bàn tay mẹ

8 73 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:54

Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 âm nhạc Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 âm nhạc Học hát bài: Bàn tay mẹ Nhạc : Bùi Đình Thảo Lời: Tạ Hữu Yên Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 âm nhạc Học hát bài: Bàn tay mẹ Nhạc : Bùi Đình Thảo Lời: Tạ Hữu Yên Đọc lời ca Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng Cơm ăn tay mẹ nấu, nớc uống, tay mẹ đun Trời nóng gió từ tay mẹ ngủ ngon Trời giá rét vòng tay mẹ ủ ấm Bàn tay mẹ chúng con, từ tay mẹ lớn khôn Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 âm nhạc Học hát bài: Bàn tay mẹ Nhạc : Bùi Đình Thảo Lời: Tạ Hữu Yên Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 âm nhạc Học hát bài: Bàn tay mẹ * Gõ đệm theo nhịp: Nhạc : Bùi Đình Thảo Lời: Tạ Hữu Yên Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng X X X XX Cơm ăn tay mẹ nấu, nớc uống, tay mẹ đun X X X X Trời nóng gió từ tay mẹ ngủ ngon X X X Trời giá rét vòng tay mẹ ủ ấm X X X Bàn tay mẹ chúng con, từ tay mẹ lớn khôn X X X X Thứ hai ngày 28 tháng năm 2008 âm nhạc Học hát bài: Bàn tay mẹ * Gõ đệm theo phách: Nhạc : Bùi Đình Thảo Lời: Tạ Hữu Yên Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng X X X X X X X X XX Cơm ăn tay mẹ nấu, nớc uống, tay mẹ đun X X X X X X X X Trời nóng gió từ tay mẹ ngủ ngon X X X X X X Trời giá rét vòng tay mẹ ủ ấm X X X X X X Bàn tay mẹ chúng con, từ tay mẹ lớn khôn X X X X X X X X
- Xem thêm -

Xem thêm: bàn tay mẹ , bàn tay mẹ , bàn tay mẹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay