cả nhà thương nhau

15 162 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:54

Khởi động hát: nhà thương Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tự nhiên xã hội: Bài 19: Các hệ gia đình Hoạt động 1: Tìm hiểu gia đình thảo luận cặp đôi Trong gia đình thường có người Gia đình bạn gồm người? Ai lứa tuổi khác chung sống.Đó nhiều tuổi nhất? hệ khác Ai tuổi nhất? Hoạt động 2: Gia đình hệ Câu hỏi thảo luận: Nhóm 1,2,3: -Gia đình Minh có hệ chung sống? -Thế hệ thứ gia đình Minh ai? -Bố mẹ Minh hệ thứ gia đình Minh? -Minh em Minh hệ thứ gia đình Minh? Nhóm 4,5,6; -Gia đình Lan có hệ chung sống? -Bố mẹ Lan hệ thứ gia đình Lan? - Lan em Lan hệ thứ gia đình Lan? Gia đình Minh gồm có: -Thế hệ thứ nhất: Ông , bà Minh -Thế hệ thứ hai: Bố, mẹ Minh -Thế hệ thứ ba: Minh em gái Minh đình Minh Minhgọi gọilàlàgiagia đình Gia đình Gia đình hệ hệ? Gia đình Lan gồm có: -Thế hệ thứ nhất: Bố, mẹ Lan -Thế hệ thứ hai: Lan em trai Lan Gia đình Lan gọi gia đình hệ -Những gia đình có hai vợ chồng - Những gia đình có hai vợ chồng cùng chung sống gọi chung sống gọi gia đình gia đình hệ? hệ Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống, có gia đình hệ ( gia đình bạn Minh ), có gia đình hệ ( gia đình bạn Lan ), có gia đình có hệ Hoạt động 3: Giới thiệu gia đình thảo luận cặp đôi -Giới thiệu thành viên gia đình -Nói xem gia đình có hệ Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007 Tự nhiên xã hội: Bài 19: Các hệ gia đình Trong gia đình thường có nhiều hệ chung sống.Gia đình hệ gia đình có vợ chồng, chưa có Gia đình hai hệ gia đình có bố, mẹ, Gia đình nhiều hệ gia đình bố, mẹ, cái, có thêm ông bà, cụ Phiếu tập Đánh dấu x vào trước câu trả lời X X X a) Gia đình hệ gia đình có: -Vợ chồng chung sống -Bố, mẹ chung sống -Ông, bà, bố, mẹ chung sống b) Gia đình hai hệ gia đình có: -Vợ chồng chung sống -Bố, mẹ chung sống -Ông, bà, bố, mẹ chung sống c) Gia đình ba hệ gia đình có: -Vợ chồng chung sống -Bố, mẹ chung sống -Ông, bà, bố, mẹ chung sống TễI XIN CHN THNH CM N CC THY Cễ GIO CNG CC EM HC SINH LNG NGHE BI GING CA TễI!
- Xem thêm -

Xem thêm: cả nhà thương nhau , cả nhà thương nhau , cả nhà thương nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay