi có tác dụng gì? Chúng ta nên bơi ở đâu? Ngoài bơi chúng ta có thể chơi các môn thể thao gì? Bạn nào sử dụng dụng cụ tới cây vừa sức? Chúng ta nên xách các vật nặng hay không? Hằng ngày em thờng giúp bố mẹ những việc gì? Muốn xơng và cơ phát triển tốt chúng ta phải ăn uống nh thế nào? Muốn xơng và... uống đủ chất đạm, tinh bột, vitamin Các thức ăn tốt cho xơng và cơ: Thịt, trứng, cơm, rau Bạn học sinh ngồi học đúng hay sai t thế? Theo em vì sao cần ngồi học đúng t thế? Hằng ngày em ngồi học nh thế nào? Muốn xơng và cơ phát triển tốt cần đi, đứng, ngồi đúng t thế để tránh cong, vẹo cột sống Bơi có tác dụng gì? Chúng ta nên bơi ở đâu? Ngoài bơi chúng ta có thể chơi các môn thể thao gì? Chơi thể thao... sức? Chúng ta nên xách các vật nặng hay không? Hằng ngày em thờng giúp bố mẹ những việc gì? Làm việc vừa sức cũng giúp xơng và cơ phát triển tốt Nên làm gì để xơng và cơ phát triển tốt? ăn uống đủ chất, đi, đứng, ngồi đúng t thế Luyện tập thể thao Làm việc vừa sức Không nên làm gì để ảnh hởng đến sự phát triển của xơng và cơ? ăn uống không đủ chất Đi, đứng, leo trèo không đúng t thế Không luyện tập... thế Luyện tập thể thao Làm việc vừa sức Không nên làm gì để ảnh hởng đến sự phát triển của xơng và cơ? ăn uống không đủ chất Đi, đứng, leo trèo không đúng t thế Không luyện tập thể thao Làm việc xách các vật nặng quá sức Nhấc vật nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: các thế hệ trong một gia đình , các thế hệ trong một gia đình , các thế hệ trong một gia đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay