bảng đơn vị đo độ dài

11 139 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:54

Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Trì TrườngưTiểuưhọcưThọưSơn Toán GV: Nguyễn Thị Tâm Kiểm tra cũ: 70 dam = m hm = 900 m 75 dam 25dam + 50dam = 67hm - 25hm = 42 hm Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 Toỏn Bảng đơn vị đo độ dài Lớn mét km 1km hm 1hm dam 1dam Mét Nhỏ mét m dm 1m 1dm =10hm =10dam = 10m =10dm =10cm = 1000m = 100m =100mm =100cm =1000mm cm 1cm =10mm mm 1mm Lớn mét km hm dam Mét m Nhỏ mét dm cm mm Bài tập 1: Số ? 1km 1km 1hm 1hm = 10 hm = 1000 m = 10 dam = 100 m 1dam = 10 m 1m 1m 1m 1dm 1cm = 10 dm = 100 cm =1000 mm = 10 cm = 10 mm Bài tập 2: Số ? 8hm 9hm 7dam 3dam = 800 m = 900 m = 70 = 30 m m = 80 dm 6m = 600 cm 8cm = 80 mm 4dm = 400 mm 8m Bài tập 3: Tính(theo mẫu) Mẫu : 32dam x = 96dam 25m x = 50m 15km x = 60km 34cm x = 204cm 96cm : = 32cm 36hm : = 12hm 70km : = 10km 55dm : = 11dm Trò chơi : Ai nhanh hơn? Thứ năm ngày tháng 11 năm 2008 Toán Bảng đơn vị đo độ dài
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài , bảng đơn vị đo độ dài , bảng đơn vị đo độ dài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay