bảng đơn vị đo thể tích

4 240 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:54

Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2006 Toán Tiết 25: Mi - Li - Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích a) Mi - li - mét vuông: - Mi - li - mét vuông viết tắt mm2 cm2 = 100 mm2 mm = cm 100 mm cm Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2006 Toán Tiết 25: Mi - Li - Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích cm2 = 100 mm2 1 mm2 = cm 100 a) Mi - li - mét vuông: mm b) Bảng đơn vị đo diện tích Lớn mét vuông mét vuông Bé mét vuông km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 km hm dam m2 dm cm mm2 = 100 hm = 100 dam2 = 100 m2 = 100 dm = 100 cm = 100 mm 1 1 1 dm2 = cm2 dam = = km2 = hm2 = m = 100 100 100 100 100 100 Nhận xét: Hai đơn vị đo thể tích liền gấp bao Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2006 Toán Tiết 25: Mi - Li - Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: a) Đọc số đo diện tích: 29 mm2; 305 mm2; 1200 mm2 b) Viết số đo diện tích: Một trăm sáu mươi tám mi- li- mét vuông: 168 mm2 Hai nghìn ba trăm mười mi- li- mét vuông: 2310 mm2 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 5cm = 500 mm b) 800mm = cm 12km = 1200 hm 12 000hm = 120 km 1hm = 10000 m2 dm 150cm = cm 50 7hm = 70000 m2 Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2006 Toán Mi - Li - Mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích Luyện tập: Bài 1: Đọc ; viết: Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm 1mm = cm dm2 = m2 100 100 m2 2 dm = 8mm = cm 100 100 34 m2 29 2 34dm = 29 mm = cm 100 100
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng đơn vị đo thể tích , bảng đơn vị đo thể tích , bảng đơn vị đo thể tích

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay