các loài vật sống dưới nước

24 233 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:54

Thứ t ngày 16 tháng năm 2008 Tự nhiên xã hội - Em kể tên số loài vật sống cạn đợc nuôi gia đình? - Em kể tên số loài vật sống cạn vật hoang dã? Thứ t ngày 16 tháng năm 2008 Tự nhiên xã hội Khởi động hát: cá vàng Thứ năm ngày 10 tháng năm 2008 Tự nhiên xã hội Một số loài vật sống dới nớc Nhận biết vật sống dới nớc Em quan sát cho biết: - Tên vật tranh? - Chúng sống đâu? Con bạn Con cua nhỉ? Tên Convật cá vànglà gì? Đố Cá bạn (cá conlóc, cá đây? chuối) Con Bạntrai (nớc ngọt) nhỉ? Con Đố tôm bạn (n ớc ngọt) đây? Cá ngừ Cá mập Đó bạn nhỉ? Sò Cá ngựa Tôm biển ốc Sống nớc Sống nớc mặn Thứ năm ngày 10 tháng năm 2008 Tự nhiên xã hội Hoạt động 1: Nhận biết vật sống dới nớc: Kết luận: dới nớc có nhiều vật sinh sống, nhiều loài cá Chúng sống n ớc mặn (sống biển), sống n ớc (sống ao, hồ, sông) HĐ 2: Thi hiểu biết Vòng 1: Các đội thi kể tên vật sống dới nớc mà em biết Lần lợt đội kể tên vật Đội thắng đội kể đợc nhiều Vòng 2: Giáo viên hỏi nơi sống vật mà đội kể Đội giơ tay xin trả lời trớc đội đợc quyền trả lời, không trả lời đợc phải nhờng quyền cho đội bạn Luật chơi: Mỗi đội cử bạn lên đại diện cho đội lên câu cá Khi nghe giáo viên hô: nớc ngọt! (n ớc mặn) Học sinh phải câu đợc vật sống vùng nớc (n ớc mặn) Con vật câu loại đợc cho vào giỏ Sau phút đội câu đợc nhiều thắng Cá ngừ Cá trôi Cá chim Cá giếc Cá mập Cá chuối Cá thu Cá rô Cá trê Cá heo Cá vng Cá trắm đen Cá voi Cá Sao biển Cá nục Bạch tuộc Cá chép Nc mn Nc ngt vng HĐ 4: Lợi ích bảo vệ vật - Các vật sống dới nớc có ích lợi gì? + Làm thức ăn + Làm đồ trang sức (vỏ ốc, vỏ sò, ngọc trai) + Nuôi làm cảnh (cá vàng, cá kiếm) + Làm thuốc (cá ngựa, biển) + Cứu ngời (cá heo, cá voi) + Biểu diễn nghệ thuật (cá heo, hải cẩu) - Muốn bảo vệ loài vật sống dới nớc phải làm gì? + Bảo vệ nguồn nớc, giữ vệ sinh môi tr ờng cách bảo vệ vật dới nớc, với cá cảnh phải giữ nớc cho cá ăn đầy đủ sống khoẻ mạnh đợc Chúng chơi! Hãy quan sát ghi vào bảng hình vật sống dới nớc (bằng số) 11 10 [...]... Cá ngựa Tôm biển 6 ốc Sống ở nớc ngọt 5 Sống ở nớc mặn 6 Thứ năm ngày 10 tháng 4 năm 2008 Tự nhiên xã hội Hoạt động 1: Nhận biết các con vật sống dới nớc: Kết luận: ở dới nớc có rất nhiều con vật sinh sống, nhiều nhất là các loài cá Chúng sống trong n ớc mặn (sống ở biển), sống ở cả n ớc ngọt (sống ở ao, hồ, sông) HĐ 2: Thi hiểu biết hơn Vòng 1: Các đội thi kể tên các con vật sống dới nớc mà em biết... ích và bảo vệ các con vật - Các con vật sống dới nớc có ích lợi gì? + Làm thức ăn + Làm đồ trang sức (vỏ ốc, vỏ sò, ngọc trai) + Nuôi làm cảnh (cá vàng, cá kiếm) + Làm thuốc (cá ngựa, sao biển) + Cứu ngời (cá heo, cá voi) + Biểu diễn nghệ thuật (cá heo, hải cẩu) - Muốn bảo vệ các loài vật sống dới nớc chúng ta phải làm gì? + Bảo vệ nguồn nớc, giữ vệ sinh môi tr ờng là cách bảo vệ con vật dới nớc, ngoài... con vật Đội nào thắng là đội kể đợc nhiều nhất Vòng 2: Giáo viên hỏi về nơi sống của từng con vật mà các đội đã kể Đội nào giơ tay xin trả lời trớc đội đó đợc quyền trả lời, không trả lời đợc sẽ phải nhờng quyền cho đội bạn Luật chơi: Mỗi đội cử 1 bạn lên đại diện cho đội lên câu cá Khi nghe giáo viên hô: nớc ngọt! (n ớc mặn) Học sinh phải câu đợc 1 con vật sống ở vùng nớc ngọt (n ớc mặn) Con vật. .. gì? + Bảo vệ nguồn nớc, giữ vệ sinh môi tr ờng là cách bảo vệ con vật dới nớc, ngoài ra với cá cảnh chúng ta phải giữ sạch nớc và cho cá ăn đầy đủ thì mới sống khoẻ mạnh đợc Chúng mình cùng chơi! Hãy quan sát và ghi vào bảng con hình những con vật sống dới nớc (bằng số) 1 2 3 4 5 7 6 11 8 10 9
- Xem thêm -

Xem thêm: các loài vật sống dưới nước , các loài vật sống dưới nước , các loài vật sống dưới nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay