bảng chia 7

7 159 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:54

Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Toán Bảng chia (tiết 2) BAỉI :Tính nhẩm: x = 35 35 : = 35 : = 7 x = 14 14 : = 14 : = 7 x = 42 42 : = 42 : = 7 x = 28 28 : = 28 : = BAỉI Có 56 học sinh xếp thành hàng Hỏi hàng có học sinh ? Tóm tắt Bài giải hàng: 56 học sinh Mỗi hàng có số học sinh là: hàng : học sinh? 56 : = (học sinh) Đáp số: học sinh BAỉI Có 56 học sinh xếp thành hàng, hàng có học sinh Hỏi xếp hàng ? Tóm tắt Bài giải học sinh: hàng 56 học sinh xếp số hàng là: 56 học sinh: hàng? 56 : = ( hàng) Đáp số: hàng Trò chơi (Tiếp sức) 7:7 = 42 : = 14 : = 49 : = 21 : = 56 : = 28 : = 63 : = 35 : = 70 : = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng chia 7 , bảng chia 7 , bảng chia 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay